Select Language / Välj Språk

Frågor & svar

Har du något problem med bilder, teckningar eller texter, eller har du andra upphovsrättsliga problem?
Då kan du söka bland 1 000-tals frågor & svar.. Svaren är gratis och täcker de mesta inom upphovsrätt och närliggande områden!
Bäst är att söka på ett eller flera nyckelord, t ex "fotografering".

Fråga: Hej! Upptäckte av en slump idag att man utan tillstånd har använt en bild av vår hund som jag publicerat i min blogg till olika produkter.
Här är originalbilden http://katticke.blogspot.se/2010/07/varan-korvhund.html
och här finns bilderna som använts utan mitt tillstånd
http://www.cafepress.com/+norrbottenspets_ceramic_travel_mug,720737375
Bläddrar man vidare bland produkterna så finns det fler saker med bilden av Svante. Hur går jag tillväga?
Hälsningar
Kattis
Signatur : Kattis

Fakturera för upphovsrättsbrott

Om du är fotograf och upphovsman till bilderna så fakturerar du den som publicerat utan tillstånd. Priser kan hittas i t.ex. BLF:s prislista för foto, se www.blf.se . Du debiterar för skäligt pris för utnyttjandet plus 25 procents moms om du har F-skatt. Du debiterar sedan för 2. utelämnat namn om det saknas uppgoft om upphovsman samt 3. för upphovsrättsligt intrång i enlighet med t.ex. BLF:s leveransvillkor. Får du ingen lösning återkom.
Fråga: Hej.
Jobbar som journalist på en tidning där jag också fotograferar. Vi får ofta frågor av från folk som vill köpa bilder. Undrar därför om det finns några klara regler för om det är vi som fotografer eller tidningen som har rätt att ta betalt, eller om pengarna ska delas upp (i så fall i vilka andelar?).
Undrar också om det finns olika regler för om man säljer till privatpersoner, företag eller föreningar.
Undrar samtidigt vad som är ett normalt branschpris på en bild?
mvh Daniel Elfvelin
Signatur : Daniel

Avtala om saken

Privatbildförsäljning brukar aldrig vara en lönsam affär för en dagstidning, men såväl fotograf som tidning äger vanligvis upphovsrätten och bör avtala om hur försäljningen skall ske och om det finns någon eventuell vinst hur den skall fördelas. Är bilden såld enbart för privat brukt finns ingen praxis hur mycket den skall kosta utan det är en sak parterna får komma överens om. Säljs bilden för annat utnyttjande är det en vanlig bildförsäljning och där finns priser i branschen t.ex. BLF:s prislista för foto som kan användas. Prislistan kan beställas hos www.blf.se
Fråga: Jag lägger alltid en copyright med mitt namn nere i högra hörnet på mina bilder innan publicering och har vid ett par tillfällen hittat mina bilder på andra sidor där denna är bortklippt, bilden är beskuren. Vad är skillnaden i mina rättigheter när jag har denna copyrighten där och inte. Nu har jag börjat lägga copyrighten i mitten av bilden på de bästa bilderna så det inte går att klippa bort det.
Jag bor numera i USA, vad har jag för rättigheter och möjligheter om jag skulle hitta mina bilder på en Svensk sida, gäller Svensk eller amerikansk lag?
Tack för en mycket bra och informativ sida!
Cilla
Signatur : Cilla

Svensk lag gäller i Sverige

Du kan stämma i Sverige om du skulle hitta en bild som den som gjort intrång inte vill betala för. Troligen kan du också använda dig av euripeiskt småmålsförfarande och begära att det sker på skriftlig basis, eller närvara via videolänk för att hålla kostnaderna nere.
Fråga: Hej!
Jag driver ett litet företag med försäljning av produkter på internet. Har mängder av produktbilder som är mina egenfotade bilder på hemsidan. Men har vid ett tillfälle lagt in en liten bild som jag "lånat" och redigerat från Ralph Laurens hemsida. Nu har jag/mitt företag fått en faktura/krav från Gettys Image på 12000:- inkl moms som skall betalas inom 14 dagar. Bilden har legat på hemsidan i cirka två månader.
Är det riktigt? Är priset relevant? Jag har ingen affärsrelation med Gettys Image kan de skicka en faktura trots detta? Betalningstiden är 14 dagar? Praxis är 30 dagar om inget annat är förhandlat? Går det att driva detta vidare? Och i så fall hur stora chanser har jag att slippa betala eller att summan är mindre?
Tacksam för svar i denna fråga.
Med vänlig hälsning
Staffan
Signatur : staffan

"Lånandet" är ett brott

Att använda en annans bild på hemsida är ett upphovsrättsligt brott, som du kommer att dömas för om det går till domstol. När det gäller priser så går det att jämföra med t.ex. BLF:s fotoguide som du kan beställa från www.blf.se Du kan alltid kontakta Getty erbjuda dig betala och försöka förhandla om priset. Utanför domstol kan det vara lättare att förlikas. Men du har ingen chans att slippa betalning för brottet om du hamnar i domstol.
Fråga: hej,
Jag har blivit fotograferad och min bild har publicerats på en websida för klubbmedlemmar. Jag är själv medlem i klubben och att klubbmedlemmar lägger upp bilder är något som är vanligt och uppskattat. Fotgrafen är inte medlem i klubben själv utan det är fotografens pojkvän som lagt upp bilderna. Jag har använt bilden på mig själv och lagt upp i vår klubbtidning. Nu är fotografen upprörd över att jag inte omnämnt hennes namn när bilden publicerades i klubbtidningen. Hennes namn var inte publicerat på hemsidan utan där reffererades fotografen som "flickvän".
Det som nämndes på hemsidan var att man skulle gå in och tacka fotografen på flickr för där har bilderna också lagts upp
Har jag ingen rätt till bilden på mig själv? Kan fotofrafen driva någon rättslig process för att bilden publicerats i en klubbtidning?
Fotad
Signatur : Fotad

