Select Language / Välj Språk

Frågor & svar

Har du något problem med bilder, teckningar eller texter, eller har du andra upphovsrättsliga problem?
Då kan du söka bland 1 000-tals frågor & svar.. Svaren är gratis och täcker de mesta inom upphovsrätt och närliggande områden!
Bäst är att söka på ett eller flera nyckelord, t ex "fotografering".

Fråga: Enligt lagen är det den som trycker på avtryckaren på en kamera är ägare och har upphovsrätten, copyrighten till fotografiet. Jag har blivit utsatt för fotostöld av en person som jag upptäckte för MINST ett halvår sedan. Har själv aldrig någonsin lagt ut det fotot på internet. Hur personen har kommit åt mitt personliga foto är att denna har lagt fotot på ett bord och sedan tagit med sin digitalkamera och fotograferat av mitt foto som tillhör mig. Personen har lagt ut det på sin hemsida, dagbok, blogg utan min tillåtelse, har inte ens frågat om lov. Har inte ens namnget mig som fotograf, har inte skrivit och hänvisat mig. Fotot har legat på den aktuella www-adressen sedan November 2008. Personen har inte tagit bort det, Detta är fotostöld, brott mot upphovslagen, copyrighten så det smäller om det. Vad gör man? Kontakt med personen har inte fungerat hitills. Vänliga hälsningar.
Signatur : M

Du bör fakturera för

Du bör fakturera för bildstöld. Priser går att hitta i t.ex. BLF:s cirkaprislista. Går det inte att göra en uppgörelse sänt mig ett email, teste@bildombudsmannen.se så kan jag försöka hjälpa dig.
Fråga: Hej! Hittade idag en utav mina bilder som jag tagit själv i en annan web-shop på samma produkt. Jag ringde upp och meddelade att jag vill att bilden tas bort eftersom jag inte gett mitt tillstånd till dem att använda bilden. En timme senare har de kopierat en annan bild på sama produkt och förvrängt den och skrivit www.xxx.se över bilden. Det är fortfarande min orginalbild som de ändrat på och det syns tydligt. Vad kan jag göra? Får man göra såhär? Jag har information i min web-shop om att mina egentagna bilder inte får användas vidare utan tillstånd.
Signatur : L

Det är inte tillåtet att

Det är inte tillåtet att använda annans bild utan tillstånd och inte heller att manipulera bilden. Sänd web-shopen en faktura för utnyttjandet av din bild och bildstölden. Priser finns i BLF:s cirkaprislista som går att beställa via www.blf.se Om du inte får ordning på intrånget sänd mig ett mail, teste@bildombudsmannen.se
Fråga: Hej. Hej jag fotograferar inte för en skola, eftersom dom har ett avtal med mig som jag inte är nöjd med. Nu är det så att en frågade mig om jag ville fotografera och jag sa att jag inte gjorde något jobb för skolan. Jag är anställd där genom en praktik. Han sa att den grupp av musiker har en egen förening, och det stämmer att de har en egen styrelse. Han sa att om jag tog bilder så skulle dom kunna köpa dem. Nu så undrar jag, eftersom jag har ett avtal som säger att dom bilderna jag tar för skolan går alla rättigheterna om dom anlitar mig, och efter som jag nu fotograferade och dom har med den verksamheten att göra, innebär det då att dom får upphovsrätten fast jag med den jag pratade med kom överens om att om jag tog bilder så skulle föreningen köpa bilderna dom ville ha. Jag tog ledigt från jobbet bara för att inte göra något uppdrag för skolan, och så Jag och han kom ju överens om ett om föreningen skulle kunna köpa bilderna. Så jag undrar har skolan ändå rätt att kräva att dom har rätt till mina bilder eller inte. Eftersom föreningen ingår i deras verksamhet. Han som jag kom överens om detta är med i styrelsen för själva föreningen.
Signatur : Fotograf som undrar

Det du gör på din fritid kan

Det du gör på din fritid kan knappast en arbetsgivare kräva rättigheter till. Däremot är det viktigt att klarlägga i ett anställningsavtal att du har rätt att på fritid och egen hand fotografera verksamheter som kan sägas ligga nära din anställning. För att veta säkert måste man se vad som är skrivet i ett anställningsavtal.
Fråga: Hej! Hur gäller upphovsrätten om jag tar en bild på en person och det hänger massa affischer på kända politiker artister i bakgrunden. Bilderna på politikerna och artisterna är tagna från foton och omgjorda till affischer.
Signatur : N

Bilden på personen har du

Bilden på personen har du upphovsrätt till, men de som har tagit bilderna på politikerna i bakgrunden har upphovsrätt till sina bilder. Så länge de är obetydliga i bakgrunden spelar det ingen roll, men om du skulle publicera en bild där något porträtt i bakgrunden har en framträdande roll kan upphovsmannen till den bilden vilja ha ersättning av den som publicerar.
Fråga: Jag har tagit en bild från en fisketur och lagt upp facebook. Nu har jag hittat bilden i en annons på blocket, där en person säljer en liknande båtmotor och har tagit min motor/bild som exempel. Dessutom är en kompis med på bilden, är detta tillåtet?? Om inte hur går jag tillväga? Mvh Kalle
Signatur : Karlers

Det är otillåtet. Sänd en

Det är otillåtet. Sänd en faktura till personen som lagt ut annonsen på Blocket. Har du problem få betalt så återkom till mig via email teste@bildombudsmannen.se
Fråga: Att visa någon annans bild på en hemsida räknas ju som publicering, medan en länk till andras sidor är tillåten. Men hur är det med direktlänkar till bilder, dvs där man efter klicket inte hamnar på en sida hos den andre, inte ens en undersida, utan direkt på en lösryckt bild, som alltså visas ensam, utan någon text eller annat som ger ett sammanhang om var man nu hamnat. Olagligt eller bara tveksamt?
Signatur : L

I den händelse man vid en

I den händelse man vid en utskrift just av bilden får den första sidan som adress så är det olagligt gjort. Det pågår en rättegång beträffande s.k. djuplänkning. I det fallet spreds en länk till en ishockeymatch som man egentligen endast kunde se genom att först betala. Via den offentliggjorda länken kunde man dock se matchen gratis. Troligt är väl att detta betraktas som intrång i annans rättigheter.
Fråga: Har hittat två av mina bilder på stallet.se. Vill inte bara anmäla på sidan för det tar dom aldrig på allvar. Jag är riktigt upprörd och vill att dom ska förstå att det faktiskt är ett brott. Jag tänkte skicka en faktura, vad är en rimlig summa att kräva för två stycken av mina bilder? eller ska jag polisanmäla?
Signatur : Nea

