Select Language / Välj Språk

Frågor & svar

Har du något problem med bilder, teckningar eller texter, eller har du andra upphovsrättsliga problem?
Då kan du söka bland 1 000-tals frågor & svar.. Svaren är gratis och täcker de mesta inom upphovsrätt och närliggande områden!
Bäst är att söka på ett eller flera nyckelord, t ex "fotografering".

Fråga: En fråga till: Har jag rätt att scanna in och använda bilder från konstböcker som visar reprofotografier av verk där upphovsrätten har gått ur? Från Wikipedia: "PD-art (Public Domain-art) template This is a faithful photographic reproduction of an original two-dimensional work of art. The original image comprising the work of art itself is in the public domain because its copyright has expired." (the photograph is not original enough to qualify for copyright protection) "In Denmark (Article 70), Finland (Article 49 a), Norway (Article 43 a), Sweden (Article 49 a), and Iceland (§49), anyone who has produced a photographic picture has an exclusive right to reproduce the picture and to make it available to the public Recent photos are thus never OK in those countries. However, mechanical reproduction such as photocopying and scanning are not mentioned in the laws, and are probably OK. Similarly, reprints using old etchings and copper-plates are likely not protected."
Signatur : caranthir

Det är som texten ovan

Det är som texten ovan beskriver skillnad i lagar i USA och Sverige. I Sverige har fotografen som har tagit en bild av t.ex.. Mona Lisa upphovsrätt till sin egen bild som fotografi enligt 49 a paragrafen. Det skyddet varar i 50 år efter knäppet. Det är alltså viktigt att kontrollera vilken bild som används och om fotografens upphovsrätt finns kvar.
Fråga: På en loppis hittade jag en pärm med ett antal negativ som jag köpte. De flesta bilderna är ointressanta men det finns en del festivalbilder bla på kända artister. Fotografen är okänd. Hur hanterar jag publicering, visning, försäljning av dessa bilder?
Signatur : Mikswe

Upphovsrätten till bilderna

Upphovsrätten till bilderna ligger kvar hos fotografen om inget annat avtalats. Skyddstiden är 70 år efter fotografens död för bilder som kan anses vara verk. Om du inte kan fastställa vem fotografen är kan du riskera att få krav på ersättning om du använder bilderna innan skyddstiden har upphört.
Fråga: Fråga nr 1:Får fotografer på t ex hästtävligar fota och på sin sida publicera bilderna hur som helst? Tänk om jag inte vill att bilderna ska publiceras på ritterna! HAr man inte rätt att inte bli fotograferad och publicerad!!! Fråga nr 2: Om en kompis till min dotter fotar henne då hon hoppar och sedan skickar bilden till oss, har vi rätt att använda bilden då. Får man aldrig använda andras bilder?
Signatur : u

1. Om inte bilden på ryttarna

1. Om inte bilden på ryttarna används i reklam så är det fritt fram för fotografen att publicera bilden. Ibland kan dock en hemsida vara att jämställa med reklam, men går det inte att identifiera ryttaren är det inga problem att använda bilden. 2. Nej, man får aldrig använda andras bilder. Erhållandet av ett exemplar ger ingen tillgång till andras upphovsrätt, vilket framgår av upphovsrättslagen.
Fråga: I mitt fall så stor det klart och tydligt att jag inte har några rättigheter alls. Så jag antar att jag har endast rätt att bli namngiven. Vad är det för nåt man inte kan förhandla bort av den ideella rätten.
Signatur : Fotograf som undrar

Namnfrågan och kränkning av

Namnfrågan och kränkning av bild kan endast till ringa del bortförhandlas. Med andra ord om det görs en uppgörelse att namn på upphovsman vid ett ringa användande inte behöver anges då kan fotografen återkomma om användandet av bilden blir omfattande och namn på upphovsman saknas. Lagtexten in nebär att fotografen har möjlighet att begära ersättning trots att han tidigare medgett att namn inte behöver förekomma vid ringa användning. När det gäller ditt fall tycks ni inte ha kommit överens om namnpublicering eller ej. Då gäller god sed dvs. att namn skall anges.
Fråga: En tidning har tagit min bild och lagt in på sin hemsida i samband med att de illustrerar en artikel. Bör jag polisanmäla eller göra det hela till ett tvistemål? Hur bevisar jag att det är jag som äger rätten till bilden? Bilden jag tagit föreställer en god vän till mig. Har jag rätt att kräva att bilden tas bort från sidan?
Signatur : Eva

Enklast är att skicka en

Enklast är att skicka en faktura och begära att de tar bort bilden. Får du ingen lösning är det lätare att driva ett förenklat tvistemål. Vill du kan du naturligtvis polisanmälan, men risken är att det tar tid. Den goda vännen kan kanske intyga att du tagit bilden, så bevisen för detta bör räcka.
Fråga: Jag har tagit upp frågan och han säger att den ideella upphovsrätten inte behöver nämnas i avtalet för det är en annan fråga. Borde jag om jag tar upp frågan igen säga att den ideella upphovsrätten ska finnas med i avtalet. För i avtalet så tar man inte upp frågan om ekonomisk upphovsrätt, utan frågan om att alla rättigheterna går över, det vill säga att den inte nämner att det endast rör sig om den ekonomiska upphovsrätten.
Signatur : Fotograf som undrar

Den ideella rätten bör alltid

Den ideella rätten bör alltid regleras då det endast är möjligt att avhända sig den ideella rätten i begränsad omfattning dvs. det är nästan alltid möjligt för fotografen att återkomma i efterhand om inte den ideella rätten respekteras.
Fråga: Hej! jag arbetar på en agentur och vi förmedlar både fotograf och modeller till olika visningar och reklamsammanhang. Under en modevisning som vi producerade åt ett köpcenter så var det en okänd fotograf som tog närbilder av våra mannekänger och som sen har framkallat, ramat in dem och satt upp dem på ett större hotell brevid köpcentret. Vi som agentur och som förmedlar modeller och producerar visningar, och som därav försörjer oss på att hyra ut våra modeller till foto och reklamsessioner, har inte gett vårt tillstånd att publicera bilderna och inte heller modellerna. Vi har heller inte fått ersättning för publiceringen som vi alltid får när vi hyr ut till andra fotografer och reklambyråer (och modellerna ersätts alltid). Fotografen hävdar att bilderna är tagna på ett publikt event och att de hänger i en privat miljö. Har fotografen rätt att göra så?
Signatur : Anna