Fotografen har rätt till ersättning

Det är inte tillåtet att publicera en fotografs bild utan tillstånd. Fotografen har rätt till ersättning dels för publiceringen och utelämnandet av fotografens namn, som den som publicerar är skyldig att ta reda på och ange. Det spelar inten roll om man själv är med på bilden. Någon rätt att använda bilden innebär det inte.
Fråga: Hej undrar om en läkare får använda bilder från en operation som våran dotter gjorde i knät. Han ville använda den i utbildnings syfte men vi sa nej pga att det inte var fastställt riktigt vad som orsakat skadan. Men han har tagit cd-skivan med bilder och använt den utan vårat tillstånd, plus att han ljög om att skivan hade försvunnit.
Kan jag göra en polis anmälan mot läkaren ?
mvh stefan
Signatur : hylle74

Ja och kräv ersättning

Eftersom det är patienten som betalar för operationen och därmed bilderna bör du ha rätt att kräva ersättning om de används utan ditt tillstånd. Visst kan du polisanmälan även om polisen tyvärr inte alltid driver den här typen av frågor. Behöver du hjälp återkom.
Fråga: Är det tillåtet att scanna skolfoton som skickas hem för påseende, och sedan returnera fotopaketet så att man slipper betala för det? De scannade bilderna framkallas istället hos ett fotolabb i form av papperskopior för eget bruk.
Signatur : aa

Tveksam snyltning

Upphovsrättslagen är klar i sin skrivning att kopiering för eget bruk är tillåten. Frågan är dock vilket avtal du ingår när du låter ditt barn fotograferas i skolan och tar emot bilderna i hemmet. De affärsvillkor som medföljer bilderna ger nog vid handen att det inte är tillåtet att agera på det sätt du föreslår.
Fråga: En fd. arbetsgivare eller av arbetsgivaren utsedd anställd kopierade bilder som publicerats i en Facebook-grupp för anställda i företaget. Bilderna föreställde de fordon (minst en bild hade redigerats före publicerades varför den är lätt att identifiera) som arbetsgivare tilldelat de anställda för att de senare skulle utföra sitt jobb.
Att arbetsgivare inte ska kopiera bilder från Facebook är en sak, men att ta dessa bilder och bädda in dessa på företagets hemsida, är det verkligen tillåtet? Är det arbetsgivarens rättighet att förfoga över bilder som tagits av fordon i dennes ägo?
Signatur : Anders

Ej tillåtet

Det är inte tillåtet att använda bilder utan tillstånd av upphovsmannen. Görs det är det ett intrång i upphovsmannens rättigheter som denne kan begöra ersättning för.
Fråga: Har tagit ett fotografi på en musiker och gett henne ok att hon publicerar den på sin hemsida och endast där (med angivande av fotografens namn).
Detta foto publicerades sedan i en musiktidning med text "Foto Promotion". Påtalade detta för redaktören men lät sedan saken bero. Nu ett år senare dyker bilden upp igen i samma tidning utan angivande av fotograf överhuvudtaget.
Därför har jag nu för en månad sedan skickat en (modest) faktura till tidningen, men erhåller inget svar. Nu ska jag skicka en påminnelse. Om jag åter inte får något svar eller man nekar betala - hur förfar jag då. Inleda en juridisk process / inkassokrav. Kostar tid och pengar.
Signatur : Tompa

Enkelt att stämma för att få rätt

Det du beskriver är ett klart intrång i din upphovsrätt. Om du inte får betalt så återkom gärna, teste@bildombudsmannen.se Det finns mängder av rättsfall i domstol som visar att du kan få din rätt.
Fråga: Hej.
Jag har min Facebooksida låst till endast mina vänner, och har alltså inte godkänt att allmänheten får ta del av mina bilder.
I några av mina bilder har jag "taggat" en tjej (12 år) som är familjehemsplacerad hos min mamma. Bilderna hamnar då på hennes sida, som även den är låst till vänner.
Nu har flera av mina bilder, utan varken mitt eller dotterns godkännande, publicerats på hennes biologiska mammas sida och vi båda vill att de omedelbart plockas bort.
Jag har mailat och på ett vänligt sätt bett henne plocka bort bilderna men hon vägrar och hävdar att hon får ta dem för det är hennes dotter.
Hur går jag till väga för att få bort dem?
Mvh Katti
Signatur : Katti

Fakturera för intrång

När det gäller dina bilder är det säkraste sättet att fakturera för intrångi din upphovsrätt. Ingen fpr utan ditt tillstånd använda dina bilder. Lyckas du inte återkom.
Fråga: Hej! Jag jobbade tidigare på ett företag som har spelat in en film som de nu använder på sin hemsida. Jag förekommer i några sekvenser i filmen vilket jag tidigare varit helt omedvetande om. Jag arbetar inte längre för företaget och såg detta av en slump när jag besökte deras hemsida för ett tag sen. Jag som så många andra blev illa behandlad av detta företag och undrar därför om det är tillåtet att de använder bilder/ filmsekvenser på mig utan mitt samtycke?.
Signatur : Emma Holmqvist

Nej det är ej tillåtet

Du bör sända en faktura för att du förekommer i filmen. Lagen om namn och bild i reklam är tillämplig. Det är inte tillåtet att använda annans persons bild eller namn i en kommersiell film eller i foto i reklamsammanhang. Det fordras samtycke av den avbildade personen.
Fråga: Facebook säger att dom har rätten till mina bilder stämmer det? Om inte kan du representera mig om jag vill ha ersättning från dom? Rättskydd som man har täcker väll kostnaden om jag förlorar, även dina kostnader för du är väll en riktig advokat?
Mvh Johan Sunne
Signatur : Johan

