Select Language / Välj Språk

Frågor & svar

Har du något problem med bilder, teckningar eller texter, eller har du andra upphovsrättsliga problem?
Då kan du söka bland 1 000-tals frågor & svar.. Svaren är gratis och täcker de mesta inom upphovsrätt och närliggande områden!
Bäst är att söka på ett eller flera nyckelord, t ex "fotografering".

Fråga: Jag bor på en ort i Närke där finns det en ideäll förening som gör en väggalmanacka sedan flera år tillbaka. Efeersom jag har dokumenterat flitigt genom åren så har föreningen frågat mig om jag vill låna ut några bilder i bland. Jag sade att jag ville ha viss ersättningför bilderna, men de sade att de inte hade råd,jag lät nåd gå före rätt två år i rad, men sedan blev det stopp. Den bildtext som jag hade levererat dem hade ändrats så det blev helt fel, jag påtalade för ordföranden i föreningen att om man ändrade i texen till bilden så var man tvungen att ta kontakt med mig. Ordföranden tyckt att jag var petig och formell i mitt aggerande, säskilt när jag hänvisade till BLFs prislista som jag tänkte följa om de ville ha mera bilder från mig,sedan dess har de vänt mig ryggen i flera år. Men så i oktober i år så kom det ut en ny almanaska med en bild för varje månad. Under månaden April så känner jag igen en bild som jag har tagit. Bilden är från år 1980,jag tror mig säkerligen veta vem som har lånat ut bilden eftersom personen på bilden har köpt den av mig. Almanackans storlek är 21 x 29 min bild är 12x19 cm stor. Upplagan vet jag ej, men troligtvit mellan 500 - 1000 st. Almanackorna säljs genom att de finns i vissa affärer, och att medlemmarna också säljar. Hur bör jag gå till väga för att få ut pengar för bilden, skall jag först ta kontakt med föreningen och höra deras ordfras, " det visste vi inte om att det var din bild", eller skall jag sända fakturan raka spåret till Ordföranden i föreningen." Och vad gör jag om föreningen vägrar betala"? För det är ju så att jag har påtalat för föreningens ordförande för några år sedan att de skall ta reda på sina "skyldigheter och rättigheter när man använder andras bilder till en almanacka, jag hänvisade också till BLF i Stockholm. Tackmsam för en god hjälp GT
Signatur : Göran

Eftersom du hade varskott dem

Eftersom du hade varskott dem tidigare så tycker jag att du skall fakturera. Gå efter BLF:s prislistor som du kan köpa från föreningen. Du skall ta betalt för publiceringen, utelämnat namn samt otillåten exemplarframställning. De två sista priserna finner du i BLF:s leveransvillkor. Om du får problem återkom.
Fråga: Hej Vi har ett intressant upphovsrättsproblem. En reporter på en lokal tidning intervjuade och fotade några politiker. Vid det tillfället bad en av politikerna att reportern skulle ta en gruppbild med en av politikernas privata kamera. Det gjorde reportern och lämnade tillbaka kameran utan att närmare förhöra sig om bildens användning. Politikern kunde inget om upphovsrätt och ansåg sig kunna använda bilderna i sin kamera utan att fråga någon. Bilden kom så till en annan tidning där den användes i en annons för politikern inför valet. Bilden uppgavs komma ur politikerns egen kamera. När så reportern ser bilden som han antar att han själv tagit i konkurrenttidningen protesterar han till politikern, därefter skickar han en faktura till tidningen som oanande publicerat bilden i en annons. Nu undrar vi; Har reportern rätt till bilden? Har kameraägaren rätt till bilden? Vem är skyldig till ev intrång när bilden används i en annons? Vilken ersättningsnivå kan det i så fall vara fråga om?
Signatur : Rätt eller fel?

Upphovsrätten tillfaller den

Upphovsrätten tillfaller den som skapat bilden dvs. tryckt på kamerans knapp. Sedan är det i detta fall en fråga om det var en fotobeställning och parternas avsikt vid beställningen. Fotografen kan begära ersättning för fotouppdraget. men politikern kan nog hävda att avsikten var att bilden skulle kunna användas i hans egna sammanhang, porträtt etc. Fotografen kan å sin sida inte använda sig av bilden utan att ersätta för film och kamerahyra. Intressant fall. För att riktigt ta ställning behövs dock fler uppgifter om hur publiceringen såg ut m.m. Priser finns i BLF:s cirkaprislista antingen för fotouppdrag eller för annonspublicering. Ytterst är det nog bara en domstol som kan tolka hur upphovsrättslagen skall tolkas i detta fall.
Fråga: Hej, min dotter har lagt ut många av de foton hon tagit av hästar på stallet.se Problemet är att det finns användare där som ganska ofta "plockar" bilderna till egna sidor byter namn på hästarna samt beskär den del som hennes namn eller hästens namn finns på och sedan hävdar att det är deras eget foto. Detta verkar hända ganska ofta på just stallet.se och efter påstötning kan det hända att bilder tas bort men i användaravtalet som alla måste godkänna så är den 1:a lagen som hänvisas till Lagen 1960:729 om upphovsrätt. Är det då ägaren av websiten eller enskild användare som är skyldig och hur kan jag gå vidare? //Hasse
Signatur : Bybon