Något entydigt svar är det

Något entydigt svar är det svårt att ge på denna fråga. Är programmet publikt har fotografen alltid möjlighet att fotografera utan at ersätta modeller m.m. Däremot om evenemanget ägt rum inomhius och att det tydligt var skyltat fotografering förbjuden hade nog situationen varit en annan. När bilderna väl finns har fotografen möjlighet att publicera dem var som helst utom i reklamsammanhang. Eftersom jag inte vet hur utställningen på hotell är gjord är det svårt att uttala sig om huruvida utställningen på hotellet kan anses vara reklam. Skulle det anses vara reklam är det modellerna på bilden som har rätt att begära ersättning enligt lagen om namn och bild i reklam.
Fråga: Om man har tidnings utklipp, får man scanna in dem till digitalform för privatbruk eller inte.
Signatur : x

Ja till privat bruk är det

Ja till privat bruk är det tillåtet. som det uttrycks i danska lagstiftningen "inom hemmets väggar".
Fråga: Jag har ett avtal om att när jag gör jobb så tar dom alla rättigheterna. Innebär det här att bitar av min ideella upphovsrätt, att dom kan bort se från att tex ändra i varje bild och att bortse ifrån användande av mitt namn. Borde jag fråga om avtalet bara kan gälla en kort tid istället, det känns lite lustigt att det gäller även om jag inte gör ett jobb på flera år.
Signatur : Jag

En ekonomisk överlåtelse

En ekonomisk överlåtelse gäller vanligtvis inte den idella rätten, dvs. de fpr inte ändra i en bild utan din tillåtelse och skall också publicera ditt namn vid bilden. Det låter som om du skulle ta upp en diskussion och göra ett nytt avtal.
Fråga: Fota på arbetstid, återigen: Min statliga arbetsgivare är i färd att bygga upp ett nytt bildhanteringssystem, vilket aktualiserat frågan om upphovsrätt. Syftet är att lagra gamla och nya bilder som anstälda gjort i tjänsten, och som arbetsgivaren kan behöva använda i andra sammanhang. Ingen anstäld har foto som en uttalad arbetsuppgift i något avtal, men det finns ett behov, det uppmuntras och kameror tillhandahålls av arbetsgivaren. Så vitt jag förstår kan den ekonomiska upphovsrätten då tillhöra arbetsgivaren, medan den ideella alltid tillhör fotografen? Arbetsgivaren får fritt använda bilderna i alla syften och sammanhang så länge de inte är kränkande för fotografen ( i det aktuella fallet utan ekonomisk vinning) utan att i förhand stämma av med fotografen? Vad innebär egentligen "copyright" i det här sammanhanget, (T.ex. C 'Arbetsgivaren') - har det någon bäring på ekonomisk respektive ideela rättighetsägare? mvh Pelle
Signatur : Pelle

Upphovsrätten uppstår alltid

Upphovsrätten uppstår alltid hos den enskilde individen. Den kan inte övergå till arbetsgivaren om det inte finns något avtal om detta. detta gäller oavsett om någon använder företagets eller sin egna kamera. Först när det finns ett anställningsavtal kan den ekonomiska rätten övergå till företaget för att använda det till företagets egen normala verksamhet. Vidareförsäljning av bilder till annan ingår ej. Den rätten ligger kvar hos upphovsmannen. Den ideella rätten kan inte överlåtas annat än till ringa omfattning. Den ligger alltid kvar hos upphovsmannen. Om den anställde har accepterat år ifrån år att bilderna får användas av arbetsplatsen kan det sägas ha uppstått ett tyst medgivande (Konkludent handlande). Men om den anställde påpekar att inget avtal finns och från och med nu måste saken regleras är företaget skydlig att göra så förutsatt att den anställde inte är anställd med arbetsuppgifter i anställlningsavtalet där fotografering ingår i anställningen. är så inte fallet är bilderna, originalen upphovsmannens egendom som denne kan ta med sig när anställningen upphör och förbjuda fortfatt användning av bilderna. Copyrigt är detsamma som upphovsrättsinnehavare och kan aldrig vara ett företag r.ex. polisen. Den som fotograferas måste alltid anges såvida inte parterna kommit överens om annat av olika skäl.
Fråga: Hejsan, har problem med att mina bilder blir stulna och används på stallet.se. Har tidigare varit snäll och enbart anmält till crew. Om jag ska räkna, så har jag hittat mina bilder säkert över 100ggr där. Idag tog mitt tålamod slut! Har anmält en tjej till crew 3ggr för att hon stulit bilder av mig, samma bild dessutom. De har då tagit bort den och sagt till henne. Men nu har hon stulit exakt samma bild igen! Hur går jag till väga för att polisanmäla denna tjej? Hon är bara knappt 12 år, så jag antar det blir hennes föräldrar som får ta smällen? Väldigt tacksam för hjälp.
Signatur : Upprörd fotograf och ägare

Du går till polisen och gör

Du går till polisen och gör en anmälan. Du bör ha bevis för att det är don bild och kopia på intrånget. Leder det inten vart kan du fakturera henne och gå till domstol i ett s.k. tvistemål. Återkom gärna om du har problem. Du kan maila teste@bildombudsmannen.se
Fråga: Jag har några frågor rörande en fasadmålning. anta att jag äger upphovsrätten till en konstnärlig fasadmålning i offentlig miljö då det inte finns ett utarbetat avtal mellan mig och fasadägaren. får andra personer fota den målningen då för annat än privat bruk? får ägaren till fasaden målaöver eller ändra något i målningen? får fasadägaren sälja foton på målningen? gör det någon skillnad om målningen sitter på ett hus eller en fristående vägg dedikerad åt målningen?
Signatur : anonym