Beror på om du själv laddat upp dina bilder

Har du själv avtalat med Facebook och laddat upp dina bilder så innebär avtalet med Facebook att de förbehåller sig vissa rättigheter. I så fall är det enda du kan göra att ta bort dina bilder från Facebook och kräva att avtalet annuleras. Är det någon annan utan ditt tillstånd som laddat upp dina bilder bör du kräva att dessa avlägsnas från Facebook. Beroende på omständigheterna och vilka åtgärder du vidtagit kan man kräva eventuell ersättning från Facebook. Jag kan representera dig i tvistemål, men om ditt rättsskydd gäller är lite beroende av om du fotograferar som hobby eller inte och om försökringsbolaget har rättsskydd för immaterialrätt. Man skall alltid se till att den hemförsäkring som tecknas har rättsskydd just för upphovsrätt. Alla försäkringsbolag har inte det. Samma sak gäller om du har ett företag och har rättsskydd för upphovsrätt i din försäkring. Det behöver inte vara en advokat som driver dina mål i domstol. Det kan t.ex. en jur.kand. göra. Jag är jur.kand. och arbetar med provisionsbaserat resultat av tvister. Det får inte en jur.kand. göra om man skall vara medlem av Advokatförbundet. Bara advokater som är medlemmar av samfundet får kalla sig advokater.
Fråga: Var och läste aftonbladet här om dagen, och märkte plötsligen att i en annons så använder de sig av min kompis bild. Det är såhär att min kompis håller på med att göra youtube klipp.
Och på annonsen ser man tydligt att det är en bild från min kompis youtube klipp.
Företaget har varken kontaktat eller visat någon källa på bilden. Utan de har bara kopierat in bilden, utan att kontakta min kompis.
Problemet är att det finns många sätt att kontakta honom, fast han har inte blivit kontakt tat av företaget som använde hans bild på deras annons.
De värsta är att i annonsen har dem länkat en av hans ¨konkurrenter'' som gör samma slags klipp på youtube. Den här personen har sin inkomst från youtube.
Vad tycker ni jag ska rekommendera min kompis?
Signatur : Joakim

Fakturera för upphovsrättsligt brott

Det är ett upphovsrättsligt brott att utan tillstånd använda sig av någon annan upphovsmans foton eller filmer. Eftersom det är ett företag som är avsändaren så är det företaget som skall faktureras. Din kompis kan också begära av You Tube att de tar bort hans upphovsröättsliga material från You Tube. Har du problem kan du alltid få hjälp, maila teste@bildombudsmannen.se
Fråga: Har ett företag rätt att fota mitt hus och använda det på sin hemsida i kommersiellt syfte utan mitt medgivande? Det är inte en liten bild utan sammanhang utan en bild som upptar 25% av hemsidan och med en passande text om mitt hus (en av ca 6 bilder på olika hus som omväxlande visas)
Byggmaterialet till huset är inköpt av företaget i fråga men jag har aldrig givit medgivande till publicering av några bilder.
Tacksam för svar
/
Ocean
Signatur : Ocean

Skydd för hus kan finnas på Internet

Om ditt hus är arkitektritat så kan det vara ett upphovsrättsligt brott att publicera bilden på Internet utan tillstånd av arkitekten. Det är bara upphovsmannen själv, dvs. arkitekten som kan beivra intrånget som sådant, inte ägare av huset. Som ägare kan du begära av arkitekten att du får tillstånd att beivra detta intrång. Hus är vanligtvis oskyddade och det går inte att som ägare eller arkitekt till hus invända mot att bilder på hus publiceras i tryck eller böcker, inte ens i reklam i tryck. Men just när det gäller Internet så kan arkitekten invända och beivra att bilder används på Internet.
Fråga: Hej.
Jag har som företag varit och fotograferat en rockfestival. Jag fotade flera band och lagt upp på min Facebook sida samt även lagt en delning på respektive bands FB sida. Jag är ny som rockfotograf och tycker att det även är kul att bilderna får spridning och på det sättet även jag i reklam avseende.
Nu har två av banden laddat ned bilder och publicerar dem på sin FB, ingen av dem har tagit bort min logga (vattenstämpel) i nedre hörnet av bilden. Det ena bandet har redigerat bilderna, svart vita och andra ändringar.
Nu till frågan.
Jag gissar att de begår bildstöld. Har jag rätt?
Hur mycket kan man isf. fakturera per bild för stöld respektive stöld och manipulering?
Notera att det inte skrivit fotografens namn i texten men de har behållit loggan i bilden.
Känner mig villrådig och sur, de har inte ens frågat.
Hur gör man och kan man få hjälp med hela processen?
Mvh Gunnar.
Signatur : Gunnar

Ja det är ett brott

Tillstånd av fotografen måste begäras innan bilder används av någon annan. I det här fallet har banden gjort sig skyldiga till otillåtet tillgängliggörande på Internet, i ett fall manipulering och annan kränkning av den ideella rätten. Priser för utnyttjandet finns bl.a. hos Bildleverantörernas Förening i deras Fotoguide 2013 som du kan få tag i via www.blf.se Du kan givetvis också få hjälp med hela processen, maila teste@bildombudsmannen.se
Fråga: Jag tog för några år sedan en unik bild som kan visa sig vara ett avgörande bevis i ett internationellt uppmärksammat rättsfall. Bilden har getts in till polisen men har tydligen läckts ur förundersökningen till en utländsk stor tidning som publicerat den i tryck och på Internet med en falsk (c)-notis utan att jag tillfrågats på något sätt. Jag har kontaktat tidningen med krav på ersättning enligt BLF men fått till svar att den dels visats i australisk TV och därför hamnat i public domain och att den dels togs som ett led i ett annat uppdrag och att jag därför inte skulle ha upphovsrätt till den -- båda utsagorna är givetvis rent nys, men de har erbjudit mig en i mitt tycke mycket låg summa och vill inte diskutera saken vidare. Vad är mitt nästa steg, bör jag kontakta advokat i Sverige eller i det land där tidningen verkar för att driva det vidare? Min upphovsrätt uppstod ju i Sverige men brottet begicks i utlandet.
Signatur : Richie

Finns möjlighet stämma i Sverige

Det är inte tillåtet att sprida bilder ur en förundersökning utan tillstånd av upphovsmannen. Eftersom det samtidigt är en kränkning av upphovsmannens ideella rätt finns det möjlighet att delvis stämma i svensk domstol. Bildombudsmannen AB har drivit ett par fall i domstol just med bilder tagna ur förundersökning och fått framgång. Vill du ha hjälp kontakta teste@bildombudsmannen.se
Fråga: Hej
Vi har skapat en app som riktar sig till en specifik bransch.
Får man publicera andras nyheter och framför allt bilder i ett nyhetsfält i vår produkt.
Nyheten är i regel kopplad till en bild, får man lägga ut den om man skriver källan för nyheten, fotografens namn, om det framgår, och hänvisa till att läsa mer om nyheten på ursprungssidan?
Tacksam för svar..
David
Signatur : David