Fakturera dem. Priser går att

Fakturera dem. Priser går att hitta i BLF:s cirkaprislista se www.blf.se under rubriken Internet.
Fråga: Har en sida på Internet med biografier över äldre militärer. Jag har från Krigsarkivet köpt kopior av fotografier i deras samlingar. Dessa fotografier har jag nu lagt in på min sida. Ett par dagar senare hittar jag mina fotografier på Wikipedia. Fotografen är ju död sedan länge men är jag inte ägare till fotografierna eftersom jag själv har fått betala för dem. Wikipedia har väl inte rätt att ta det som är min egendom. Vill Wikipedia ha fotografierna kan de ju själva köpa dem från Krigsarkivet precis som jag gjort. Eller hur?
Signatur : kjo

Frågan är om du har rätt att

Frågan är om du har rätt att lägga ut bilderna på Internet i första skedet. Är det porträttbilder av personer kan man utgå ifrån att det är fotografiska verk och då är skyddstiden för bilden 70 år efter fotografens död. Har fotografen varit död i 70 år går det bra att göra exemplar av bilderna, men då har också Wikipedia rätt att kopiera dem eftersom ju bilden är fri. är bilden nytagen av det gamla porträttet så finns ett nytt skydd på 50 år för den fotografiska bilden och då kan upphovsmannen till bilden beivra intrång. Det gäller att fråga Krigsarkivet vad som gäller från början.
Fråga: Frågan är om du har rätt att lägga ut bilderna på Internet i första skedet. Är det porträttbilder av personer kan man utgå ifrån att det är fotografiska verk och då är skyddstiden för bilden 70 år efter fotografens död. Har fotografen varit död i 70 år går det bra att göra exemplar av bilderna, men då har också Wikipedia rätt att kopiera dem eftersom ju bilden är fri. är bilden nytagen av det gamla porträttet så finns ett nytt skydd på 50 år för den fotografiska bilden och då kan upphovsmannen till bilden beivra intrång. Det gäller att fråga Krigsarkivet vad som gäller från början.
Signatur : A

I en situation som denna är

I en situation som denna är det den som är ansvarig för platsen som kan ge tillstånd eller förbjuda fotografering. Ni skulle talat med krogägaren och talat om att ni inte ville bli fotograferade så att denne kunnat avvisa fotografen. Hade fotografen fått tillstånd av krogägaren att fotografera är det svårare, men man bör göra upp med pltsansvarig i det här fallet krogägaren innan ni går dit. Är man väl fotograferad finns inget skydd i Sverige gentemot publicering.
Fråga: Jag har tagit bilder på svenska sedlar som är gamla och utgångna. Bilderna täcker hela sedeln och är rakt framifrån som en reproduktion, kan man använda dessa bilder i kommersiellt/reklam sammanhang.
Signatur : BjornK

Nej, det finns en upphovsrätt

Nej, det finns en upphovsrätt även för en sedel, gravyr och porträtt m.m. Prata med Riksbanken om vad som gäller. Syns inte hela sedeln utan den är t.ex. ihoprullad går det lättare då det ju inte är en direkt "exemplarframställning".
Fråga: Hej. Jag undrar om jag har rätt att scana in en tidskrifts framsida från 1943 och sedan skicka en kopia till en vän.
Signatur : En som vill scana in en framsi

Det finns en rätt att för

Det finns en rätt att för personligt bruk kopiera upphovsrättsligt material. Du får för ditt eget behov göra kopior och enstaka ex till din närmaste vänkrets. I Danmark har man kallat detta inom hemmets väggar. Det är möjligt att en enstaka vän som ej sprider materialet vidare kan räknas in i den kretsen.
Fråga: Gällande porträttbilder på Facebook(profilbilder). kan utomstående dra dem och publicera dem i löpande journalistik text? Förr i världen hämtades ju porträtt från passcentralen av media utan kostnad. Vem är det som äger rättigheten i Facebook fallen?
Signatur : Anders Andarve

Upphovsmannen till

Upphovsmannen till fotografiet äger alltid rätten till sin bild, såvidfa han/hon inte överfört de eknomiska rättigheterna till annan. De avtal som Facebook hänvisar till gäller knappast i Sverige såvida inte Facebook ingår ett skriftligt avtal med varje fotograf. Även i passcentralenfallet ägdes fotografbeställda passbilder av fotografen och denne hade rätt att begära ersättning för eventuella intrång. Att passregistret var offentligt ändrade inte på upphovsmannens skydd.
Fråga: Vad säger lagen om följande. Är det tillåtet att scanna en artikel från mitten av 1900-talet i en dagstidning (innehållande rubrik, bild och text) och lägga in den kraftigt förminskad i en text i en bok. Avsikten är att ge en historisk touch, inte att artikeln ska kunna läsas.
Signatur : SN

Om det hade varit ett mindre

Om det hade varit ett mindre utdrag så hade svaret varit ja. Det finns möjlighet att citera ett mindre utdrag av text, däremot är det inte tillåtet citera bilder. När det gäller hela texten är det detsamma som att återge hela verket och då är det inte tillåtet. Är brödtexten helt oläsbar så är det ju inte ett återgivande, men går den att förstora upp så är det en otillåten exemplarframställning.
Fråga: Om jag vill lägga upp bilder på mig själv som någon annan har tagit är det okej då? Även om det är modellbilder?
Signatur : JO

Nej, tillstånd fordras av

Nej, tillstånd fordras av fotografen.
Fråga: Räcker det med att jag märker mina bilder med Copywright © ......?
Signatur : EJ

Ingen behöver egentligen

Ingen behöver egentligen märka sin bild för att ha sitt upphovsrättsliga skydd, men det är bra att märka bilderna med copyrighttecknet och fotografens namn. Det ger ju andra en upplysning om vem som är upphovsman.
Fråga: Om jag tar bilder av mina tjejkompisar på en fest och de uppmärksammas av en reklambyrå som vill köpa dem, får jag sälja bilderna då?
Signatur : Elev

Ja, du kan sälja dina bilder,

Ja, du kan sälja dina bilder, men den som publicerar senare i reklamsammanhang måste skaffa sig tillstånd av de personer som finns med på bilderna innan de används i reklamsammanhang. Jag förutsätter att dina tjejkompisar var medvetna om att du tog bilderna och inte gjorde några förbehåll för bildernas användning när du fotograferade.
Fråga: Får jag lov att lägga ut ett porträtt som jag själv fotograferat, i ett forum utan att ha personens tillåtelse?
Signatur : S