Finns målningen på ett hus

Finns målningen på ett hus som det går att se från allmän plats bör det nog anses att konstverket är stadigvarande placerat utomhus och därmed fritt att återge på samma sätt som statyer, hus m.m. Det innebär att vem som helst kan sälja vykort av målningen och använda bilden utan upphovsmannens tillstånd. Att förändra målningen fordras dock upphovsmannens tillstånd och det är heller inte tillåtet att återge konstverket på Internet. Skulle verket återgetts på Internet kan du begära ersättning och hör gärna av dig om du har problem.
Fråga: Hej! Förra året skickade jag in en bild och text till en kanintidning. Dom publicerade inte det dock. Men några månader senare så skickade dom ut ett uppfödarregister(tidning), och min bild var på omslaget. Det stod inte vem som har fotat, eller något om bilden överhuvudtaget! Och inte hade dom frågat mig. Vad gäller för detta? Jag tycker det är riktigt fräckt att inte publicera min bild och text, och sen ta min bild utan lov! Vill väldigt gärna ställa redaktören mot väggen, då han aldrig skriver ut vem som har fotat i tidningen! Tacksam.
Signatur : Martina

Du har upphovsrätten till din

Du har upphovsrätten till din bild. Har de återgivit bilden utan ditt tillstånd skall du ha ersättning och skadestånd. Skicka en faktura. priser finner du i BLF:s cirkaprislista som du kan köpa från BLF:s kansli www.blf.se Behöver du hjälp hör av dig.
Fråga: Jag har fotograferat bilar på tillställningar. Varpå bilägaren har stulit mina bilder och lagt ut på sidor där man måste garantera att man äger bilderna man lägger upp. Sidan som i sin tur ägs av en tidning, har sedan publicerat bilägarens bilder som är mina och som tagits utan lov. Vem skall jag enligt lagen stålla till svar? Bilägaren? Internetsajten? Tidningen?
Signatur : Bilfotografen

Börja med tidningen och

Börja med tidningen och sajten. Skulle sajten hänvisa till de regler som gäller har du bevismaterial för att ta itu med bilägaren. För publiceringen i tidningen är dock alltid tidningen ansvarig såvida det ej är en annons för någon annan.
Fråga: Bilder tagna på jobbet! En anställd har tagit bilder med en företagsägd kamera. Vissa av bilderna är tagna på fritiden och vissa är tagna på arbetstid. Bilderna som är tagna på arbetstid har använts för företagets verksamhet i det syfte som avsågs när bilden togs. Den anställde är inte anställd som fotograf! Har den anställde rätt att sälja dessa bilder privat? Har företaget rätt att fritt nyttja dessa bilder? Inget skriftligt eller muntligt är avtalat! /micke
Signatur : Micke

Svaret beror på hur

Svaret beror på hur anställningsavtalet mellan företaget och den enskilde ser ut. Är någon anställd som fotograf eller att fotografi skall ingå i anställningsarbetet, då ligger räten hos företag. Avser arbetet något helt utanför fotografiverksamheten t.ex. en vaktmästare då ligger rätten kvar hos den anställde. Till etiken hör att den anställde i så fall tillfrågar företaget om de har några invändningar gentemot vidareförsäljning. Det är dock viktigt att den anställde snabbt påtalar förhållandet så inte något slags vaneförhållande uppstår. Går problem inte at lösa återkom gärna via email teste@bildombudsmannen.se
Fråga: Under fotofestivalen arrangerade 5 fotografer ett gemensamt event. Det de kom överens muntligt innan själva eventet var att bilderna som alla under eventet skulle de få använda gemensamt till sina enskilda projekt. Det var blandat ägarskap till utrustningen, en ägde fotostudio utrustningen som användes vid ljussättning osv. Alla hade sin egna kamera men fotograferade ibland med den någon annans för att inte det skulle bli en slö process. Det som hände efter fotofestivalen var att en av fotograferna la upp några av bilderna på sin egna portfolio och skrev att den var tagen under fotofestivalen. Det kom en motreaktion från en annan fotograf som var med som hävdade att det var han som har tagit bilderna samt att idén till ljussättningen var hans därav så hade enbart han upphovsrätt på bilden dvs ingen annan av fotograferna skulle någonsin få använda de bilder som han hade tagit eller de bilderna som de andra fotograferna hade tagit med den arga fotografens kamera även om studioutrustningen han använde tillhörde en annan fotograf. 1 fotograf ville inte vara med i tvisten och höll sig opartisk, de 3 andra hävdar bestämt att det muntliga avtalet gällde som sa att alla som var under eventet fick använda bilderna tagna under eventet eftersom det här var en gruppprestation och att alla skulle få ta del av bilderna och använda dem de till de ändamål som de nu önskade använda bilderna till. Vem har rätt? Den arga fotografen eller de andra fotograferna som sa att det fanns ett muntligt avtal vilket de tre vittnade om, samt att uppphovsrätten även täcker in grupper som arbetar på samma projekt. Som jag har uppfattat det som så gäller först det muntliga avtalet och sedan täcker upphovsrätten för gruppen in det hela. När den arga fotografen säger att det är hans idé så brister det eftersom upphovsrätten inte täcker in ideér?
Signatur : Daddy

Den kommersiella rätten kan

Den kommersiella rätten kan avtalas bort, så en muntlig överenskommelse om att alla skall få använda materialet gäller, men hur bevisas den om inget papper finns skrivet? När det gäller den ideella räten kan den endast avhändas till ringa del. Det är alltså inte troligt att någon av fotograferna skall ha rätt att påstå att han/hon tagit bilden om han/hon inte tagit den. När det gäller idén är den inte skyddad.
Fråga: Hej! Jag undrar om det är möjligt för icke-amerikanska medborgare att registrera sina foton på Library of Congress, Copyright Office (www.copyright.gov)?
Signatur : Roy

Såvitt jag kan förstå måste

Såvitt jag kan förstå måste det vara möjligt. Om inte så gå genom någon bildbyrå som finns i USA.
Fråga: Du äger upphovsrätten till bilderna och finns det inte avtalat mellan dig och de som får bilderna att de skalla användas på det sätt du beskriver så är det otillåtet. Skillnaden skulle vara om du får ett fotouppdrag att mot ersättning fotografera och att det där inte är uttalat om hur bilderna skall användas. Är det inget avtalat, fakturera för användningen av bilderna.
Signatur : Peter