Nej det är brott

Det går inte att "citera" bilder från annan. Tillstånd fordras av upphovsman.
Fråga: Hej!
Jag har en inredningsblogg, web-shop och en face-book sida kopplad till mitt företag. Jag arbetar även som fotograf och gör reportage åt olika heminredningstidningar.
Jag har upptäckt att mina bilder nu sprids genom stora grupper på face-book med 20 000- 65 000 gillare. Bland annat i Italien, Amerika och Frankrike.
En del grupper hänvisar till min bloggadress, men alldeles nyss upptäckte jag att en grupp med över 60 000 gillare delat mina bilder. Ser att på bara några minuter har bilderna delats flera hundra gånger av andra grupper och privatpersoner. Bilderna är stulna från min blogg utan tillåtelse. Alla bilder är märkta med namnet Skogslyckan. Hur gör man när utländska grupper sprider ens bilder? Hur hittar man personerna bakom, och kan man skicka fakturor utomlands för stulna bilder?
Mvh Pia
Signatur : Pia

Fakturor kan skickas

Det är ett upphovsättsligt brott att sprida bilder på Internet utan tillstånd av upphovsmannen. Kan du hitta vilka som står bakom intressegrupperna eller bloggarna så är det bara att skicka fakturor. Det går också att stämma i Sverige för skadestånd och den ideella rätten. Det visar ett fall i Högsta domstolen i vilket Bildombudsmannen AB var ombud. Svårigheten är att få fram ansvarig utnyttjare, men nyligen har Högsta domstolen i Sverige medgivit att information i enlighet med IPRED-lagen skall lämnas ut. behöver du hjälp återkom teste@bildombudsmannen.se
Fråga: Gjorde tidigare en porträtt på en författare.Nu är boken ute och bland annat Expressen har skrivit en artikel och använt min bild. Däremot har de inte angivit mig som fotograf.
Författaren får använda bilden fritt men fotograf ska framgå, vet att det står tydligt på bokförlagets hemsida hur bilden får användas.
Kan jag göra något åt Expressen?
Signatur : Martin

Skicka faktura för brottet

Ja, har tidningen gjort fel skall de betala dig för intrånget.
Fråga: Hej!
När vi var på en rock-afton på vår hemort blev vår 4åriga dotter fotograferad utan att vi visste om det. Dagen efter publicerades bilden i vår lokala tidning. Är detta ok? Blev lite sur då jag ville ha en kopia av bilden och de ville ha 400:- för en papperskopia. Har sedan tidigare dålig erfarenhet av att en i bekantskapskretsen tagit bilder från min blogg och publicerat med nedlåtande kommentarer så vi är jävla väldigt försiktiga med vad vi lägger ut.
Tacksam för svar.
Mvh
Lina
Signatur : Mamman

Personskydd finns inte

I Sverige finns inget personskydd för fotografering som sker på allmän plats. Här kan det vara fråga om privat mark, men oklart om fotograferingsförbud gällde och lokaltidningen hade troligen tillstånd att fotografera. Då går det inte att hindra att bilder från evenemanget publiceras redaktionellt. Det är skillnad om bilden skulle använts i reklamsammanhang, då hade lagen om namn och bild i reklam gällt och tillstånd fordrats av föräldrarna till barnet.
Fråga: Hej
Jag hade en överenskommelse med en vän som har tryckeri och hemsida att han kunde få publicera mina verk till försäljning med dealen att han skulle få tillbaka sina utgifter vid försäljning (papper, färg etc) och sedan skulle vi dela 50/50 på eventuell vinst.
Han kom sedan med en kalkyl som han ansåg jag skulle betala hälften på (annons och liknande). Jag kände då att vårt samarbete inte skulle komma att fungera och sa till honom att jag inte ville samarbeta med honom och att han fortast möjligt skulle ta bort mina verk från hemsidan. Han vägrar nu svara när jag ringer och har fortfarande inte tagit bort dem från hemsidan.
Vad begår han för brott? Vad ska jag ta mig till?
Tack
Signatur : Smask

Träffa bara skriftliga avtal

Eftersom ni tycks ha olika uppfattningar om vad som avtalats är det svårt att säga vad som är rätt eller fel. Om du vill häva avtalet så bör du göra detta skriftligt med en viss tid att uppfylla hävningen dvs. datum när verken skall vara borta från hemsidan. Om motparten inte invänder kan du kräva ersättning för upphovsrättsintrång efter det datum då verken skulle ha avlägsnats.
Fråga: Hej!
Vi anlitade en fotograf till vårat bröllop. Nu har det visat sig att hon publicerade delar av bilderna på facebook/blogg (som är helt öppen för alla) innan vi fick tillgång till dom.
Vi har inte gett vårat godkännande för att lägga ut dom på nätet.
Vi har betalat 5.000 kr och tycker att vi har ensamrätt på bilderna och det är en privat sak som bara tillhör oss.
Hur kan man gå tillväga?
Har hon rätt att göra så här?
Kan man ta bort bilderna på något sätt?
Tacksam för svar!
Signatur : frans

Kräv att bilderna tas bort

När det gäller beställda porträttbilder kan en fotograf inte publicera dem utan tillstånd av beställaren. Har fotografen använt dem i sin reklam kan fotografen t.o.m. bli skyldig att betala ersättning enligt lagen om namn och bild i reklam.
Fråga: Hej!
Jag har en bekant som håller på att skriva en bok. I boken vill han ta med bilder, bilder som kommer från så många olika källor att det nästintill är omöjligt att hålla reda på t.ex. från bekantas privata samlingar, bilder från gamla skrifter, kartor och tidningskopior som sparats sedan årtionden tillbaka (30-talet).
Material till boken har forskats fram och samlats i hög under många, många års tid.
I de källor där många av bilderna har hittats finns heller ingen hänvisning till upphovsrättsinnehavare.
Hur ska vi gå till väga för att upprätthålla lagar kring publiceringen av dessa bilder?
Krävs det att vi har upphovsrätten till kartor till exempel?
Hur långt måste man gå för att upprätthålla lagen?
Om vi inte kan hitta upphovsrätts innehavaren, är det ok att publicera då? Och hur ska man isf "friskriva sej"?
Räcker det med att ha en muntlig överenskommelse för upphovsrätt, till exempel för bekantas bilder?
eller måste det finnas ett skriftligt "kontrakt" på samtliga bilder?
Mvh
Signatur : json