Har personen på

Har personen på porträttbiklden beställt porträttet av dig får du inte använda det utan hans/hennes tillstånd. Har du tagit bilden på eget initiativ kan du använda bilden i alla sammanhang utom reklam.
Fråga: Hejsan! Jag har ett litet problem. Idag fick jag reda på att två tjejer stulit bilder av mig och använt på stallet.se och sen påstått att de var fotografer När jag gick in på deras stall såg jag att det var mycket värre än så. Dessa har stulit flera av mina bilder, men även stulit text OM mig från min hemsida för att låtsat att de är jag. Det enda som ändrats var åldern och bostadsorten, samt att h*n lagt till ett intresse. Annars är texten identisk! Det stod även att det skulle stå "Ninni Hedblom, Hobbyfotograf" på bilderna just för att DE tagit bilderna. Stal man bilderna skulle man bli polisanmäld... De har alltså utgett sig för att vara fotograferna, samt i princip låtsats vara mig. Detta gör mig oerhört arg och jag kommer dra detta vidare. Men jag skulle behöva hjälp med HUR jag ska göra. Allt på sidan är kopierat och sparat som bevis, inklusive texten. Tacksam för hjälp
Signatur : Upprörd fotograf

Om du vet vilka de är så sänd

Om du vet vilka de är så sänd dem en faktura. Om inte så kan man gå till domstol och tvinga den som har sidan att uppge vilka de är. Behöver du hjälp så återkom. Meddela också sidan att de skall ta bort ditt material.
Fråga: Om jag ber någon annan fotgrafera mig med min kamera vem äger bilden? Får jag publicera den?
Signatur : Bert

Dern som fotograferar,

Dern som fotograferar, trycker på knappen äger bilden. Men du kan beställa bilden av någon och har i så fall rätt att använda bilden för de ändamål du beställt den och fotografen äger inte rätt att använda bilden utan ditt tillstånd även om fotografen fortfarande är upphovsman och skall anges med sitt namn när bilden publiceras. Endast det användande som ni kommer överens om är tillåtet för dig. Vill du använda bilden utöver detta, måste avtal träffas med upphovsmannen.
Fråga: Jag undrar om jag kan använda mig av bilder jag har tagit på människor med min kamera. Jag är bara en som fotar för nöje, men jag undrar om det räknas som reklam om jag lägger ut foton på min hemsida, men jag gör det inte för reklam utan bara för att visa upp mina bildr eftersom jag älskar bilder
Signatur : Starlight

Om du gör reklam för dig

Om du gör reklam för dig själv som fotograf eller säljer bilder på din hemsida finns det risk att bilderna kan komma att anses som reklam och då gäller lagen om namn och bild i reklam att du måste fråga personerna på bilden först. Är det en ren personlig sida borde det gå bra, men varför inte fråga de personer som finns med på bilderna.
Fråga: Om jag lägger in bilder på mig själv på bilddagboken.se, och märker sedan att en annan person skapat ett fejkkonto och tagit mina bilder, vad gör jag då? Anmäler jag personen eller säger man till den först? Det är ju antagligen inte till något "vinstdrivande", men personen har ändå tagit bilder från mig utan att fråga om lov. Om anmälan går genom, vad för sorts straff får personen då?
Signatur : L

Om du anmäler till hemsidan

Om du anmäler till hemsidan blir resultatet troligtvis enbart att den som lagt dit dem får ta bort bilderna eller att sidan stängs ned. Är du upphovsman eller rättsinnehavare till bilderna tycker jag dock att du skall skicka en räkning till den som utnyttjat dem.
Fråga: Bloggar. Det finns tusen tiotusental mode bloggar i lilla sverige. Om bloggaren inte riktigt kan anses kommersiell, men lägger upp bilder av de bästa slag allt från redaktionellt innehåll som reklam. Oftast anges källan. Nu till frågan. Hittat mina egna bilder på många bloggar. Där varken jag eller mina modeller gett tillstånd. Offtast är det ju ganska smikrande att nån uppmärksammat mina bilder. Och vill att fler ska ta del av dem. Men lagmässigt? Är det olagligt? I de fall jag ser mina bilder med en tydlig länk till min hemsida känns det ju lite som gratis reklam för mig som fotograf. Så det tänker jag inte bråka om. Men vad riskerar en bloggare eg? De flesta bloggare snor ju hej vilt. Som jag förstått det är att det är olagligt. Men ungefär lika olagligt som att gå mot röd gubbe på ett övergångställe. Som knappast skulle leda till nått. Och att i princip skulle det behöva vara kränkande för att ens tas upp i verkligheten. Tex att nån skriver "kolla in den här pajas fotografens verk"? Eller är det så att jag som upphovsman skulle kunna fakturera små tjejer som bloggar som lägger upp mina bilder? Undrar mer av intresse än att fakturera nån. Då som jag sa att det känns lite som gratis reklam när folk gillar det de laggt upp samt har en tydlig länk.
Signatur : Fotograf Tobias

Den som är upphovsman till en

Den som är upphovsman till en bild bestämmer själv hur bilden skall användas. Är det en bloggare som lagt beslag på bilden är det otillåtet och upphosmannen kan kräva ersättning, ytterst stämma inför tingsrätt. Det finns ett antal bloggare som fått betala för sina bildstölder bl.a. Alex.
Fråga: Hej! Jag var på ett evenemang i slutat av Juni, och då på kvällen så uppträdde tjejer på scen, jag fotade dom och har publicerat på nätet. Nu till min fråga, en av tjejerna avnänder ,3st bilder av mig på sin blogg, Hon hade först publicerat mer bilder på sin Facebook. Jag kontaktade henne där, då trodde hon för dom andra tjejerna hade publicera (av godkännande från mig) att hon också fick göra det. Men jag gav henne ett godkännande också med med samma villkor som med andra tjejerna, att jag ville ha mitt namn samt mitt företag under. och, jag skrev så här "Men nu vet du det till framtiden, även om det är någon annan, uppge alltid källan, annars kan då åka dit så det ryker om det. även om bilderna är på dig, så ska man alltid ha upphovsmannens godkännande! :)" På Facebook gjorde hon detta (nu har hon dock avslutat sitt konto) Men har 3st bilder på hennes blogg som har brutit våran överenskommelse. Jag har BLF prisguide här. Men förstår inte riktigt hur mycket man ska fakturera. En vän till mig sa 750kr exl moms, låter det rimligt? Och sen, Vad ska man skriva på fakturan? Jag har ju faktiskt varnat henne för just sådant här.
Signatur : Oskar

Fakturera för bildanvändning

Fakturera för bildanvändning på Internet, privat sida ? om den är det. Priset framgår i BLF:s cirkaprislista. Därefter för utelämnat namn och bildstöld. Dessa priser framgår av leveransvillkoren. Har du problem återkom.
Fråga: Vilseleder Wikipedias anvisningar om bilduppladdning? När äldre bilder återges i en artikel på Wikipedia finns följande påstående i anslutning till bilden: "This Swedish photograph is free to use either of these cases: For photographic works (fotografiska verk), the image is public domain: a) if the photographer died before January 1, 1944, or b) if the photographer is not known, and can not be traced, and the image was created before January 1, 1944. For photographic pictures (fotografiska bilder), such as images of the press, the image is public domain if created before January 1, 1969 (transitional regulations 1994). " Kan det verkligen stämma? Att det gäller i förhållande till fotografen förstår jag, men jag har sett bilder publiceras på Wikipedia där de plockats ur nyutgivna konstböcker eller från andras hemsidor. I båda fallen har ju någon gjort en bild av bilden (foto eller inskanning) och det är den som publiceras i boken eller på hemsidan. Denna arbetsinsats blir helt oskyddad med Wikipedias formulering. Den som äger unika gamla bilder och gör en hemsida med dem får alltså finna sig i att andra därefter kan plocka fritt till sina sidor? Och den som inte har unika gamla bilder men gör sig besväret att skanna in bilder ur gamla böcker får inte ha sin sida i fred utan ska alltså på samma sätt dela med sig av sitt arbete gratis till andra? Det här kan ju inte stämma?
Signatur : L