Kunden har alltid samma

Kunden har alltid samma rättigheter som andra i upphovsrättsliga sammanhang. dvs. kunden äger rätt att framställa kopior för privat bruk ungefär lika med kopior för användning i den egna familjen (inom hemmets väggar). Kunden äger däremot inte rätt att framställa många exemplar 5-10 upp till flera hundra för att skicka ut som tackkort m.m. Den exemplarframställningsrätten ligger kvar hos fotografen. I lagtrextsammanhang framgår också att kunden har rätt till vad som kan anses förutsatt vid fotograferingen dvs. kunden bör ha rätt att använda bilden för egen räkning i t.ex. bröllopsannons eller meddelande om sin egen födelsedag m m. Fotografens ideella rätt kvarstår i sådana sammanhang och fotografens namn bör anges vid sådant användande. Om fotografen vill använda fotografiet för egen reklam måste kunden tillfrågas.
Fråga: Hej, Jag fotograferar diverse biltillställningar där ägarna till fordonen sedan tar och lägger upp bilderna på olika hemsidor för bilar. Några av dessa hemsidor ägs av förlag som i användarvillkoren säger att de har rätt att använda uppladdade bilder i sina tidningar samt för artiklar på internet. Hur stor rätt har jag att kräva ersättningar för dessa publiceringar?
Signatur : Tobias

Du äger upphovsrätten till

Du äger upphovsrätten till bilderna och finns det inte avtalat mellan dig och de som får bilderna att de skalla användas på det sätt du beskriver så är det otillåtet. Skillnaden skulle vara om du får ett fotouppdrag att mot ersättning fotografera och att det där inte är uttalat om hur bilderna skall användas. Är det inget avtalat, fakturera för användningen av bilderna.
Fråga: Hej! Jag jag tar en hel del bilder till min hemsida, bland annat på mina djur. Nu har jag hittat en del av mina bilder på stallet.se. Jag har mailat kundansvarig på sidan men inte fått något svar och bilderna har inte raderats. Detta är ett stort problem bland oss som tar bilder på just djur, stallet.se är en vanlig webbsida med många stulna bilder. Jag har mina bilder högupplösta på min dator så jag kan bevisa att bilderna är mina. Om bilderna inte raderas hur ska jag då göra för att gå vidare med detta? Mvh Tina Lindberg
Signatur : Tina

Hej Ett sätt är att

Hej Ett sätt är att polisanmäla och sedan sända över polisanmälningen till stallet.se och be att få bort bilderna. Men det går också att driva en rättslig tvist gentemot Stallet. Det kan inte vara rimligt att en sajt skall kunna drivas med olagliga bilder.
Fråga: Hejsan! På vår gymnasieskola arbetar några elever med att framställa en tidning och en tunnare bok. Detta är en del av deras projekt arbete. Dessa kommer att att tryckas i ett fåtal ex. Frågan gäller nu oom elverna får lägga in bilder från internet i sina projektarbeten? Det kommer inte att vara några personbilder utan snarare bilder på dataspel och maträtter.
Signatur : PJ

Är gymnasieskolan med i Bonus

Är gymnasieskolan med i Bonus-programmet, se www.b-pk.se är det tillåtet att använda bilderna i undervisningen. I den händelse eleverna avser att trycka en bok och sälja den till andra är detta inte tillåtet. Kontakta Bonus presskopia för utförligare besked.
Fråga: Hej! I veckan upptäckte jag att en gratistidning, Västerås Tidning med en upplaga på 91 000 ex publicerat en bild jag tagit för två år sedan. Under bilden stod en journalist namn som jobbar på tidning. Jag mailade ansvarig utgivare och krävde 1000 kronor för otillåten publicering av bild för redaktionell användning. Jag krävde även 500 kronor för stöld då inte mitt namn var angivet utan istället journalistens. Jag har inte blivit kontaktad av vare sig journalisten eller ansvarig utgivare trots påstötning. Hur går jag vidare? Jag har en enskild fotofirma registrerad.
Signatur : Birderphoto

(Inget ämne)

Fråga: Hej Staffan. En gymnasieskola i min stad planerar att tillsammans med ett fotoföretag anordna en fototävling i länet. Så långt är att frid och fröjd. Längst ned på affischen står dock att bildrättigheterna tillfaller företaget. Detta förefaller märkligt då man inte hur som helst kan "ta över" de olika rättigheterna. På denna punkt anser i alla fall jag att upphovsrättslagstiftningen är solklar. Nu till frågan, hur tror du företaget resonerar? Förstapriset är utrustning värd ca 5000:- vilket (ja, ja, jag vet att man kan köpa prislista;) kanske kan motsvara normal prissättning. Men alla de bidrag som inte vinner befinner ju sig i samma situation. Ska jag rekommendera mina elever att kräva ett skriftlligt avtal innan de lämnar in sina bidrag?
Signatur : Medie-magistern

Absolut. Att delta i en

Absolut. Att delta i en tävling där alla även de som inte vinner lämnar ifrån sig sin upphovsrätt är inte rimligt. Står arrangörena fast vid detta bör man inte delta i tävlingen. Inte heller de som vinner bör lämna ifråpn sig sin upphovsrätt. Rimligt är att de vinnande bilderna får visas av arrangörerna i tävlingssammanhang men inte mer.
Fråga: Hej Jag har kommit i kontakt med några bildarkiv på kulturinstitutioner, museer och bibliotek. I flera fall hävdar bildarkiven upphovsrätt till bilderna. Vad gäller i dessa fall? Vem har upphovsrätten till bilder som samlats ihop från privata fotografer?
Signatur : SN