Vanligtvis är det så at dessa

Vanligtvis är det så at dessa allmänna sajter friskriver sig genom avtal med sina besökare. De är dock skyldiga att ta bort olagligheter. så man bör tillskriva dem och be att få skriftliga svar. Man bör också kräva att få adressen till den som stulit bilden för att kräva den på ersättning. Vägrar de ge information, kan man göra en polisanmälan och gå på deem på nytt. Den som publicerat den stulna bilden är ersättningsskyldig och bör faktureras. Uppstår problem så hör gärna av dig. Jag hjälper till i en del sådana här fall. Se övrig information på hemsidan.
Fråga: Hejsan! Jag har sett att många lagt upp sina bilder fotograferade på personer på olika tävlingar och forum på internet. Får man lov till det utan personens tillstånd då det inte räknas som reklam? Vad gäller sedan för regler angående om någon ber mig fotografera dem mot betalning eller andra fotouppdrag. Jag äger fortfarande upphovsrätten, men är de delaktiga?
Signatur : Peter

Datainspektionen är

Datainspektionen är tillsynsorganisation för personuppgiftslagen som kan vara berörd i det här fallet. Det är bra om man tar kontakt med dem så att de får komma med vilka regler som gäller i just ditt fall. Själva lagen och synen på den förändras löpande. En bild är en personuppgift och regeln är annars att man skall ha tillstånd av den som avfotograferas om bilden skall läggas upp på Internet. Du äger upphovsrätten till det du fotograferar. Endast om du i avtal förhandlar bort delar av din ekonomiska rätt så kan modellen bli delaktig Vid användande av porträttbilder i reklamsammanhang kan modellen kräva ersättning men bara av den som publicerar. Har du lovat att bilden skall vara fri för publicering kan dock den som publicerar kräva ersättning av fotografen.
Fråga: Hej Bildombudsmannen, jag läste under Frågor och Svar en kommentar du hade skrivit: "Det är tillåtet att fotografera allt man kan se från allmän plats. Detta gäller såväl stadigvarande placerad konst som hus." Är hemsidor en allmän plats? Låt oss säga att jag som privatperson har en "privat hemsida" där jag beskriver andra "privata hemsidor". Jag tar skärmdumpar utan att fråga om lov av de hemsidor jag beskriver och lägger upp skärmdumparna i samband med texten. Är min skärmdump olagligt publicerad på min internethemsida? Skärmpdumparna innehåller ganska ofta bilder som ligger på hemsidorna.
Signatur : Michael

Hemsidor är inte allmän plats

Hemsidor är inte allmän plats. Det du beskriver är olagligt. Observera också att med den nya lagen 2005 är det olagligt att lägga ut bilder av konst på Internet.
Fråga: Hej! Hur är det med copyright-tecken? Måste man skriva ut detta, antingen på bilden eller på webbsidan där bilden är publicerad, för att behålla upphovsrätten till sina bilder? Jag har tagit lite bilder och publicerat på ett forum på internet, där föremålet på bilden har diskuterats. Nu är det någon som har tagit den bilden och använt i en annons på Blocket. Dumt nog satte jag inget (c) på bilden och det gör mig inget egentligen att folk laddar hem den, men när den används i en annons för vinnings skull, stör det mig. Är bilden "public domain" eftersom jag inte explicit skrev att det var jag som hade upphovsrätten?
Signatur : fredrik

Nej, du behöver inte sätta ut

Nej, du behöver inte sätta ut copyrighttecken. Du får ett automatiskt upphovsrätsskydd när du skapar den. Det kan upplysningsmässigt vara bra att använda sig av copyrighttecknet för att varna andra. Du bör fakturera anonsören för användandet. Prissättning för internet och anons hittar du i BLF:s cirkaprislista. som du kan köpa för 100 kr på telefon 08-556 453 88. Har du vittnen på att det är din bild kan du kontakta Blocket och uppmana dem att ta bort din bild därifrån. Gör det via email och brev så att du kan visa att du krävt detta. skicka med intyget att det är din bild. Kopiera bilden på nätet först helst via utskrift på papper så att det framgår var bilden finns och kräv att Blocket ger dig adressen till anonsören om det inte framgår av annonsen. Vägrar blocket hjälpa till kan man polisanmäla saken och få Blocket mera bredvilliga att hjälpa till. Hör av dig om du inte får en lösning till stånd.
Fråga: Hejsan! Fotade lite hästar i Italien i höstas på eget bevåg. Ägaren till hästarna gillade bilderna och eftersom han är en god vän fick han tillgång till filerna. Han ville sen sälja en av hästarna och använde bilderna i det syftet vilket var helt ok. Men en av de tilltänkta köparna använde sen i sin tur bilden som omslag till en katalog och som poster till ett större evenemang, utan att uppge fotograf eller fråga vare sig mig eller min italienske vän. Finns det något man kan göra för att i alla fall signalera sitt missnöje?
Signatur : Lars