Wikipedias skrivning tänker

Wikipedias skrivning tänker på gränserna av det upphovsrättsliga skyddet. Det är t.ex. så att vissa tidningsbilder säkert kan bedömas som verk i en domstol, porträtt m.m. Ett sådant fall är ett mål mellan en fotograf och Aftonbladet där såväl tingsrätt som hovrätt bedömde bilden som verk. Bilden var därmed skyddad i 70 år och inte som Wikipedias formulering oskyddad om den togs före 1 januari 1969. När det gäller konstnärliga bilder t.ex. avbildningar av tavlor finns ett 50 årogt skydd från det att bilden togs oavsett om konstverket är fritt eller ej. Detsamma gäller om ett fotografi fotograferas av. Däremot ger inte en inskanning något nytt skydd för en gammal bild.' Wikipedia sätter upp sina egna regler och det vore intressant att se hur de skulle stå sig i en domstol. Dessutom skiljer lagarna väsäntligt mellan USA och Europa beträffande upphovsrätt.
Fråga: En bok gavs ut 1922. Författaren avled 1933. I boken finns ett porträtt av författaren, taget 1900 av en fotograf som avled 1948. I vilket närmare syfte ateljeporträttet togs är okänt (jag känner inte till någon annan publicering av det). Vad gäller nu för detta porträtt?
Signatur : L

Porträttbilder anses oftast

Porträttbilder anses oftast som verk. Då gäller skyddet 70 år efter fotografen upphovsmannens död dvs. fram till och med 2019. Tillstånd till nya publiceringar måste då skaffas av fotografens arvingar eller den som är rättsinnehavare till bilden.
Fråga: Hur vet man om man kan använda en bild på ett djur, jag har funnit en söt björnunge som skulle vara lämplig till ett informations blad till en träffpunkt och den källa som jag kan hitta är Animal Planet . Är det okey om jag skriver det eller?
Signatur : MONK

Nej du måste skaffa tillstånd

Nej du måste skaffa tillstånd av upphovsmannen eller rättsinnehavaren till bilden.
Fråga: Hej! för en tid sedan la jag ut min bil till försäljning på blocket. Bilen blev snart såld. Efter ca tre månader blev jag kontaktad av en man som va intresserad av att köpa bilen då den åter igen va ute till försäljning på blocket. Då blev jag intresserad av att se annonsen så jag kollade och hittade den där. Döm av min förvåning så va det mina bilder av bilen (4 st) samt min text coppad rakt av. Jag kontaktade säljaren och påpekade att jag inte uppskattar stöld av bild, och jag påpekade att han ju köpt bilen men inte mina bilder. Svaret jag fick va det att jag va en idiot som är ego och dum, och han inte gjort något fel och att han kommer anmäla mig om jag fortsätter att kontakta han. frågan är ju då hur går man tillväga?
Signatur : E Bülow

Man fakturerar. Om du behöver

Man fakturerar. Om du behöver hjälp ställer jag gärna upp. Mina villkor hittar du på hemsidan. Du kan maila mig på teste@bildombudsmannen.se
Fråga: Hej! Jag har en vän som fått en fet faktura av en designer som hävdar att hon har stulit en av hennes bilder. Min vän gjorde övertrampet att göra en printscreen på en vit tröja på designerns blogg, suddade ut och lade in sitt eget tryck på den. Dock finns det inget som tyder på att det faktiskt är designern som tagit bilden i fråga utan det ser ut som om det är en grossistbild. Det står heller inget i hennes blogg om att det är taget av henne eller att det är copyright på bilderna. Har hon då rätt att fakturera min vän för olovlig publicering och förvanskning av bild? Eller måste det på något sätt stå att det är copyright på bilderna? Måste det finnas några mer konkreta bevis eller är det så enkelt som att bara anse sig ha rätten till bilden och skicka faktura?
Signatur : Förvirrad

Upphovsrätten uppstår vid

Upphovsrätten uppstår vid skapandet. det behövs inte någon märkning att denna bild är upphovsrättsligt skyddad. Upphovsrätten gäller ändå. det är inte tillåtet att ta någon annans bild från internet och använda sig av den och dessutom manipulera bilden. Hon har rätt till ersättning. Men du kan alltid be henne intyga att det är hennes bild genom intyg, bekräftandet att hon innehar originalbild,råfilen etc. samt att sända över en kopia på hennes ursprungsbild. Din vän får nog finna sig i att göra upp med henne om betalning.
Fråga: Hej! Utan att jag visste om det blev jag fotograferad av en amatörfotograf för nåt år sen. Denna bild gav hon sedan vidare till en bekant som arbetar på en arkitektbyrå, vilken i sin tur klippte in mig från fotot i en arkitektbild. Denna arkitektbild skulle visa hur ett sjukhus kunde komma att se ut i framtiden och publicerades i DN. Först när jag av en slump såg mig själv på bilden hörde jag av mig till byrån fick jag alltså reda på detta - arkitekten ursäktade sig och sa att de inte skulle använda bilden mer. Min fråga är om detta är olaglig enligt Lagen om namn och bild i reklam; och om det är fallet, bör/kan jag isf begära skadestånd för det inträffade?
Signatur : Jakob

Lagen om namn och bild i

Lagen om namn och bild i reklam reglerar enbart när bilder används i reklamsammanhang inte vid redaktionell publicering. Etiskt är det dock inte försvarbart och du kan försöka kräva någon form av tillrättaläggande eller plåster på såren från arkitektbyrån.
Fråga: Jag laddade upp tre bilder till en sida som sysslar med "stockphotography" nu är de så att i kontraktet stod de tydligen att dom har rätten att behålla mina bilder även om dom blir avvisade men de missade jag helt när jag klickade på "I agree" min fråga är förstås kan dom göra så här? har dom rätt till att göra så? för mina bilder blev nämligen avvisade och jag har insett hur värdelöst sådant här är jag ångrar till och med att jag laddade upp dom.
Signatur : tjoptjop