Upphovsrätten har alltid den

Upphovsrätten har alltid den som skapat bilden. Upphovsmannen kan ge bort den ekonomiska rätten som gåva eller sälja den till annan. Har så inte skett är det vanliga arvsregler som gäller. Upphovsrätten övergår till upphovsmannens arvingar. Hävdar man upphovsrätt måste man kunna bevisa att man är rätt ägare t.ex. genom avtal.
Fråga: Hej Då jag ibland tar bilder under jobbet så undrar jag vad som gäller med upphovsrätten? Undrar även ifall man verkligen kan skriva följande från företaget/myndigheten (staten)? "Upphovsrätten för bilder tagna på insats gäller. Den organisation eller myndighet som du är anställd av har dock nyttjanderätt till dessa bilder. "Det är inte tillåtet att sälja information (här inräknas ochså bilder från insatserna) till någon annan part. Som utsänd har du inte rätt att ta betalt för information."
Signatur : P

Endast om du har ett

Endast om du har ett anställningsavtal i vilket det ingår att fotografera så har arbetsgivaren rätt att utnyttja dina bilder. I annat fall äger du den fulla upphovsrätten. Har du fått i uppdrag att fotografera så är det att jämställa med en beställning och då har myndigheten rätt till viss användning, men du borde samtidigt ha rätt till ersättning. Det låter lite oklart vad som skett. Ordet "insats" tyder på någon slags beställning, men det är svart att ta ställning utan mer uppgifter.
Fråga: Jag arbetar med en bok om ett företag som var verksamt i mitten av förra seklet. Boken kommer att vara rikligt illustrerad. Många bilder kommer från privata samlingar och ibland finns där en osäkerhet om vem fotografen var. Dessutom bilder från bildarkiv vid museum. Om innehavaren av bilden inte är helt säker på vem fotografen var som tog bilden exempelvis på 1940-talet, kan jag ändock publicera med ett förmodat namn på copyrightinehavaren eller genom att skriva "fotograf okänd". Måste man i varje enskilt fall jaga släktingar till förmodad fotograf? Hur gör jag om jag trots rimliga efterforskningar inte får tag i fotografen eler släktingar? Jag vill nämligen inte råka in i upphovsrättstvister i efterhand
Signatur : HC

Den som vill publicera en

Den som vill publicera en bild är skyldig att undersöka vem som är upphovsman och träffa avtal om publicering. Kan man dokumenter att efterforskning har skett och inte träffat på upphovsmannen finns det en möjlighet att skriva som du föreslår upphovsmannen okänd men ombedes ta kontakt med redaktionen. Sker så får man vara beredd att betala för publiceringen men bör kunna undvika att betala ersättning för stöld. Vet du vem upphovsmannen är är du skyldig att söka efter vem som tagit över rättigheterna t.ex. hans efterlevande.
Fråga: Är bildspel i Power Point reklam om det används för att visa upp en verksamhet. Även om man gör det för en grupp tex politiker. Om så är fallet måste man då namnge fototgrafen, för som jag har förstått så måste man inte i all reklamsammhang använda upphovsmannens namn.
Signatur : Anonym

Är det en näringsidkare som

Är det en näringsidkare som marknadför sig själv lyder detta under lagen om namn och bild i reklam. Den gäller inte ideella organisationer, så i sådana fall anses det inte vara reklam. När det gäller god sed är det lättare att namnge fotografen än inte så slipper man eventuella tvistigheter.
Fråga: Är det en näringsidkare som marknadför sig själv lyder detta under lagen om namn och bild i reklam. Den gäller inte ideella organisationer, så i sådana fall anses det inte vara reklam. När det gäller god sed är det lättare att namnge fotografen än inte så slipper man eventuella tvistigheter.
Signatur : Christina

Användningssätt är beroende

Användningssätt är beroende av den licens som följer med den royaltyfria bilden. Den kan ibland föreskriva att visst användande skall ersättas. Beträffande namnfrågan är det alltid god sed att ange fotografens namn. det är inte säkert att en royaltyfri bild får användas hur som helst. Fotografens ideella rätt gäller om inget annat föreskrivs i licensen och då måste fotografen ge sitt tillstånd och ange hur hans/hennes namn skall anges.
Fråga: Hejsan, jag driver som privatperson en gratis blogg tjänst, medlemmarna på bloggen publicerar ofta bilder tagna från olika sidor. Några bloggar om mode och visar då bilder på kläder och väskor som man nog kan anta är "lånade" från olika nätplatser. Vem är ansvarig för dessa bilders publicering, kan jag som driver denna tjänst hållas ansvarig för medlemmarnas publicering av bilder? Skall upphovsrättshavaren gå på bloggaren eller mig som driver tjänsten? Skall ävan tillägga att jag givetvis plockar bort bilder om någon ber mig om detta.
Signatur : Marcus

Här är lagarna oklara. Om du

Här är lagarna oklara. Om du inte övervakar din hemsida kan du bli ansvarig för intrång. Jag förutsätter att du har en text på sidan där det står att den som laddar ned något är ansvarig för att materialet inte laddas ned i strid mot upphovsrättsliga lagar eller andra lagar.
Fråga: Hur mycket får man beskära en bild? På mina tidigare arbetsplats har dom lagt ut en bild på en lärare, och beskurit bilden så den blev stående istället för en liggande bild. Bakgrunden var nästan helt i sammabild, men det känns ändå som ett stor förändring när min bild ska vara liggandes. Dom får använda mina bilder men jag har inte givit mitt medgivande till beskärning,
Signatur : anonym

Beskärning är en svår fråga,

Beskärning är en svår fråga, men det finns ett rättsfall där en fotograf vann över en tidning som beskurit en av hans bilder så att ögonen på en liten pojke på bilden i stort sätt försvann. Domstolen ansåg att fotografens idella rätt kränktes. Hur det ligger till i detta fall går bara att avgöra när man ser bilden och hur den använts.
Fråga: Får man göra såhär som den här tjejn gör i sin mobilblogg? http://sarasmobilblogg.blogspot.com/ Att lägga ut fotografier på okända människor i sin blogg utan deras medgivande. Hon har bl.a valt att fotografera ett gäng människor som sitter på en parkbänk och skriver att det är alkisar i Nynäshamn.
Signatur : Maria

Nej. Det är ej tillåtet.