Fakturera den som gett ut

Fakturera den som gett ut katalogen. Bilderna får inte användas ut ditt tillstånd. Bildleverantörernas förening (BLF) har en cirkaprislista 100 kr som du kan beställa via telefon 08-556 453 88. I den finns pris för publicering, utelämnat namn och bildstöld.
Fråga: Hej! Har fotat ett brudpar och skrivit kontrakt om bl.a. att mitt namn ska stå med vid publicering. Nu har lokaltidningen publicerat en bild i deras bröllopsannons utan att mitt namn framgår. Vet inte vart det brustit, har jag några rättigheter? Ser att var och varannat brudkort i denna tidning inte har någon fotografs namn.
Signatur : bröllop

Här är frågan, är det ett

Här är frågan, är det ett redaktionellt material i tidningen eller annons? I Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet är det bröllopsparen själva som annonserar. I det fallet är det bröllopsparet som gjort sig skyldig till intrång. Är det redaktionellt material är det tidningen som är ansvarig för intrång i fotografens ideella rätt. Tidningen är i så fall skyldig att betala skadestånd. Det är kanske också viktigt att vända sig till fotoorganisationerna PYO, SFF och BLF och uppmana dem att skriva till tidningen ifråga att de bryter mot god sed i upphovsrättslagen.
Fråga: Hej! Jag vet att man får fotografera andras döda ting fritt och publicera. Gäller detta även om sakerna står på dennes tomt. Ex: Jag fotograferar ett hus. Får jag publicera det? Använda som reklam? Sälja vidare? Vet att något färgfabrikat hamnade i dålig dager då den publicerat ett hus för att göra reklam för sin färg. Detta kan dock ha varit för att huset inte alls var målat med den färgen.
Signatur : Peter

Det är tillåtet att

Det är tillåtet att fotografera allt man kan se från allmän plats. Detta gäller såväl stadigvarande placerad konst som hus. (Konstnären och arkitektens namn bör dock anges vid publicering). Bilder tagna i Sverige går fritt att publicera och sälja vidare. Historien med färgfabrikanten kan vara att färgfabrikanten använde sig av samma fotografi som ursprungligen tagits och sålts till en husfabrikant. Fotografens upphovsrätt gäller och någon vidareöverlåtelse av bilden hade inte husfabrikanten. Vid publiceringen gör sig då färgfabrikanten skyldig till intrång i fotografens upphovsrätt.
Fråga: Hej Teste. Jag och en kompis håller på att designa webbsidor. vi har bestämt oss för priser och vilkor mm. men nu undrar vi litegran hur själva betalningen ska gå till... Hur är det egentligen, måste man lägga på moms(hur då?) eller redovisa detta på något sätt? Och vilket betalningssätt, går det att kunden sätter in direkt på ett personkonto? MVH
Signatur : Michael