Skriv till dem och be dem att

Skriv till dem och be dem att förstöra dina bilder omgående och att du säger upp det avtal som de säger sig ha ingått. återkom om de inte lyckas. Ett avtal kan ju vara bindande, men evighetsavtal är otillåtna.
Fråga: Hej, Om jag är medlem på ett internet cummunity och skulle vara säker på att en person jag pratade med använde bilder på någon annan, men sa att det var han/hon. Alltså att personen i sig låtsas vara någon annan. Och bilderna i fråga har denne förmodligen hittat på något annat community. Vad råkar personen i fråga ut för om jag anmäler?
Signatur : M

Det beror nog på cummunitys

Det beror nog på cummunitys ordningsregler. När det gäller bilder är det enbart upphovsmannen sujälv som kan vidta åtgärder mot olagligheter.
Fråga: I stort sett alla på vår arbetsplats har ”tjänstekamera” och det ingår delvis i vårt arbete att fotografera. Bilderna används i olika publikationer, broschyrer och på vår hemsida. Om jag förstått det hela rätt så har respektive fotograf upphovsrätten/publiceringsrätten medan företaget har den ekonomiska rätten. Är det så att fotografen i detta fall har ensamrätt var/hur/när en bild kan publiceras? Vad händer med bilderna då fotografen slutar sin anställning? Bör/kan denne ta med sig sina bilder? Kan bilderna publiceras på fotografens nya arbetsplats? Får vi, dvs den nuvarande arbetsplatsen då betalt? Har vi någon möjlighet att stoppa publicering som vi anser olämplig? Vad händer om fotografen dör? Ska vi då jaga arvingarna för att få använda en bild? Bör/kan man reglera i ett anställningsavtal att bilderna stannar i huset och vi får fritt använda bilderna?
Signatur : x

Det är viktigt att i ett

Det är viktigt att i ett anställningsavtal reglera vad som gäller. Förhållandena är olika beroende på om det ongår i arbetet att fotografera eller ej. Ett företag som anställer en fotograf eller att i arbetstagarens arbetsuppgifter ingår att fotografera då äger företaget rätten till bilderna att användas för egen verksamhet. Skall bilderna säljas vidare till annan utanför den egna verksamheten måste avtal träffas med den anställde. Har den anställde annat arbete men ändå fotograferar då och då ligger upphovsrätten kvar hos den anställde och företaget får förhandla bild för bild. den senare har till skillnad från den förre rätt att ta med sig originalen vid anställningens upphörande och företaget får träffa avtal om vidare användning.
Fråga: Hej vi har fått ett problem med en modell som även var en vän innan pengar kom in i bilden. Vi arbetade med henne gratis under större delen av förra året och 1 plåtning detta året. Vi hade ett verbalt kontrakt om att dessa plåtningar enbart var för hennes "promotion" men det övergick snabbt i att hon skickade iväg bilder till folk för att göra band affischer cd omslag olika "konstverk" som vi def inte hade godkänt men som hon sa att vi hade. Ett par av de här gratis plåtningarna gick vi med på men långt ifrån alla allt skulle vara promotion för henne och oss. I slutändan blev det som sagt att hon använde de för kommersiellt bruk men mestadels i andra länder usa/canada utan att ge oss någon som helst namngiving på bilderna med motivationen att det var för mycket begärt. Vi begärde så lite som 100$ för cd skivs omslag. En serie bilder vi gjorde var på 3 timmars fotografering men dock med 20 timmars redigering hon ändrade på dessa bilder och la in de i banners på myspace utan vårat tillstånd. Jag har funderat på att skicka en faktura och även begärt av henne att alla bilder vi har tagit ska bort då hon har brutit mot alla våra regler bilderna har även kommit ut på facebook som är ett väldigt stort nej ifrån våran del och det vet hon om. Problemet är dock att vi bara hade ett muntligt kontrakt vi har lärt oss våran läxa att alltid ha skrivna kontrakt from nu. Vi har dock kvar alla emailen där hon avsäger sig rätten från alla bilder. "Self promotion" kan väl omöjligt vara cdskivor och affischer som säljs för pengar ? Hon har även skickat våra bilder till böcker som trycks i 4000 upplagor och lögner om att vi är svåra att arbeta med. Mycket av grejerna har hon gjort först och frågat i efterhand.
Signatur : iriterad fotograf

Du kan fakturera de som

Du kan fakturera de som otillåtet använder bilderna eftersom det är du som är upphovsman. Det kommer nog effektivt att sätta stopp för vidare användning. Behöver du hjälp så kontakt mig vid teste@bildombudsmannen.se
Fråga: Hej! Om jag hittar en bild som jag inte har tagit själv, kan jag framkalla den och använda den som affisch för eget bruk då?
Signatur : Elin

Egentligen gäller användning

Egentligen gäller användning för eget bruk endast lovligen utgivna bilder. Det låter inte som bilden i ditt exempel är lovligen utgiven. Beträffande användningen på en affisch kan du om bilden är lovligen utgiven dvs. publicerad etc eller lagligen erhållen från upphovsmannen göra en affisch, men endast ha den i ditt hem.
Fråga: Hjälp.. Vem ska betala? Jag har fått en faktura av en fotorgaf som vill ha betalt för bilder fotografen tagit på mig. Bilderna ligger på hemsidor som inte är mina och det är inte jag som publicerat bilderna på internet. och hon kräver mig på pengar för att andra anväder hennes bilder.. Så jag undrar vem som ska betala? Och har hon rätt att kräva mig på pengar för att andra publicerar bilder på mig? Tacksam för snabbt svar Mvh D.M
Signatur : D.M.

Den som skall betala är den

Den som skall betala är den som publicerar.
Fråga: Hej! Jag har kommit över fyra tavlor med fotografier från en stad. Bilderna är tagna mellan 1895 och 1930. Ingen fotograf finns angiven. Min tanke är att visa upp skillnaden vads om hänt på 100 år, och visa upp de hundra år gamla bilderna tillsammans med mina på internet. Lagen jag tänkte på är följande: 4 Kap. Upphovsrättens giltighet * 44 § För verk som har offentliggjorts utan att upphovsmannen har blivit angiven med sitt namn eller med sin allmänt kända pseudonym eller signatur gäller upphovsrätten intill utgången av sjuttionde året efter det år då verket offentliggjordes. Om verket består av två eller flera delar, räknas tiden för varje del för sig. Om upphovsmannen inom den tid som anges i första stycket avslöjar sin identitet, gäller bestämmelserna i 43 §. För verk som inte har offentliggjorts och vars upphovsman inte är känd gäller upphovsrätten intill utgången av sjuttionde året efter det år då verket skapades. Det är trots allt mer än 70 år sedan bilden från 1930, och upphovsmannen är okänd. Är det okej eller inte att publicera?
Signatur : Peter