Nej. Det är ej tillåtet. Personuppgiftslagen är tillämplig då människorna på bilden kan uppfatta bildpubliceringen som förtalande eller kränkande..
Fråga: Originalen tillhör fotografen som vanligvis inte brukar lämna dem ifrån sig. Porträttfotografer, som fotograferar bl.a. bröllop tjänar sitt levebröd på sin exklusiva rätt att framställa kopior. Om han/hon skulle lämna ifrån sig högupplösta bilder efter sin tagning skulle han/hon inte ha råd att fortsätta sin verksamhet. Allt är dock förhandlingsbart och en fråga om ersättning och uppgörelse. Eftersom jag inte vet vad x kr är så är det svårt att ta ställning till om du betalat ett högt pris eller ej. Du bör tala med fotografen om dina önskemål och göra upp om ett pris för det du vill göra med bilderna.
Signatur : EPK

Upphovsrätten tillhör

Upphovsrätten tillhör fotografen så du måste ha ett avtal helst skriftligt även med den riktige upphovsmannen. Modellen kan naturligtvis garantera med skriftliga intyg att hon inskaffat alla rättigheter, men du bör då ha med i avtalet att hon svarar för detta så att det blir hon som får betala om misstag skulle ske. Det är dock alltid den som publicerar/tillgängliggör bilder på Internet och det är först i efterhand som du kan kräva modellen på denna ersättning.Bäst är att ha skriftligt avtal med fotografen.
Fråga: Hej. Jag deltog i en fototävling där priset var ett presentkort hos arrangören. Enligt tävlingsreglerna förbehåll de sig rätten att publicera vinnarbilderna i en broschyr tillsammans med fotografens namn. Jag var en av vinnarna i tävlingen, men i broschyren har fel namn angivits under min bild. Kan jag räkna med något utöver en ursäkt? Eftersom det bara är ett olyckligt misstag känns det lite tarvligt att fakturera, men samtidigt var bilden en personlig bild från min förlovning och det felaktiga namnet är inte så kul. Och de har ju trots allt brutit mot det de lovade i tävlingsbeskrivningen. Vad rekommenderar du? (Jag har ännu inte tagit kontakt med tävlingsarrangören)
Signatur : AJ

Ta kontakt med dem och fråga

Ta kontakt med dem och fråga vad de anser om saken. Uppenbart är att det är ett brott mot avtalet som du skriver men också mot upphovsrättslagen, så du äger rätt att fakturera för detta intrång. Men ring arrangören och berätta att du känner dig illa berörd och se vad de tänker sig att göra åt saken innan du bestämmer dig för att agera.
Fråga: Hej, Vi anlitade en fotograf för att ta bilder när jag och min fru gifte oss. Bilderna togs innan själva sermonin i kyrkan. Arvodet var avtalat till X kr. I priset ingick det 10 papperskopior. Vi kan också beställa fler enligt en prislista. För 50 kr. extra skulle vi få bilderna på en CD. Det vi nu fått från fotografen är "redigerade" bilder. Dom är alltså krympta till ett väldigt litet format som vi inte har någon direkt glädje av. Vi vill ju ha bilderna i dess rätta format/upplösning. Har vi inte rätt att kräva originalen av fotografen? Vi har ju gått i tron att vi skulle få bilderna som dom togs för att sedan själv kunna göra te.x ett bröllopsalbum, kalender el. dyligt. Bilderna vi fått är som sagt krymta, så dom duger inte mycket till. Vad gäller egentligen ? Vi kan tänka oss att betala en rimlig summa för bilderna. Vad anser du?
Signatur : Besviken

Originalen tillhör fotografen

Originalen tillhör fotografen som vanligvis inte brukar lämna dem ifrån sig. Porträttfotografer, som fotograferar bl.a. bröllop tjänar sitt levebröd på sin exklusiva rätt att framställa kopior. Om han/hon skulle lämna ifrån sig högupplösta bilder efter sin tagning skulle han/hon inte ha råd att fortsätta sin verksamhet. Allt är dock förhandlingsbart och en fråga om ersättning och uppgörelse. Eftersom jag inte vet vad x kr är så är det svårt att ta ställning till om du betalat ett högt pris eller ej. Du bör tala med fotografen om dina önskemål och göra upp om ett pris för det du vill göra med bilderna.
Fråga: Hej! Hur fungerar det om man hittar en bild där det är uppenbart att fotografen tittat på mina bilder, snott idéerna, för att sedan fota precis samma bilder själv? Hur fungerar upphovsrätt där? Går det att bevisa?
Signatur : Sara Edström

Upphovrätten omfattar ej

Upphovrätten omfattar ej idéer, så att det går inte att skydda sig från efterapningar. Är det fotografiska verket avancerat, belysning. modeller etc. kan det gå att angripa kopian "Copycat" som det kallas i USA. Sådana rättegångar med framgång är vanliga i USA, medan det troligen skulle bli ett nederlag i svensk domstol.
Fråga: Hej! För någon vecka sedan så var jag och fotade en studentbal. Studenterna gick längs den röda matta, (flera hundra personer) och jag fotade så gott som alla. Sedan fotade jag även inne på balen, men eftersom jag kom närmare personerna då så berättade jag att bilderna var till min hemsida där jag skulle sälja dem. Får jag göra så, eller är det tänkt att jag som fotograf ska springa fram till varenda en på röda mattan och fråga om jag får publicera bilden samt sälja. Det kanske bör tilläggas att bilderna är uppladdade på en server som står i USA. Vilka regler gäller då? Är den amerikanska, och i så fall, vad gäller där med bild på personer? Tack på förhand!
Signatur : Robin