Om du gör det lagligt bör du

Om du gör det lagligt bör du inregistrera en enskild firma, fakturera och lägga på moms. För bilder är det 25 procents moms som gäller medan skattemyndigheten bör kunna svara på vilken momssats som gäller för design. Har du enskild firma kan du också dra av, tillgodogöra dig moms på dina utgifter på sådant som du köper för din verksamhet, kamera, datorer etc. Då drar du moms mot moms.
Fråga: Hej! Förra året var jag och fotograferade mina barn hos en fotograf. Bilderna hade vi naturligtvis endast tänkt ha för privat bruk. En av bilderna skulle användas i en fototävling på nätet som Dalafotograferna anordnar upplyste fotografen om. (Folk fick maila in och rösta.) En annan av bilderna skulle tas med i ytterligare en tävling som fotografen hade i sitt skyltfönster och där det var en jury som avgjorde. Den som vann skulle få en förstoring i båda fallen. En kväll när vi tittade in på Dalafotografernas hemsida, så hittade vi en bild på våra barn som vi inte hade fått se. Den bilden deltog inte i tävlingarna utan användes som reklam på nätet! Vi ringde fotografen och frågade varför vi inte fått se ALLA bilder på våra barn, det är ju faktiskt VI som beställt fotograferingen och vi ska väl få välja vilka bilder vi vill ha. Då vill man ju ta del av alla bilder som tagits. Då upplyser hon om att det finns ytterligare bilder, bl a en som hon tagit med i det lokala annonsbladet i Borlänge, som reklam för sin fotofirma! Dessutom har hon en bild på disken som reklam! Vad är det som gäller? Har hon fritt förfogande över de bilder hon tar? Det är ju faktiskt VI som har betalat och det är VÅRA barn, som hon använder i reklam utan att ens fråga! Bilderna var ju endast tänkta för att hänga på väggen här hemma! En sak till: jag har blivit kontaktad av ett företag som säljer festkläder för barn. Kläderna våra barn hade på bilderna hade vi köpt av dem. De har sett en av bilderna och vill använda den i sin marknadsföring både på nätet och på mässor. Vem äger bilden? Kan de kontakta fotografen och publicera utan vårt medgivande? Jag tycker att detta känns mycket olustigt och kommer aldrig att gå till en fotograf mera. Jag vill inte att mina barn ska figurera i olika reklamsammanhang utan mitt medgivande. Vad anser du om detta? Vilka rättigheter har man som privatperson när man går till fotografen?
Signatur : Förbannad mamma

Det är du som äger rätten att

Det är du som äger rätten att bestämma över bilderna. när du beställt dem. Fotografen måste fråga dig om han/hon kan få använda bilderna i reklamsammanhang. Om bilden avänds utan ditt godkännande kan du kräva ersättning. När det gäller användning i andra reklamsammanhang än fotografen själv gäller samma sak. Bilden får inte användas utan ditt medgivande och för eventuell ersättning. I det sammanhanget kan fotografen dock också ta betalt för att hans eller hennes bild används. Du kan inte använda bilden själv i publiceringssammanhang utan tillstånd eventuellt mot ersättning av fotografen. Man skulle kunna kalla det en dubbel rätt till bilderna. Fotografen måste ta bort bilderna såväl ur fönster som på reklamplatser om du kräver detta. Möjligheten för fotografen att använda tagna porträttbilder av en beställande privatperson togs bort då foto gick över till upphovsrättslagen 1994.
Fråga: Min tidigare arbetsgivare har använt sig av mina fotografier utan att fråga om lov. Inte nog med det. De har dessutom missat att ta med mitt namn i publikationen. Inte nog med det. De har dessutom tillskrivit en annan fotograf bilderna. Vad är din spontana reaktion på detta? Kan jag kräva att de trycker om broschyren? De hade ju faktiskt fått använda bilderna om de bara hade frågat. Om bara mitt namn hade funnits med.
Signatur : Cajsa

Du kan kräva att de tyrcker

Du kan kräva att de tyrcker om broschyren och i vart fall att de betalar dig ersättning för intrånget i dina rättigheter. Behöver du hjälp kan du höra av dig via email teste@bildombudsmannen.se
Fråga: Jag erbjuder på min hemsida bl a tjänster att överföra vinylskivor (LP/EP/78-varv) till CD/DVD. För att göra den informationen litet mer iögonenfallande har jag fotograferat av några av de skivfodral jag har (jag har själv köpt skivorna). Får jag lägga ut bilder på dessa skivfodral på min hemsida. Man ser tydligt att det är bl a Simon&Garfunkel, Elvis och ABBA (från ca 1960 -- ca 1985).
Signatur : rädda vinylen!

Nej. Att fotografera av

Nej. Att fotografera av omslag är en exemplarframställning, som du bara får göra för privat bruk. Att lägga ut dem på nätet därefter är ett intrång i upphovsmannens ensamrätt till spridning. Du måste ha upphovsmannens eller rättighetsinnehavarens tillstånd.
Fråga: Hej! Jag har arbetat fram ett grafiskt material för ett företags hemsida under 2004/05, och arbetade som webmaster för den sidan, men samarbetet tog slut i januari 2006. Den grafiska delen (som jag skapat) fick företaget i fråga använda efter vårt samarbete upphörde (nyttjanderätt) under förutsättning att MITT namn (och mitt företag) skrevs ut på hemsidan under rubriken "Copyright/Upphovsrätt". Detta gjorde företaget till en början, men nu så har de ersatt mitt namn/företagsnamn för upphovsrätten till företagets egna namn. Har skrivit och påtalat detta för det aktuella företaget men de har inte ändrat tillbaka texten - eller (som jag kräver) - tagit bort det grafiska material som jag äger upphovsrätten till. Vad kan jag som upphovsman göra? Kan jag kräva t ex att webbhotellet som inrymmer företagets hemsida plockar ned hemsidan? Vilka rättigheter/skyldigheter har företaget som äger hemsidan med mitt upphovsrättskyddade material? Vore tacksam för svar! Kontakta mig gärna per e-post.
Signatur : PeÅ