Det kan ju vara så att

Det kan ju vara så att upphovsmannen för dina bilder trätt fram vid ensenare tidpunkt och ännu inte varit död i 70 år. Då gäller upphovsrätten fortfarande. Men om du publicerar bör du ange att upphovsmannen är okänd och kan vända sig till dig. Du kan i så fall bara behöva betala en publiceringsavgift om du gjort vederbörlig efterforskning.
Fråga: Hej! Jag plåtar en hel del inredning, allt från magasin, butiker och för försäljning av bostäder. Allt detta är frilansuppdrag. Jag undrar nu vem som äger rätten till bilderna efter överrenskomelsen för uppdraget? Om det tex är ett uppdrag för en bostadsförsäljning och man utför denna. Bilderna används i försäljningsannons i tidning och annons och tillslut säljs bostaden. Kan då säljaren av bostaden (kunden till mäklaren) ha rätt till bilderna, för att det tex är deras hem man plåtade? Eller vem har rätt till dem i ett sådant fall? Kan fotografen använda bilderna tex hos en bildbyrå efter att försäljningen är gjord?
Signatur : Alex

Upphovsrätten till bilden

Upphovsrätten till bilden övergår inte till någon annan om detta inte särskilt avtalas. Bör vara skriftligt och bilden bör då kosta mer. Det innebär att fotografen behåller upphovsrätten och kan sälja bilderna vidare efter det att beställaren använt dem. Det är dock en etisk fråga och parterna bör diskustera saken med varandra. När det gäller porträttbilder beställda av personen på bilden så har denne vetorätt gentemot användande. Så fotografen är i dessa fall tvungen att träffa överenskommelse med personen på bilden om användning. Men det är enda undantaget. Ägare till hus, djur etc. kan inte förhindra vidareförsäljning av bilder.
Fråga: Hejsan! Nu är det så att jag har ett litet problem. Jag brukar ideligen hitta mina bilder stulna, på en sida som heter Stallet.se. Vanligtvis anmäler jag dessa till crew, som tar bort bilderna inom en vecka. Men nu har jag hittat något som gör mig ganska irriterad. Det är nämligen en person som tagit ett 20-tal utav mina bilder föreställande mig egen samt min mosters hund och skrivit att hon har tillstånd av mig att låna dessa. Mig veterligen har hon inte det, då jag inte gett någon alls tillstånd att låna just dem bilderna. Jag vet också exakt vart bilderna är stulna ifrån. Kan jag göra något mer än att anmäla bilderna till crew? För jag känner mig mäkta irriterad över att någon ljuger angående tillstånd på detta viset. Och jag vet att det är många fler än jag som har problem med att deras bilder stjäls och används på just denna sida. Tack på förhand!
Signatur : Irriterad bildägare

Om du vet vem personen är som

Om du vet vem personen är som lagt ut dem så fakturera för bilderna. Om du inte vet vem personen är så vänta till IPREDlagen trätt i kraft och kräv att få ut namnet. Jag åtar mig gärna att driva frågan.
Fråga: fråga 1. Om jag fottat en häst + rytter på en tävling, Kan dom tvinga mig att ta bort bilderna från internet bara för att det är deras häst på bilden ? Dom har inte rätt att använda bilderna eftersom det är jag som fotat dem eller ? fråga 2. Om någon tar en Bild från mig som jag har fotat. kan jag anmäla dom då och vad får dom så fall för straff ? Blir det böter ? Vore jätte glad om du svarade på mitt mejl :) Kram Elin
Signatur : Elin bäckström

Svar 1. Nej, Nej 2.

Svar 1. Nej, Nej 2. Polisanmäler man är straffet troligen dagsböter, men polisen och åklagare tar sätta upp fallet. Bättre är att stämma bildtjuvar i civilrättegång och kräva ersättning och skadestånd. Behöver du hjälp så återkom teste@bildombudsmannen.se
Fråga: Kan jag utan att be de fotograferade personerna om tillstånd ladda upp bilder där de är identifierbara till ett internetbaserat fotoalbum (tex www.flickr.com eller ett album på www.fotosidan.se)? Kan jag i så fall ange namnen i anslutning till bilderna?
Signatur : haak

Om det inte är ärekränkande

Om det inte är ärekränkande bilder eller i ärekränkande sammanhang eller i reklamsammanhang är svaret ja.
Fråga: Jag hittade för många år sedan en kamera. Jag lät framkalla filmen för att hitta ledtrådar till ägaren. Inga ledtrådar fanns. Jag har nu fått tips att försöka publicera några av fotona på internet, via fototidningar eller annat (ev. Flickr) för att på så sätt försöka hitta ägaren och överlämna kamera, film och foton. Har läst att man inte får publicera foton utan "motivets" tillstånd. Hur skall jag gå tillväga, angående tillstånd, när ägaren (för mig) är okänd och uppsåtet är (enligt mig) vällovligt?
Signatur : Christer

Det behövs inget tillstånd av

Det behövs inget tillstånd av personerna på filmen såvida inte bilderna är ärekränkande. Däremot behövs tillstånd av upphovsmannen som du inte vet vem det är. Du får väl förklara saken när du publicerar men se upp med bilder som upphovsmannen efteråt kan hävda skadat honom eller henne. Att uppsåtet är vällovligt har inget med upphovsrättslagstiftningen att göra.
Fråga: Hej! Jag har hittat mina bilder på en bildkuning firmas hemsida Dom har inte frågat om lov eller betalat något för bilderna, dem har alltså tagit dom från min hemsida. Hur ska jag gå tillväga?
Signatur : Patrik

Sänd företaget en faktura för

Sänd företaget en faktura för olovligt användande. Prislista kan du skaffa från t.ex. BLF www.blf.se Ta betalt för publicering, ev utelämnande av fotografens namn samt bildstöld. De två senare priserna finner du i BLF:s leveransvillkor som även finns på BLF:s hemsida www.blf.se Får du inte betalt återkom gärna till mig teste@bildombudsmannen.se
Fråga: Tror jag skickade frågan till fel adress tidigare, så här kommer den igen: Hej Har sett att du flera gånger svarat folk som frågar om var de kan få ta bilder/foton fritt, att det går för sig om man befinner sig på allmän mark. Tyvärr är ju det svaret ofta inget svar alls, så länge man inte försöker definiera vad som avses med allmän mark. Vad jag vet finns inte begreppet längre utan är ersatt med "offentlig plats". Här anger kommunerna "offentlig plats" som gångvägar, torg, gator, parker, naturreservat etc. Men hur är det med öppna fält. åkrar milsvida skogar i privat ägo? Befinner du dig i en 20 mil lång skog som ägs privat eller av ett bolag, är det då alltså inte "allmän plats" utan ett fall då markägarens tillstånd krävs för t ex fotografering av en hackspett i en gran? I stort sett var och varannan bild som tas i Sverige ute i naturen bryter då mot lagen eftersom jag har svårt att tänka mig att markägarna tillfrågas när man tar sina fågelskådarbilder eller semesterfoton etc. Finns några principer här, eller är det helt enkelt allemansrätten som gäller? Är "allmän plats" en plats där allemansrätten gäller?? Jag undrar utifrån ett konkret fall. Min dotter tog några bilder på hästar i en inhägnad hage. Själv befann hon sig utanför inhägnaden, på mark som naturligtvis har en ägare - rent av kommunen kanske i detta fall (=offentlig plats?), men möjligen också mark i privat ägo. Det är att märka att närmaste boningshus låg skymt åtskilliga hundratals meter från platsen där bilderna togs. Ägaren till marken där hästarna betade var ej tillfrågad. Ej heller ägaren till hästarna. Denna som icke äger betesmarken utan betalar för betet har hört av sig och vill inte tillåta min dotter att använda hästbilderna på sin hemsida. Min dotter driver en fotoblogg där hon lägger ut många bilder i både allmänt/ideellt och kommersiellt syfte - det sistnämnda dock inte vad anbelangar nämnda hästar. Problemet är: Har min dotter rätt att använda bilderna i vilket syfte hon vill eller har hästägaren rätt att förbjuda henne att presentera bilderna på något som helst sätt på bloggen?? Jag vet att bilder på människor inte får användas hur som helst - men här, när det handlar om djur - visserligen inte tillfrågade?? Tacksam för synpunkter.
Signatur : ihgl