I och med lagändringen av

I och med lagändringen av personuppgiftslagen från den 1 januari 2007 så är det numera bara otillåtet att publicera kränkande och förtalande bilder på Internet, vanliga fotografier går bra. En annan sak är lagen om namn och bild i reklam. Om din hemsida är kommersiell kan personerna på bilden begära ersättning.
Fråga: Staffan Teste, I onsdags såg jag i svenska dagstidningen Metro att en illustratör utan mitt tillstånd tagit ett av mina fotografier från min hemsida på internet, gjort om den en aning, och sedan haft den i tryck i vad Metro själva säger "Sveriges mest lästa dagstidning med över en miljon dagliga läsare". Under dagen fick jag ett antal mail från människor över hela Sverige som undrade varför mitt foto fanns modifierat i Metro, och redan där märks det tydligt att det är just mitt fotografi som använts. Även modellen på fotot i fråga ringde mig och undrade varför jag inte frågat honom om lov för att använda ett foto av honom i en så stor tidning. Jag har mailat Metro angående detta, sagt åt dem att ta bort min bild från dagens tidning i pdf-format som går att ladda ner på deras sida, och att jag vill ha ersättning, 5000 kr + moms. Än så länge är en ursäkt från chefredaktören allt jag fått, och jag undrar nu om du skulle föreslå att jag skickar iväg en faktura till dem, väntar på ersättning, påminner dem ytterligare om copyright (jag har copyright skrivet bredvid alla mina fotografier på nätet) och om de inte ersätter mig, så stämma. Jag har även skrivit hur det gått i min blogg, där mitt fotografi samt den omgjorda Metro-bilden finns att se. http://citronmuffin.blogspot.com/2007/05/ja-hr-snor-ni-lite-hur-som-hels... http://citronmuffin.blogspot.com/2007/05/rttstavingsprogram-gullet-ever-... http://citronmuffin.blogspot.com/2007/05/ever-seen-this-sign.html
Signatur : Sandra Hansson

Du skall naturligtvis

Du skall naturligtvis fakturera, men är bilden manipulerade som du anger låter ditt begärda belopp alldeles för lågt. Jämför med de prislistor som finns i branschen. Får du inte betalt så stäm, men se till att du då har juridisk hjälp. Jag ställer gärna upp om du behöver.
Fråga: Hejsan! Jag fotograferade ett dussin glassar, min bror fixade till dem i ett bildbehandlingsprogram och dessa används nu till en glassbil. Glassarna ingår i ett paket där fem olika sorter är representerade, den så kallande "Hundralappen". En glassmix. Fyra av glassarna är fotograferade av mig. Den femte kommer från glassfabrikens egna bildarkiv. Nu är det så att en konkurrerande glassbil använder mina fyra bilder + den femte från fabriken. Exakt så designad som min bror gjorde paketbilden. http://glassabilen.se/ till höger går det att se en modell av min och broderns "Hundralapp". Den konkurrerande glassbilen har förmodligen tagit tre olika "Hundralappar" från vårt pdf-dokument på internetsidan, tryckt ut och satt upp på sin egen bil. Vad gäller? Är det fotografen, jag eller designaren, brodern som ska skicka en fakuta för bildstöld?
Signatur : Peter

Det är fotografen som kan

Det är fotografen som kan beivra bildstölden. Är designen tillräckligt unik så den uppnår vad man kallar verkshöjd kan även han fakturera för intrång. Men för att bedöma detta måste man se bilder och de två olika designade skyltarna var för sig och det är inte alltid design uppnår verkshöjd. Du som fotograf bör i alla fall omgående fakturera för utnyttjande av din bild samt skadestånd.
Fråga: Kan man få ut bilder ur passregistret?
Signatur : us

Efter ändrade regler är det

Efter ändrade regler är det idag mycket svårare. Standardsvaret är nej, men en del har överklagat och haft sådana skäl att man halvårsvis senare lyckats få ut bilder medan andra misslyckas.
Fråga: Hej! Min son deltog förra året i en löptävling för barn i samband med ett större idrottsevenemang. Jag har nu fått utskick angående årets upplaga av tävlingen där bilder på min son förekommer på två ställen. Arrangören är en idrottsförening men i utskicket förekommer även reklam i form av logotyper för företag som sponsrar tävlingen, bland annat finns sådana strax intill en av bilderna på min son. Det finns även kartor över orten där, förutom bansträckningen, även vissa butiker och deras logotyper finns utmärkta. Reklamen finns på detta sätt insmugen i informationen om idrottsevenemanget och har alltså inte en avgränsad plats i utskicket. Räknas ett sådant utskick som reklam där tillstånd erfordras från personerna på bilderna?
Signatur : Mats

Den här

Den här gränsdragningsproblematiken har lagstiftarna missat när de en gång i tiden skrev lagen om namn och bild i reklam. Är det en idell förening, kommun eller politiskt parti som avsändare gäller inte lagen om namn och bild i reklam. Men här får det nog anses som oskäligt att kommersiella företag kan åka snålskjuts på detta. I så fall är det företagen med logotyper som skall faktureras för utnyttjandet.
Fråga: Hej! Jag jobbar på en skola och håller nu på med Vikinga tiden. Får jag scanna in en bild från ett läromedel för att sen använda den i ett bildspel i Power Point? Detta ska sen inte användas mer.
Signatur : Lho

Nej. Upphovsmännen har ännu

Nej. Upphovsmännen har ännu inte gett organisationen Bonus presskopia tillstånd för inskanning vid skolor. Se deras hemsida www.b-pk.se
Fråga: Hej! Kan jag använda foton som jag tagit och trycka som vykort utan att ha samtycke från avbildade personer? Gör det någon skillnad om jag lämnar vykorten till något försäljningsställe eller säljer dem direkt själv? Hur är det med bilder som tagits på uppdrag, som t.ex. bröllop, kan man göra vykort även av dessa bilder utan uppdragsgiverens godkännande?
Signatur : vykort

Lagen om namn och bild i

Lagen om namn och bild i reklam gäller om en persons bild eller namn används i reklamsammanhang. Det är ovisst om ett vykort kan anses vara reklamsammanhang så det kan gå bra att publicera torgbilder med människor på vykort. Huruvida du säljer dem själ eller någon annan gör det saknar betydelse. Har du tagit bilder på uppdrag av personen på bilden bör du nog kontakta uppdragsgivaren innan du offentligen publicerar en bild på han eller henne. Det kan inte ha ansetts ingå i avtalet om t ex ett bröllop att du skall göra vykort på det utan tillstånd.
Fråga: Har gjort illustrationer för ett företag, fakturerat & fått betalt för dessa men nu skall illustrationerna användas igen när boken skall lanseras i ett annat land. Inget avtal finns mellan mig eller kund som reglerar fall såsom det ovan, vad gäller?Kan jag begära royalty? Kan jag hävda upphovsrätt trots att jag sålt illustrationerna?
Signatur : El Barko