Huvudregeln tillstånd fordras för verk

Såväl bilder som kartor och text skyddas av upphovsrättslagen. Men skyddet är för verk 70 år efter upphovsmannens död. Har det gått 70 år efter upphovsmannens död är det fritt fram att publicera. När det gäller fotografi är det fotografiska verk som skyddas i 70 år efter upphovsmannens död. Vanliga fotografier som inte uppnår verksahöjd är skyddade i 50 år efter knäppet, men var före 1994 endast skyddade i 25 år efter knäppet. Det innebär att bilder tagna av t.ex. en gatukorsning som inte kan antas uppnå verkshöjd tagna för 1966-67 inte längre är skyddade. Det är alltså nödvändigt att göra efterforskning i varje enskilt fall och försöka skaffa sig avtal om varje publicering. Det bästa är att göra sådana avtal skriftliga så det inte uppstår diskussion vid ett senare tillfälle utan parterna vet vad som avtalats. Om det är så att man inte lyckas få fram information om visst material bör man dokumentera den efterforskning som gjorts och kan d i boken skriva, fotografen/författaren, upphovsmannen är okänd och ombesdes ta kontakt med förlaget till boken. I ett sådant fall kan man kanske slippa skadestånd men får om någon hör av sig betala för själva publiceringen.
Fråga: Om jag ska nu fakturera till en person som har tagit ett flertal av mina bilder, Kan jag sätta mina priser för användandet eller måste jag gå efter en prislista från tex blf.se?
Signatur : Ellinor

Du kan sätta egna priser

Vid beivrande av upphovsrättsliga brott så skall den som har gjort brottet betala skälig ersättning förutom skadestnd m.m. Just storleken av skälig ersättning måste bevisas i domstol. Är det en känd fotograf t.ex. Lennart Nilsson är det lättare att kräva sina egna priser men annars är det vanligt att luta sig mot tariffer, avtal etc. dvs. hitta ett marknadsmäsigt pris som den som begått brottet skulle ha betalat om köpet av bilden skett lagligt. Därför är det vanligt att prislistor t.ex. BLF:s prisguide åberopas i domstol och har haft framgång i flera olika tvistemål.
Fråga: Hej!
Min sambo och jag har en hemsida där vi skriver och visar foton om vår hobby. Nu har jag funnit att några olika företag (svenska och utländska), bloggar och en svensk myndighet använder min sambos fotografier, dels på sin hemsida men även ett beskuret foto i en banner. På vår hemsidas startsida finns ett © med hemsidans namn efter samt vår e-postadress under. Företagen, bloggarna och myndigheten har inte frågat om de får använda fotografierna. Jag har dokumenterat deras användande, dels genom utskrifter av deras hemsidor men även genom att ta så kallade print screen av hemsidorna. Vi kan bevisa att det är min sambos foton då vi har originalfilerna i högre upplösning samt att kamrater kan intyga att det är det är min sambos foton samt att det är han som fotat motiven.
Jag undrar nu följande;
Får de använda sig av fotografierna utan att fråga om lov först?
Om de inte får göra det, kan vi debitera dem för användandet och i så fall, hur mycket ska vi debitera dem? Hos myndigheten står det att sidan där fotot finns publicerades år 2010, således har min sambos foto funnits där under flera år.
Om de vägrar att betala, vad bör vi göra?
Har du något mer råd att ge oss?
Med vänliga hälsningar
Ewa Sjödin
Signatur : Ewa

Fakturera för brottet

Det här är ett brott gentemot upphovsrättslagen. Det fordras tillstånd av upphovsmannen att använda dennes bilder på Internet eller för annat utnyttjande. Du bör fakturera den som utnyttjat bilderna. Priser finns t.ex. i Bildleverantörernas Förenings prislistor, som finns att beställa på www.blf.se . Fakturera för användningen och tiden på hemsida (organisation), utelämnande av upphovsmannens namn = 100 procent samt för otillåtet tillgängliggörande (utläggande på hemsida) 10 procent av basbeloppet = 4 400 kr. Skulle ni inte lyckas göra upp så kan ni återkomma och få hjälp, teste@bildombudsmannen.se
Fråga: Vad gäller för att man kan tala om fotostöld? Om t.ex. en person tar ett foto på ett foto på en allmän plats och sedan använder detta foto som sitt eget i en tävling på en fotosida på facebook - är detta fotostöld?
Signatur : Kerstin

Intrång i upphovsrätt

Är fotot 1:1 och enbart innehåller den bildyta som den förstnämnde fotografen tagit är det en kopiering och används den i olika sammanhang är det ett upphovsrättsligt brott. Att publicera något på facebook är ett otillåtet tillgängliggörande i detta fall.
Fråga: Hej, jag tog för nästan exakt ett år sedan en bild på min kompis nybyggda villa, redigerade och fixade till bilden som jag därefter mailade till honom, så att han kunde ha en fin bild av sitt nya hus. Nu hittar jag min bild av hans hus på hans husleverantörs hemsida. Vet dock inte hur länge de har använt min bild i marknadsföringssyfte? Vad kan och borde jag göra i det här fallet?
Signatur : Tobbe

Fakturera för reklamanvändning

Det här är ett otillåtet användande, brott gentemot upphovsrättslagen. Skicka en faktura för det otillåtna utnyttjandet av din bild.
Fråga: En bild som togs på mig för åtta år sen dök nyligen upp i en kurslitteratur för biologi. När den togs fick jag veta att ändamålet var att sälja till en bildbyrå. När jag fick papper om model release var de funtade på ett vis som jag inte godkände och skrev alltså inte under. Kontakten med fotografen försvann efter det. Jag fick ingen ersättning och lämnade inget godkännande alltså. Efter att ha upptäckt bilderna ringde jag bildbyrån men de hävdade att eftersom det rörde sig om kurslitteratur föll den inom ramen för så kallat redaktionellt syfte. Han menade att inget godkännande alltså krävdes. Stämmer detta?
Signatur : Nicco