I princip finns endast två

I princip finns endast två fotoförbud, inne i rättssalar och där det råder fotoförbud enligt skyltar från länssyrelsen (militära anläggningar m.m.) O övrigt gäller att den som äger byggnader m.m. avgör om du får fotografera (Centralstationer, tunnelbana, flygplatser, inomhustorg som inte är gata etc.) Allemansrätten gäller som du skriver och ingen kan ta din kamera eller dina bilder ifrån dig. Däremot om du överträtt några fotoförbudsregler av lokalt slag så kan du stämmas för intrång. Har du väl bilden kan du publicera den. Någon äganderätt fotografiskt till hästarna som du anger i ditt exempel finns inte. Din dotter bör kunna publicera vilka bilder som helst på djur. Har det däremot stått en skylt intill marken som hon vistades på att fotoförbud råder kan inte markägaren hindra publicering av bilderna, men möjligen väcka åtal om intrång av din dotter personligen, Finns inga sådana anslag kan jag inte se att markägaren skall kunna angripa henne alls.
Fråga: I princip finns endast två fotoförbud, inne i rättssalar och där det råder fotoförbud enligt skyltar från länssyrelsen (militära anläggningar m.m.) O övrigt gäller att den som äger byggnader m.m. avgör om du får fotografera (Centralstationer, tunnelbana, flygplatser, inomhustorg som inte är gata etc.) Allemansrätten gäller som du skriver och ingen kan ta din kamera eller dina bilder ifrån dig. Däremot om du överträtt några fotoförbudsregler av lokalt slag så kan du stämmas för intrång. Har du väl bilden kan du publicera den. Någon äganderätt fotografiskt till hästarna som du anger i ditt exempel finns inte. Din dotter bör kunna publicera vilka bilder som helst på djur. Har det däremot stått en skylt intill marken som hon vistades på att fotoförbud råder kan inte markägaren hindra publicering av bilderna, men möjligen väcka åtal om intrång av din dotter personligen, Finns inga sådana anslag kan jag inte se att markägaren skall kunna angripa henne alls.
Signatur : JB

Det är endast upphovsmannen

Det är endast upphovsmannen till bilden som har rätt att göra ytterligare exemplar av den. Någon äganderätt till en avbildning av din häst finns inte. Alltså är det fotografen du måste tillfråga om du vill använda fotografens bild. Att debitera dig 1 200 kr för otillåtet utnyttjande låter egentligen alldeles för billigt för den "bildstöld". Det är bara att betala.
Fråga: Hej! En av våra anställda på kommunen ska hålla ett föredrag om kartor där han bland annat ska jämföra google och eniro osv. Han har tänkt visa en film i ämnet som ett företag har gjort, filmen finns idag på internet fri för alla att titta på. Han frågar mig om det är ok att visa denna film under sitt föredrag om han är väldigt tydlig med vilket företag som gjort den och att de inte gör några ändringar & tillägg, utan bara visar filmen som den är med upphovsmannens/företagets namn tydligt presenterat?
Signatur : Elisabeth

Nej, egentligen inte. Att

Nej, egentligen inte. Att visa upp något från Internet är inte detsamma som att titta för eget behov. En offentlig visning skall egentligen klareras dvs. träffas avtal om med de upphovsmän som gjort filmen. Lättast är att ta kontakt med dem och fråga. Samma sak gäller bilder på Internet. Att visa upp dem från Internet i en lokal med åhörare är egentligen inte tillåtet. Inte heller är det tillåtet att ladda ned bilder från Internet och lägga in dem i en powerpoint som sedan visas upp för åhörare. Tyvärr bryter många föredragshållare gentemot dess bestämmelser.
Fråga: Vad kan man göra mot publicering av bilder på ungdomscommunitys där det dessutom är skrivet att det är personen ifråga som fotat men det är hela tio bilder som är tagna från min webplats? Många tycker att det är "skitsnack" att ens reagera då jag bara är "amatörfotograf" dock har jag köpt utrustningen helt själv och tycker att det känns något frustrerande över att räknas som "ingenting" än om jag har hållit på med foto i några år.
Signatur : P

Kan du visa att du är

Kan du visa att du är upphovsman och bilderna lagts ut på webben utan ditt tillstånd så skriv till berörd community och be dem att omgående ta bort bilderna. Gör också utskrift på de stulna bilderna så att du dokumenterar. Hade sanktionslagen redan trätt i kraft så hade du haft möjlighet att kräva att få reda på vem som lagt ut dina bilder och kräva ersättning från denne. Har du problem och inte får bort bilderna, hör gärna av dig så kan jag hjälpa till. Se mina villkor på hemsidan.
Fråga: Du skriver: "I Sverige har fotografen som har tagit en bild av t.ex.. Mona Lisa upphovsrätt till sin egen bild som fotografi enligt 49 a paragrafen." Men om jag vet att bilden av Mona Lisa togs av en Amerikansk fotograf i USA är det då tillåtet för mig att använda bilden här i Sverige både privat och kommersiellt? För i så fall betyder det ju att det är inte tillräcklig att känna till Sveriges lag utan också utländska lagar.
Signatur : caranthir