Din ursprungliga betalning

Din ursprungliga betalning gällde enbart ett land och bestämd upplaga om inget annat avtalats. Du kan ta betalt för publiceringen i det tillkommande landet. Rätten att använda bilderna övergår aldrig mer än vad som avtalats, Därefter återgår rätten till dig.
Fråga: Hej Har en fråga angånde rätten att publicera bilder på personer i bok som säljs i kommersiellt syfte. Personen på bilden utövar en sport. Bilden utgör ett exempel på dålig teknik. Personen på bilden kan lätt identifieras och har INTE blivit tillfrågad om sitt medgivande till ett ev publicerande . Kan väl tillägga att personen på bilden känner sig kränk över att utgöra ett exempel på dålig teknik/dåligt utförande och anser att det skadar honom i sitt fortsatta utövande. Bilden i fråga är tagen av en privat person som förmodligen gett sitt medgivande. Bilden är inte tagen på allmän plats utan på en privat anläggning. Min fråga är då, kan den som skrivit boken publicera bilder av det här slaget utan personens/personernas medgivande och under vilken lag ligger ett sådant här "fall" och vilken möjlighet har personen på bilden att få bilderna stoppade eller kanske mer riktigt , vilka rättsliga möjligheter har den utpekade personen.
Signatur : Patrik

Något personskydd finns inte

Något personskydd finns inte i Sverige, så det är ganska svårt att förhindra publicering av den här typen av bild när den väl finns ute på marknaden. Möjligen kan man försöka stämma för förtal, men det måste vara mycket grovt för att man skall ha någon framgång. Däremot kan men troligen stoppa bildpublicering på Internet med hänvisning till personuppgiftslagen samt hindra bilden från att användas i reklam med hänvisning till lagen om namn och bild i reklam.
Fråga: Hejsan! Jag var ute och fotograferade några stridsvagnar när ett ungt militärbefäl kom fram till mig och frågade vad jag skulle använda bilderna till. Han sade att jag inte fick fotografera stridsvagnarna, trots att de inte stod inne på ett skyddsobjekt, och trots att en stridsvagn inte räknas till ett skyddsobjekt. Detta för att vi befann oss på ett övningsområde. Mig veterligen får jag fotografera precis allt i Sverige utom skyddsobjekt där det tydligt står att det är fotograferingsförbud. Korvetten Visby är ett fartyg, och där står att man inte får fotografera inuti. Men så är även den ett skyddsobjekt. Vad gäller?
Signatur : Peter

Om det var ett militärt

Om det var ett militärt område får de ansvariga (högre befäl) förbjuda fotografering, men de kan ej beslagta dina bilder. Stod du på allmän plats kan han/hon ej förbjuda dig.
Fråga: Hej. Wikipedia (http://sv.wikipedia.org/) har många logotyper för företag och varumärken. Får de ha dessa utan tillstånd från varje part? "Det här är en varumärkesskyddad kännetecknande symbol, s.k. logotyp. Bilden (eller en bild som kan förväxlas med denna) får inte användas i näringsverksamhet, som kännetecken för vara eller tjänst 'vare sig på varan eller dess förpackning, i reklam eller affärshandling eller på annat sätt', men kan fritt användas i övrigt (1 kap 4 §, svenska VML e c)." Exempel: http://sv.wikipedia.org/wiki/Bild:ABB.png
Signatur : Wikipedian

Ja, i den formen är det

Ja, i den formen är det tillåtet. Varumärket skyddar bara för konkurrens av liknande vara i vissa varuklasser.
Fråga: Om jag hittar bilder på ett forum, är det då okej om jag laddar upp dem på min sida, samtidigt som jag anger detta forum som källa?
Signatur : okänd

Nej. Du måste ha

Nej. Du måste ha upphovsmannens tillstånd.
Fråga: Hej. Om jag gör en hemsida till ett företag som privatperson samt fotar bilder till sidan och sedan blir lovad ersättning för detta. Om företaget vägrar betala mig och publiserar sidan och bilderna trotts att jag inte gett något som helst medgivande kan jag då göra något åt saken eller får jag finna mig i detta? Mvh
Signatur : JB

Du bör givetvis fakturera för

Du bör givetvis fakturera för dina upphovsrättsligt skyddade verk. Har du problem återkom teste@bildombudsmannen.se
Fråga: Hej ! Om manager A anlitar en fotograf B för att fota C och A sedan sänder bilderna till C -- ska då C fråga fotografen om det är OK att publicera bilderna på sin sida på myspace.com? Eller är det managern A som först ska be om lov att publicera och sedan sända dem till C och tala om att det är OK att publicera dem? Och om C tror att det är OK och publicerar dem på myspace -- ska då fotografen vända sig för ersättning till B som anlitade och betalade fotograferingen? Tacksam för svar?
Signatur : Undrare i trångmål

Allt handlar om vilka avtal

Allt handlar om vilka avtal som träffats. Har A träffat avtal med fotograf B att bilderna skall användas på visst sätt och C:s användning faller inom dessa ramar är det inget problem. Om inget avtal har träffats då skall fotografen gå på den som använt bilderna otillåtet dvs. C
Fråga: Jag arbetar som fotograf och skall nu göra en mindre utställning på ett café med ett fåtal bilder. Vad gäller för regler för att exponera dem offentligt? Måste jag ha skriftligt intyg från personerna (musikartister) fast bilderna är tagna med tillstånd på konsert? En av dem är avliden, vad gäller i det fallet? Jag vill inte hamna i knipa, eller få problem med skivbolag/artister. Bilderna kommer även att säljas i liten upplaga (5 ex) om intresse finns.
Signatur : Robin

Att ställa ut dem är inga

Att ställa ut dem är inga problem gentemot de som är på bilderna. Däremot om du säljer dem kan det anses vara kommersiell verksamhet och då gäller lagen om namn och reklam i bild och du måste ha tillstånd av personerna på bilden.

Sidor