Redaktionell användning

Har bilder en gång tagits så kan de användas i redaktionella sammanhang och kurslitteratur räknas som redaktionell publicering. Du bör dock kunna skriva till bildbyrån och påpeka att någon model release inte finns till bilden och be att de tar bort bilden eftersom ni inte kunde enas om modellanvändningen. Det är annars bara i reklamsammanhang som det finns ett skydd för personer mot personbildsanvändning. Inom Eu-lagstiftningen finns även skydd för mänskliga rättigheter som använts i domstolstvister i Tyskland och Frankrike. I allmänhet rör det sig dock om kränkande publiceringar.
Fråga: Hej,
jag arbetar som IT-pedagog på skolan och en fråga har kommit upp från olika håll på skolan. Om man som lärare vill visa bilder i klassrummet eller på klassens blogg som tagits från nätet, räcker det att man lägger en länk i bakgrunden, dvs bilden blir klickbar och man kommer till bildens orginalsida, eller är det som jag tror att man måste ha bildägarens godkännande för att visa bilden på blogg eller i klassrum.
Hälsningar elijen
Signatur : elijen

Avtal behövs

Organisationen Bonus presskopia http://www.bonuspresskopia.se/ sluter avtal med skolor om vad som skall gälla för användning av bilder och annat upphovsrättsligt skyddat material vid undervisning. Det förutsätter dock att din skola har avtal med Bonus annars måste ni förhandla själva varje gång med upphovsmännen till bildmaterialet. På Bonus hemsida kan du läsa vad du för eller inte får göra. När det gäller kopiering för att föra över bilder till klassens blogg är det inte tillåtet, det fordrar upphovsmannens tillstånd.
Fråga: Jag jobbar på en webbtidning där vi fotograferar och publicerar många bilder från
konserter och andra evenemang. Vi får ofta förfrågningar om de kan få
köpa fotografier, både publicerade och opublicerade.
Jag undrar hur man ska skriva ett vettigt avtal mellan oss och kunden? Vad
som ska ingå eller om det ska upprättas ett sådant överhuvudtaget? Har
kunden rätt att använda fotot precis som han/hon vill när vi sålt det?
Vi vill att fotografierna som vi säljer endast används för privat bruk och
inte i kommersiella syften.
Skulle vara väldigt bra att veta vad man ska tänka på i sådana här
ärenden.
Tack på förhand!
Redaktionen
Signatur : Webbtidning

Bifoga leveransvillkor

Eftersom bilderna endast får användas för privat bruk är det bra att specificera detta i leveransvillkor. Förutsättningarna för försäljningen är att bilderna endast får användas för privat bruk inom hemmets väggar och att allt annat utnyttjande av bilderna fordrar avtal med upphovsmannens/tidningen.
Fråga: Hej! Jag har köpt rättigheterna till en bild på en balkong. På balkongbordet står en trädgårdstomte som dekoration (tomten är helt grönmålad så verkar inte vara handgjord med målade ögon osv). Kan det finnas några rättigheter knutna till tomten som hindrar att man kan använda bilden i reklam (i Sverige)?
Tack!
Signatur : Bildköpare

Brukskonst kan vara skyddad

Brukskonst även i form av en trädgårdstomte kan ha verkshöjd och vara skyddad. Vanligtvis är det inget skydd för produkter i massupplagor men utan att ha sett tomten går det inte att uttala sig.
Fråga: Hej!
Får man kopiera text från myndigheters hemsidor, sammanställa detta i en skrift och sedan sälja denna skrift?
Som jag tolkar Upphovsrättslagen 1:26 a så får jag det, men jag är inte säker på att jag har tolkat rätt.
"Var och en får återge handlingar som är upprättade hos svenska myndigheter men inte är sådana som avses i 9 § första stycket."
Tacksam för svar
Sven
Signatur : Sven Jonsson

Beror på vad som avses

Bearbetad redaktionell text på en myndighets hemsida är nog inte tillåtet att kopiera. Vad som är tillåtet är att återge vad som framgår av 9 § författningar, beslut av myndigheter, yttranden av svenska myndigheter och officiella översättningar av sådant som nyss nämnts. Är det en journalist som på en myndighets hemsida gjort sin egen tolkning av myndighetens verksamhet så har den journalisten upphovsrätt till sitt eget material. Ett återgivande i en sammanställning får nog inskränka sig till besluten eller de sammanfattningar som framgår av ovan uppräknade dokument. När det gäller verk t.ex. bilder som medföljer som bilagor m m till dokumenten har dessa oftas eget upphovsrätsligt skydd.
Fråga: Min arbetsgivare (ett stort företag) har en facebook-sida. Idag upptäckte jag att de har tagit en bild från mitt instagram-konto och publicerat på sin sida utan att fråga.
Bilden är från när vi tillsammans deltog i ett motionslopp. Jag tog då en bild på våran lagtröja.
Jag har tagit en printscreen där man kan se bilden på deras sida och jag kommenterade bilden direkt av ren chock. Jag skrev att det inte är ok att stjäla bilder.
Det känns som om jag är i ett känsligt läge här eftersom det är min arbetsgivare som tagit min bild. Det hade ju varit helt ok att publicera bilden om de hade frågat.
Enligt Instagram så äger man själv rätten till bilderna på sitt konto.
Ska jag gå vidare med detta på något sätt?
Signatur : Instagram

Upphovsrättsbrott

Din arbetsgivare har gjort sig skyldig till ett brott mot upphovsrättslagen. Upphovsmannen måste ge sitt tillstånd före publicering. Om det inte varit din arbetsgivare så hade det normala varit att sända en faktura för det otillåtna utnyttjandet. Nu bör du tala igenom saken med din arbetsgivare och fråga hur de ser på saken. Om du tycker att det är OK att de använder bilden så bör ni träffa ett avtal om detta, hur länge och skall upphovsmannens namn vara med eller ej. Det är svårt att råda i ett sådant här fall när jag inte heller vet vilka arbetsvillkor du arbetar under.
Fråga: Vem bör/ska redigera ett foto? Fotografen? Är det ok att en kund vill köpa oredigerade bilder och redigera dem själv. Bilderna ska användas i reklam.
Signatur : LT