Svensk lagstiftning ger den

Svensk lagstiftning ger den amerikanske fotografen samma skydd som en svensk fotograf. Så används bilden i Sverige gäller svensk lag och fotografen till bilden har 50 års skyddstid. Du får nog leta upp en bild som togs för mer än 50 år sedan för att vara säker på att bilden är fri.
Fråga: Idag satt jag och läste en av sveriges största bloggar då jag såg en bild på en väninna. Ögonen på bilden var dock "censurerade" med ett svart streck, men alla som sett henne förr kan tydligen urskilja henne. Att bilden på henne var med handlade om att man kunde skicka in en bild och på så sätt nomineras till tävligen om "bästa småstadsfrisyr", vilket uppenbarligen är ett hån. Jag kollade upp detta eftersom jag tyckte att det var konstigt då hon knappast skulle dels vara med i en sådan "tävling", och sen för att hon inte är speciellt aktiv med internet. Det visade sig då att någon har snott en bild från hennes Pixbox där det är "klickskydd" för att hon inte vill att någon ska kunna ta hennes bilder, och sedan skickat det till bloggen, och han har publicerat bilden i ett enbart kränkande syfte. Hon känner sig kränkt och har mailat bloggaren, men har inte fått något svar. Har bloggaren inte brytit mot lagen som säger att man inte får publicera bilder som inte är godkända, och eftersom den klart och tydligt visar allt utom ögonen så blir det ju ett fall av kränkning? Vad kan hon göra? Och kan bloggaren på nått sätt straffas så att han fattar att det inte är okej? Han har publicerat ett flertal bilder på andra personer också.
Signatur : Hjälpsam vän

Dels kan den som har skapat

Dels kan den som har skapat bilden och har upphovsrätten kräva ersättning av bloggaren. Men tilltaget skulle också kunna uppfattas som reklam för en tävling och då kan hon utnyttja lagen om namn och bild i reklam för att komma åt bloggaren. Behöver hon hjälp så kan hon maila mig teste@bildombudsmannen.se
Fråga: Tvist om Upphovsrätt Hej hej, hoppas jag kan få lite hjälp här på forumet.. Jag har ett par frågor om detta med upphovsrätten på bilder då en god vän hamnat i en tvist med ett band hon fotograferat nyligen, som nu lagt beslag på alla råfiler och lägger upp dem som sina egna på sidor som myspace och facebook - flera kraftigt förstörda av amatörmässiga retuscheringar. Hon "anlitades" privat av gruppen som ville ha bilder på bandet att kunna använda till promotion, och dessa bilder skulle levereras efter att bandet valt ut de bilder de tyckte bäst om och hon i sin tur färdigställt för överlämnande. När bilderna tagits så blev det plötsltigt bråttom att de skulle ha bilderna för de "skulle på rep" och ville titta på bilderna då. Men då hon inte hade tid att exportera miniatyrer av alla hundratals råfiler som låg på datorn så brände hon en dvd med alla filer på och gav den till honom för att de skulle - som sagt - välja ut de bilder hon skulle göra färdiga och säkerställa att det som lämnar hennes händer är något hon står för som skapare och upphovsman. Men efter någon dag började det dyka upp kraftigt modifierade bilder på myspace och facebook där bandet har sina fansidor, utan att nämna hennes namn (vilket kanske är tur med tanke på att de "uppfixade" bilderna nte var något hon stod för överhuvudtaget). När hon då hör av sig och ber dem att ta bort bilderna och låta henne fixa upp de bilder de tyckt bäst om så får hon till svar att det minsann är deras bilder för de hade betalat för materialet och därmed var det deras att göra precis som de ville med. När hon tidigare överlämnat skivan gav han henne 500 kr för en hel dags fotograferande (runt 6 timmar) och tyckte då sig ha köpt upphovsrätten på samtliga bilder och hennes arbete. Detta eftersom de ansåg att de gjorde henne en tjänst som ger henne promotion och spridning av namnet, men ingenstans stod det hennes namn vid bilderna som lades upp utan hennes tillåtelse, och dessutom hade de ändrats grovt.. Enligt lagen om upphovsrätt så är det ju den som skapat verket som har upphovsrätten till sjuttio år efter dennes död, och att ingen annan får göra vad de behagar med bilderna om man inte har specifikt sagt upp upphovsrätten, am i right? Det står dessutom: 3 § Då exemplar av ett verk framställes eller verket göres tillgängligt för allmänheten, skall upphovsmannen angivas i den omfattning och på det sätt god sed kräver. Ett verk må icke ändras så, att upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende eller egenart kränkes; ej heller må verket göras tillgängligt för allmänheten i sådan form eller i sådant sammanhang som är på angivet sätt kränkande för upphovsmannen. Sin rätt enligt denna paragraf kan upphovsmannen med bindande verkan eftergiva endast såvitt angår en till art och omfattning begränsad användning av verket. Så... Nu står vi i en situation där bandet har alla råfiler som de anser sig äga fullständigt eftersom de betalat 500 kronor för dem, vi har en väldigt frustrerad fotograf som känner sig överkörd och bestulen på sitt arbete som dessutom görs tillgängligt på myspace inför tusentals människor som besöker sidan. Dessutom har de vid hänvisning till upphovsrättslagen svarat ett klappa-på-huvudet brev där de anser att hon ska vara tacksam att hon ens fick några pengar eftersom de minsann har proffessionella fotografkompisar som ville göra allt gratis och att de inte sagt något om betalning i förväg... Hon har blivit blockerad på forumen och bandsidorna likväl som på myspace och facebook för att de anser sig vara slutdiskuterade i frågan. Jag som jobbat och slitit själv som frilansare ett bra tag vet att man börjar någonstans på stegen innan man faktiskt gör slag i saken och skaffar f-skattesedel och satsar på det som förmodligen alla med egna företag gjort i alla tider. De håller detta emot henne och påstår mellan raderna att hon inte har något alls att säga till om eftersom hon inte är etablerad fotograf... Hur kan de påstå att de köpt hundratals bilders upphovsrätt för fem hundra kronor?? Vad ska vi göra?
Signatur : K

Självklart har hon inte

Självklart har hon inte avhänt sig upphovsrätten för att de påstår så. Jag tycker att hon skall fakturera all användning av bilderna och samla kopior på denna användning. Vill hon ha hjälp ställer hag gärna upp. Mina villkor finner du på annan plts på hemsidan. Det går också bra att maila mig teste@bildombudsmannen.se
Fråga: Om fotografen skrivar på följande avtal, vilka rättigheter har han då kvar? "Med detta avtal godkänner undertecknat att samtliga överförbara upphovsrättigheter övergår till köpare vid leverans. Köparen får ändra, bearbeta och överföra till vilkensomhelst teknik eller konstart utan fotografens medgivande såväl i mindre sammanhang som i massproduktion."
Signatur : caranthir

Förutsatt att fotografen är

Förutsatt att fotografen är upphovsmannen till bilderna, vilket inte framgår av avtalet, så finns knappast några rättigheter kvar. De ideella rättigheterna kan dock aldrig helt bortförhandlas, så fotografen skall nämnas med namn utom möjligen i vissa reklamsammanhang.

Sidor