Detta är ett intrång i din

Detta är ett intrång i din ideella rätt. Skicka en faktura och kräv att de skall införa ditt namn igen eller be dem ta bort ditt material. Underlag till faktura kan du hitta i BLF:s handbok Rätt och pris, som du kan beställa via BLF:s hemsida www.blf.se
Fråga: Hej Jag hittade en hemsida http://www.nidingen.se/ som har en bild som sidfot på startsida och på följande 5 sidor. Jag har fotat denna bild och den ligger på min hemsida http://hem.bredband.net/bredband__3/Nidingen2002.htm som bild nummer 35. Bilden är en panoramabild sammansatt av flera foton. Ingen har kontaktat mig och inget namn står vem som fotat bilden. Hur gör jag för att få rätt ersättning. Jag vill helst göra upp i godo och accepterar ett rimligt bud, vad det nu kan vara. Om jag får skambud eller nekas ersättning kan jag få hjälp här?
Signatur : AM

Självklart skall du ha

Självklart skall du ha ersättning för detta. Priser hittar du i BLF:s cirkaprislista som går att beställa via BLF:s kansli eller deras hemsida www.blf.se Behöver du hjälp ställer jag gärna upp.
Fråga: Har läst om något som kallas beställarpresumtion, alltså (så vitt jag förstår) att förfoganderätten till en bild förvärvas av den som är uppdragsgivare/beställare av en bild. Jag har förstått att denna regel slopades 1 juli 1994, men gäller den än för bilder som togs före 1 juli 1994? Alltså, har jag fortfarande rätten till en bild som jag beställde av en fotograf att ta före nyssnämnda datum? Får jag ställa en fråga till: Vet du vad skälet är till att en ny upphovsrättslagstiftning gäller även äldre bilder, sådana som enligt tidigare lag förlorat sitt skydd? För en oinsatt verkar det ologiskt att en bild som en dag varit fri helt plötsligt kan bli skyddad igen...
Signatur : Undrare

Beställarregeln gäller klart

Beställarregeln gäller klart för bilder som beställdes före 1 juli 1994 om inte avtal träffades om annat. Det är alltid upp till köparen att bevisa att det verkligen var fråga om en beställning. Att bara be någon titta in för att försöka ta en bild kan aldrig betraktas som beställning. En beställning kännetecknas vanligen av att beställaren betalat en köpesumma för att överta rättigheter enligt beställarregeln och att ett kontrakt eller en faktura styrker beställningen. Rättigheter som inte överlåtits ligger enligt tolkningen av upphovsrättslagen kvar hos fotografen/upphovsmannen. Det kan tyckas egendomligt att något som var fritt åter kan omfattas av upphovsrätt, men det var det som skedde då skyddet för upphovsrättsliga verk höjdes från 50 år till 70 år efter upphovsmannens död. Verk av t.ex. Selma Lagerlöf kom då att åter omfattas av upphovsrättsligt skydd.
Fråga: Jag tog i höstas en bild på ett up-and-coming svenskt popband som jag publicerade på min hemsida. Nu fick jag ett mejl från skivbolaget som vill köpa bilden av mig och använda som pressbild. De erbjuder mig 1000 kronor i ersättning för den. Är detta skäligt överhuvudtaget - eller tror de bara att de ska komma billigt för att jag är en "glad amatör"...?
Signatur : Daniel

Det är ett alldeles för lågt

Det är ett alldeles för lågt pris. I BLF:s cirkaprislista finner du priser för pressrelease. Prislistan kan köpas från BLF:s kansli, telefon 08-556 453 88. den kostar 100 kr men det lönar sig klart i detta fall.
Fråga: Hej! Jag är frilansfotograf och håller på att bygga om min hemsida. Jag har en idé om att göra ett mer "poetiskt" bildgalleri med stämningsbilder som kommer och går och lösryckta textfragment till bilderna. Då jag är ett stort fan av en viss svensk musiker och textförfattare undrar jag om det är lagligt att ha delar av dennes texter som just textfragmenten till bilderna utan dennes medgivande?
Signatur : Fotografen

Nej. du måste ha tillstånd.