Finns inga regler

En köpare kan förbehålla sig rätten att redigera bilder. Så länge det inte sker någon förvanskning av bilderna får nog fotografen acceptera detta. Däremot bör parterna nog diskutera igenom innan hur bilderna skall användas och om de får manipuleras. I reklamsammanhang är det vanligt att reklambyrån vill råda över slutresultatet.
Fråga: Hej!
Jag jobbar på en finsk båt som renoveras i sverige. Styrmannen(han har inget med mitt arbete att göra eller någon som helst knytning till företaget som jag jobbar för) smyger runt och fotograferar mig och mina kolleger. Han fotograferar för att kunna sätta dit oss för att missköta vår arbetsuppgift. Det kan vara att man tittar bort i några sekunder, han knäpper en bild och går till vår chef och hävdar att vi inte går vårt jobb.
Är det verkligen rätt han han ska få fotografera oss när vi arbetar? Har vi några som hellst rättigheter i detta fallet?
Jag känner mig misstrodd och kränkt när chefen får se bilder där det ser ut som att jag missköter mitt jobb när bilden i själva verket är en ögonblicksbild. Chefen vet ju inte vad han ska tro när han har ett "bevis" på bild men mina ord som säger emot.
Tack på förhand.
Signatur : v

Fråga om han har tillstånd fotografera

För att fotografera på en plats som inte är allmän fordras egentligen tillstånd. Ta upp frågan med honom pch ägaren till markområdet. Det går ju också att ta upp frågan som en facklig fråga om det skall ingå i jobbet att bli övervakad och fotograferad på samma sätt som av en övervakningskamera. För övervakningskameror fordras tillstånd och det är lätt att hävda att det här skulle vara samma sak.
Fråga: Jag är en amatörfotograf och har fotat mitt gamla ex djur. (katter och hundar) Hon påstår att hon har rätten till bilderna jag fotograferat för att det är på henne djur, och hon vill att jag tar bort alla bilder jag publiciterat på henne djur.
Hon själv använder mina bilder på henne djur och andra bilder jag tagit på hennes facebook, jag vill att hon ska ta bort dom men hon vägrar.
Vissa bilder är tagna i hennes lägenhet och andra utomhus på allmän plats.
Jag är osäker på henne rätt och min rätt över bilderna och vet inte hur ska jag gå vidare.
Vad har hon för rätt till mina bilder och ska jag anmäla dom via facebook?
/Mvh Oskar
Signatur : Oskar Pettersson

Upphovsmannen till bilderna äger rätten

Djur har inget skydd så en djurägare kan inte hävda någon rätt till en bild som tagits av en fotograf. Skicka en faktura för att bilderna otillåtet änvänds. Priser finns t.ex. i BLF:s guide för foto som kan beställas via www.blf.se Du kan också anmäla till facebook att dina upphovsrättsligt skyddade bilder skall tas bort. Lyckas du inte återkom teste@bildombudsmannen.se
Fråga: Hej!
jag undrar om det är ok att tex söka bilder på google och kopiera för att sedan skriva ut och använda på olika saker man skapar själv.?
Ex: skriva ut bilden på textilpapper och sedan använda som tryck på en kudde som sedan säljs.
Mvh Lisa
Signatur : lisa

Nej upphovsmannens tillstånd krävs

Det är inte fritt fram att använda andras bilder. Det kräver upphovsmannens tillstånd. Även publicerandet på kudde är en otillåten exemplarframställning om det inte sker för personligt bruk dvs. din egen kudde att endast användas inom hemmets väggar.
Fråga: Får jag ta en bild, i det här fallet på Alexander Skarsgård och klippa i hop det med en bild på mig, för att sen läggga ut den på facebook. Gjort detta pga av att jag får höra hela tiden att vi är lika, men har inte vågat att lägga ut den.
MVH
Bob
Signatur : bob

Nej du måste ha tillstånd

Om du själv tar bilden på Skarsgård och bilden på dig själv kan du manipulera bilderna men inte annars. Är det någon annan som är upphovsman krävs dennes tillstånd dels för användandet och dels för manipuleringen. Har du tillstånd bör du kunna publicera bilden dock ej i reklamsammanhang.
Fråga: Jag och min fru anlitade en bekant som fotograf (denne arbetar/arbetade som fotograf) till vårt bröllop som ägde rum för 3 månader sedan. Vi betalade 1200 kr till henne och hon har ännu inte fullföljt sitt uppdrag och levererat skivan med våra bilder på. Så vad har vi nu för rättigheter?
Signatur : LL

Kräv pengarna åter

Om du inte har fått några bilder alls, vilket utlovades vid betalningen bör du kräva pengarna tillbaka. Då har inte fotografen fullföljt avtalet om det är som du skriver. Det går också att vända sig till porträttfotografernas yrkesorganisation som finns numera inom Svenska Fotografers Förbund och begära hjälp.
Fråga: Det är så att jag har jobbat på ett företag som anställd, och dom har min bild på deras hemsida, jag har slutat jobba där, kan jag begära att dom tar bord min bild från deras hemsida omedelbart?
(http://fjhusvagnscenter.se/om%20oss.htm)
scrolla ner till marco kemp
tack på förhand
Signatur : husbilsmekaniker

Ja det kan du

Eftersom dina anställningsförhållanden ändrats så har ditt gamla avtal med företaget upphört och du kan kräva att din bild tas bort. Om den ändå finns kvar kan du fakturera och begära ersättning i enlighet med lagen om namn och bild i reklam om företaget är näringsidkare.
Fråga: Hej,
På en känd internetauktions site blir saker såld med en stulen,eller lånad bild.
Jag har kontaktad deras support ,och de påstår att det är bildägaren själv som måste komma med en anmälan.
Svar:>> Det är självklart inte tillåtet att helt eller delvis kopiera eller låna en annan säljares bild utan tillåtelse. För att kunna agera i detta behöver vi dock ett underlag som styrker att det är du som äger bilden.
>>
Personen i frågan har massor med bilder från andra sidor.
Ändå granskar eller agerar de inte.
Är det rätt,måste bildägare anmäla dem,eller har de också eget ansvar?
Mvh,
Richard
Signatur : Richard

Upphovsmannen till bilden bör anmäla

De har nog rätt i att den som anmäler saken bör kunna visa att de är upphovsman till bilden. Utan upphovsmannens anmälan är det annars svårt att förutse vad upphovsmannen vill. Han kan ju ha gett bort rätten till användning.
Fråga: Hej!
Jag har blivit kontaktad av en kommun som vill använda några av mina bilder för att trycka upp vykort. Jag har ingen enskild firma eller liknande utan fotar bara som hobby. Vad är rimligt av mig att ta betalt för detta? Borde jag skriva ett avtal och vad borde det i så fall stå i avtalet?
Med vänlig hälsning,
Signatur : Erica