Nej. du måste ha tillstånd.
Fråga: Hej, Min kusin har varit med i ett repotage i en tidning, hon har fått tillåtelse att använda en porträtt bild på henne själv som jag tagit på ett villkor att mitt namn stod med. Hon informerade tidningen om detta vilket dom totalt struntat i (eller glömt) Hur går man gå vidare med detta? Mvh Lina ps. är amatör fotograf och ingen egen företagare etc ds.
Signatur : Lina

Du skickar en faktura till

Du skickar en faktura till tidningen för utelämnat namn på upphovsman. Det är 100 procent av publiceringspriset. Det priset finner du i BLF:s cirkaprislista som finns att köpa på BLF:s kansli telefon 08-556 453 88. Eftersom förutsättningarna för en publicering var att du skulle namnges skall de betala. Har du problem återkom.
Fråga: Hej! Vet du om det är tillåtet i Sverige att använda olika fonter för att göra till exempel planscher eller vykort av en hel bokstavsserie från A till Ö utan tillstånd från typsnittsmakaren som ursprungligen skapat fonten? Fonter finns ju i var mans dator, är de omfattade av upphovsrätt ifall jag skulle använda dem för eget kommersiellt syfte?
Signatur : Nina

Fonter omfattas också av

Fonter omfattas också av upphovsrätt. Dagstidningar och tryckerier skaffar sig licensavtal för att kunda använda sig av vissa fonter. Att de finns i var mans dator utgör ingen garanti för at de fonter du tänkt använda kan användas fritt. Du bör gå igenom din fontleverantörs eller dataprogramleverantörs licensavtal för att där se om du kan använda dessa fonter kommersiellt.
Fråga: En tidning kontaktade mig angående en bild som dom ville använda i tidningen. Avtalet var att de fick använda bilden 1 gång i tidningens bilaga mot att mitt namn tydligt framgick. Mitt namn fanns inte med i tidningen ! Upplagan är på ca 70000 har inte tillgång till BLF:s prislista så frågan är ju hur mkt dom skall betala mig i ersättning?
Signatur : Aj

När det gäller avbildning av

När det gäller avbildning av andra verk t.ex tavlor som inte är stadigvarande placerad på allmän plats så är de skyddade i 70 år efter upphovsmannens död. Vill man publicera bilder på tavlan måste den som publicerar bilden ha tillstånd av tavlans upphovsman. Det spelar ingen roll om man äger den fysiska tavlan eller ej. Fotografen behöver inte skaffa in tillståndet, men måste berätta för den som avser att publicera att tillståndet måste införskaffas. Att lägga ut bilderna på nätet är detsamma som publicering i detta fall. Har den som skapat tavlam avlidit, men inte varit död i 70 år fordras tillstånd av den som nu innehar upphovsrätten. Finns ett avtal från början - bör vara skriftligt - att bilderna får fritt publiceras gäller förståss detta avtal även om konstnären avlidit. Konstnärens namn bör dock alltid finnas med vid publicering. det samma gäller brukskonst. Utan verk i bilden bör inredning m m går att publicera. Får man inte tillstånd går det inte att publicera bilderna utan att göra intrång i upphovsmannens ensamrätt. Bilden på kvinnan kan användas med tillstånd av upphovsmannens till bilden. Det spelar ingen roll om dottern ger samtycke eller ej. Har upphovsmannen till bilden varit död i 70 år är bilden fri. Finns tillstånd kan bilden användas till all publicering, reklam eller på Internet.
Fråga: Hej, Jag håller på att färdigställa en bildbaserad bok som till stor del är baserad på gamla vykort. Kan jag använda vykort som är ca 70 år gamla där det inte går att spåra upphovsmannen alternativt att företaget som gav ut bilden inte existerar längre och ingen anmärkning om fotografen finns? MVH
Signatur : Ajax

Det här tvistar juristerna om

Det här tvistar juristerna om. Helt säker på att fritt använda vykorten kan man bara vara om upphovsmannen har varit död i 70 år.
Fråga: Hej, jag har blivit rekomenderad att kontakta dig ang. mitt problem. För ett år sedan gjorde jag ett repotage i Norrbottens Kuriren ang. Ripjakt i fjällen, de betalade mig för bilderna ca. 8st. och publicerade repotaget. Nu har de utan att fråga mig, använt 2st. av mina bilder samt att de inte heller har uppget vem som har tagit bilderna. Jag har nu blivit erbjuden 500.- för båda bilderna och de som jag har pratat med kallar detta för ett hån. Jag är ganska "grön" då det gäller sådant, så vad är skäligt???
Signatur : Tomas

Den erbjudna ersättningen är

Den erbjudna ersättningen är för liten. Se i BLF:s cirkaprislista - kan köpas på www.blf.se - vad du skall ha betalt för publicering uteblivet namn samt bildstöld. Skicka en faktura i enlighet med detta. Har du problem att få betalt återkom
Fråga: Hej! Jag undrar lite över vad man bör tänka på om eller när man anmäler sitt intresse att vara fotograf på en bildbyrå. Har funderat lite på att försöka sälja mina bilder på det sättet. Har foto som hobby, jobbar heltid och det lämnar ganska lite tid åt att "göra reklam för sig själv". Ägnar helst och mest tid åt fotograferingen. Eller är det bättre att skapa en egen hemsida och försöka nå bilköpare via webben? Hur tar man i så fall betalt och hur skyddar man sig mot bildstöld eftersom man ju måste visa bilden på hemsidan?
Signatur : maxmedia

Du bör undersöka med flera

Du bör undersöka med flera bildbyråer vad de ställer för krav. En fördel är at ha eget företag när man säljer bilder t.ex. enkelt bolag. Ta kontakt med skattemyndigheten för mer information. Olika bildbyråer finner du bl.a. på gula sidorna i telefonkatalogen eller på BLF:s hemsida www.blf.se sök under företag. I BLF:s katalog finns också beskrivet vad de olika bildbyråerna specialiserat sig på. Den går att beställa via BLF:s kansli, telefon 08-556 453 88. Du kan också skapa en egen hemsida och då finns det många sätt att ta betalt och att skydda sig. Det viktigaste är att du alltid publicerar din bild i lågupplöst tillstånd. Olika inbäddade märken etc i bilden finns. men det ställer sig ofta för dyrt för en enskild fotograf. Skulle du finna at någon stulit en av dina bilder så fakturera. Skafa dig också branschprislistor så du får ett grepp om vad bildbyråerna borde betala dig för ersättning. Olika byråer har olika procentsatser till fotografen av intäkten.
Fråga: Var går gränsen när annat upphovsrättsskyddat material syns på en bild som jag har tagit och som jag vill lägga upp på min hemsida? Om t ex en målning hänger på en vägg som jag fotograferar, eller en tidningsartikel med bild syns på mitt foto, eller om jag fotograferar min anslagstavla med vykort?
Signatur : Johan

Konstverk eller

Konstverk eller upphovsrättsligt skyddade verk som till mycket stor del syns på en bild skall ersättas. Det är dock den som publicerar som måste göra rätt för sig inte fotografen. Publicerar du sådana bilder på din egen hemsida kan du räka ut för ersättningskrav förutsatt att uphovsmannen inte har varit död sedan 70 år.
Fråga: Hej. Jag håller på att skapa en animerad film tillsammans med ett tjugotal animatörer runt om i världen. Förutsättningarna är att vi inte räknar med att tjäna något på filmen, men om vi mot förmodan skulle göra det, ska vi dela på detta i förhållande till hur mycket arbete var och en lagt ner. Som regisör vill jag dock kunna kontrollera att filmens innehåll blir intakt även i framtiden och därför har alla inblandade fått underteckna ett avtal där de avsäger sig all upphosrätt till det material som de bidrar med till mig. Frågan är nu om detta avtal är giltigt om de inte får betalt. Jag är medveten om att man kan köpa upphovsträtt, men hur gör man i ideell verksamhet? Jag vill minnas att jag hört något om att detta bara gäller om upphovsmannen fått "skälig" ersättning. Ligger det något i det? Och avslutningsvis: Kompliceras det av att de inblandade är utspridda i världen? De flesta är bosatta i USA, men några är från England, Frankrike, Sverige, Norge, Japan, Indien och Australien.
Signatur : Fritz

Det går att avtala om det

Det går att avtala om det mesta, men beträffande den idella rätten endast till ringa del. Dvs. rimligast borde vara att ange alla upphovsmän så är den idella rätten intäkt. I övrigt kan man via avtal få rättigheter även utan någon ekonomisk ersätning. För att dina avtal skall vara skyddade bör du nog namnge under vilket lands lagar avtalen gäller samt i vilket land och under vilkets lands upphovsrättslag som en eventuel tvist skall prövas.
Fråga: Får man fotografera in i en rättssal från allmän plats, dvs. utanför dörren till salen.
Signatur : Rätt

Lagen talar om at det är

Lagen talar om at det är förbjudet att fotografera i rättssal. Eftersom det finns rättsfall beträffande fotoförbud vid militära anläggningar m m och det har visat sig olagligt att fotografera förbi skylten kan det vara en rimlig bedömning att det också är förbjudet att fotografera in i rättssalen. Så sker dock numera regelbundet av fotografer och filmare från massmedia.
Fråga: Hej, jag arbetar med 3dvisualiseringar av arkitektur, exteriörer och interiörer. Jag har två frågor, Får jag i mina 3d bilder använda avbildningar av kända designobjekt, designlampor, möbler mm, och kan jag använda foton av konstverk som jag själv tagit. Tack, mvh Hans
Signatur : Visualisera mera