Se i prislistor vad priset är

Bildleverantörernas förening BLF www.blf.se ger ut fotoprislista liksom Svenska fotografernas förbund. Se vad de rekommenderar för pris för vykort. I BLF:s fotoguide finns även utkast till avtal.
Fråga: Hej
Jag har ett företag och undrar om jag får hämta bilder från internet (från Google t ex) och använda på min hemsida och på flygblad. Har det någon betydelse varifrån man hämtar bilden - från annat företag eller privata bloggar t ex?
Signatur : Linda

Det är inte tillåtet

Du måste ha tillstånd av upphovsmannen till bilderna för att få använda dem. Annars riskerar du att få betala såväl ersättning som skadestånd.
Fråga: Det är så att min syster har ett barn på knappt 1 år och är nu inte tillsammans med pappan. Pappan är tillsammans med en ny tjej som lägger upp bilder på min systerson på Facebook. Min syster uppskattar inte alls att hon lägger upp bilder på facebook och har bett henne ta bort dem, min syster har även bett pappan till barnet att säga åt henne, men hon ignorerar önskemålen och ger hånande kommentarer tillbaka.
Har personen rätt att lägga upp bilder på barnet utan föräldrarnas tillstånd?
Om inte, hur kan man få henne att ta bort dem eftersom både hon och facebook ignorerar min systers begäran?
Tacksam för svar!
Signatur : J

Tala med datainspektionen

Datainspektionen är tillsynsmyndighet i Sverige över personuppgifter och bilder räknas som personuppgift. Det är dock i allmänhet endast om bilerna eller texterna är kränkande som det kan anses vara otillåtet. Är du upphovsman till bilderna kan du av upphovsrättsliga skäl kräva att de avlägsnas.
Fråga: Jag ska sätta upp en hemsida för mitt företag, kan jag fota mig själv och min produkt i en byggnad och använda på hemsidan?
Byggnaden i sig syns inte men vyn/utsikten.
Tex.
En bild på mig och min produkt där bakgrunden är fönstret ut över staden.
Byggnaden är takvåningen/trapphuset i en galleria eller bibliotek.
Signatur : G

Initi annans byggnad kan kräva tillstånd

Vyer har inget skydd så det möter inget hinder. Endast om en byggnad är ett verk t.ex. Stadshuset fordrar det tillstånd av arkitekten eller i det fallet arkitektens efterlevande för att få lägga upp bilden på Internet. Däremot om du fotograferar i någon annas hus ellericke allmän plats kan det fordras tillstånd till fotograferingen.
Fråga: Jag håller på med att samla fotomaterial till en utställning om en stadsdel. Bilderna består till stor del av foton på byggnader, skyltar etc men på vissa foton finns människor med. Fotona kommer ramas in och säljas under utställningstiden i ett ex av varje foto. Är detta ok utan att jag har tillstånd från de som är med på fotona? Behövs någon form av tillstånd för foton på byggnader etc då de skall säljas i ett ex?
Jag håller också på med en diktbok där bilder kommer att publiceras tillsammans med dikter. Krävs tillstånd här av de som ev är med på fotona? Boken kommer att tryckas i liten upplaga och reklamen för denna kommer inte visa foto på någon person.
Tack för svar!
Signatur : MariaL

Tillstånd behövs troligen inte

Publicering av bilder i bok med personer är inget problem. Det är bara om persoinerna finns med i reklamsammanhang som lagen om namn och bild i reklam blir tillämpbar. Säljs endast enstaka bild så kan det nog betraktas som konstverk.
Fråga: Jag upptäckte idag att ett foto på mitt barn (fotograferat för ett par år sedan) som ligger på min blogg, är upplagt i samband med ett inlägg på en offentlig persons blogg. Personen har under bilden länkat till min blogg samt skrivit att denne "hoppas att det är okej" att bilden lånas för publicering.
Jag hade inte en aning om att personen ville "låna" bilden och har inte gett min tillåtelse till det. Är detta okej att göra?
Min blogg var inte lösenordsskyddad, men heller inte välbesökt eller "aktiv".
Tacksam för svar!
Signatur : hönsmamma

Upphovsman till bilden kan kräva ersättning

Den som är upphlovsman till bilden skall alltid ge sitt tillstång till publicering, så det är inte OK att bete sig som det gjorts här. Är du upphovsman kan du skicka faktura.
Fråga: Hej!
Jag undrar om man får ha med bilder på människor (i detta fall ansiktet på ett barn) i en avhandling som trycks och publiceras om personen ej blivit tillfrågad.
Signatur : Marie

Inget skydd för privatbild

Så länge personen inte förtalas i boken är det inget problem. Det är bara i kommersiella sammanhang det annars finns skydd för privatpersoner.
Fråga: Hej!
Jag och min kompis fotade varandra i en park och efter en stund kom det en liten pojke på kanske 4 år och stod och tittade på. Jag knäppte då några porträtt på honom då han tittar in i kameran och han sa till sina föräldrar att jag tog kort. De verkade inte bry sig så mycket, men dum som jag var så frågade jag aldrig hans föräldrar om jag fick fota honom, så nu undrar jag om jag får lägga upp bilderna på internet?
Signatur : Michaelabjork

Inget skydd på allmän plats

Så länge du inte förtalar pojken eller använder bilden i kommersoella sammanhang går det bra. Den som fotograferas på allmän plats har egentligen inget skydd.
Fråga: Hej
I dagararna kom en journalist + en fotograf in i vår butik.
Vi hade kunder inne o dom gick bara in o började plocka bland våra produkter och fotografera.
När mina övriga kunder gått , väntade jag lite o gick sedan fram o frågade om jag kunde hjälpa till.
Dom hade då fotograferat o grejjat en stund.
Dom sa att dom kollade om en produkt o ställde några frågor.
Frågade ej om lov att få fotografering.
Nu har dom dessutom använt en bild tagen i butiken i publicering.
Är detta lagligt ?
Signatur : Butiks anställd

Butik är ej allmänn plats

Hade du sagt ifrån från början hade de fått sluta fotografera. Som det nu skedde kan det förefalla som om fotograferandet accepterades. Egentilgen skall den som fotograferar på icke allmän plats begära tillstånd till fotograferingen men sker ingen tillsägelse kan det uppfattas som ett godkännande. Många institutioner sätter upp egna skyltar "Fotografering förbjuden" för att gardera sig från början.

Sidor