Foton av konstverk där

Foton av konstverk där upphovsmannen har varit död i 70 år går bra att använda. När det gäller brukskonst har upphovsmannen samma skydd som fotografi och teckningar. Frågan är vad du menar med designkonst. är det verk som endast finns i ett fåtal exemplar bör du nog ha upphovsmannens tillstånd. är det miljonupplagor har upphovsmannen nog svårare att hävda sin rätt. Bra är alltid att ta kontakt med de som har rätten till verket innan du publicerar bilderna.
Fråga: Hej! Jag har fått förfrågan om att lämna in arbetsprover till en författare och förläggare, för att ev. illustrera en barnbok. Detta är första gången jag gör något liknande och undrar därför hur kan jag skydda mina bilder, så att jag kan se till att de inte kan tacka nej och sedan finner jag ändå mina bilder i boken dock något ändrade. Jag vill veta vad jag bör tänka på vid ev. avtal och hur jag ska skydda mina bilder? Mycket tacksam för svar snarast... tack på förhand
Signatur : amatör illustratören

Förlaget kan inte använda

Förlaget kan inte använda dina bilder utan att ersätta dig. Upphovsrättslagen skyddar dina bilder och du behöver inte göra något för att få detta skydd. Problemet är dock att idén är fri. Skulle de tacka nej till dina bilder kan förlaget låta någon annan fotografera din idé. Om bilden är en exakt kopia kanske man kan driva ett sådant fall i domstol, annars kan det vara svårt.
Fråga: Hej. Fredrik heter jag. Hobbyfotograf. är det som det står här att man kan lägga sina bilder på en utländsk server för att bilderna ska gälla under någon annans lag? http://www.pul.nu/bilder.htm /F
Signatur : fredrik

Står det så måste jag ha

Står det så måste jag ha utryckt mig dnkelt. Det är inte korrekt. Idag är det svårt att veta vilken lag som skall tillämpas. Det kan vara beroende på språket, sidan och var servern finns. det finns exempel på at svensk lag tillämpats på sajter med svensk text, men som ligger i USA.
Fråga: Hej. Fredrik heter jag. Hobbyfotograf. hela konkarongen... Vet du var man får tag i information om fotografers rättigheter i Sverige? I amerika finns denna som "riktlinje". http://www.pbase.com/image/47285168/original.jpg ---- Om man skulle ge sig på street photography... vad gäller då? Ex. Man tar en bild på en gata i Piteå med 15 personer.. Eller om man tar en bild på 300 studenter på scenen. Kan man lägga ut dessa utan att bryta någon lag? Kan man sälja bilderna utan att ha pratat med personer i bilden? I USA kan man ha bilder på kreti och pleti utan att ha frågat om lov i sin portfolio på internet, men inte sälja dessa. Vilken skillnad gör det om ansiktet syns, eller inte? Jag läste i en fototidning att PUL har midrats till att man får lägga ut bilder på svenskar utan att fråga om lov, på nätet... bara inte bilderna är generande för denna person. Trots detta finns det ju 500 siter i sverige som publicerar vimmelbilder av vanliga svensson på krogen, fulla och party (av)klädda. Vad gäller för dem? Vilka rättigheter har man om man sitter på en parkbänk och någon langar upp en kamera i ansiktet och tar kort? Jag tog bilder på en Vattenskidshow i somras i hamnen. Vad får jag (inte) göra med de bilderna? ----- Och nu till det som bekymrar mig mest... Eiffeltornet är tillåtet att fota dagtid, men inte nattetid... med ljusshowen. I USA får man inte fota bilar med synlig logotype... eller grannens hus, utan kontrakt med ?arkitekt, ?husbyggare, ?ägare och ?färgtillverkare? Hur är det i Sverige. Är det tillåtet att fota byggnader, broar, bilar och Höganäskrus utan att upphovsrätten kränks? Vad får man fota... ...och vilka bilder får man sälja... ...och vad kan man göra med bilderna man inte får sälja... Detta är en soppa tycker jag. Jag vill ha rätsida ifall att någon kommer och ska rycka kameran ur näven på mig. /F
Signatur : fredrik

Att svara på alla dina frågor

Att svara på alla dina frågor blir en utredning och utrymmet räkcer inte till. Kort. Det finns en bok "Bildhantering" med Per-Anders Thunqvist som huvudförfattare. den är slutsåld men finns att låna på 100 bibliotek landet runt. Där hittar du många svar. BLF planerar att ge ut boken i ny upplaga senast 2006. När det gäller hus i Sverige är det fritt fram. Viktigt dock att uppge arkitektens namn vid publiceringen. Du kan sälja vilka bilder du vill tagna på allmän plats, men är det bilder på personer får du vara försiktig med at de använts i reklamsammanhang eller läggs ut på Internet. Du kan inregistrera dig som ansvarig utgivare för din hemsida och får då större möjlighet att publicera bilder på personer. Kontakta datainspektionen för mer information. Många av de sajter som publicerar personbilder kan säkert få problem om personerna påbilderna skulle stämma dem. I Sverige finns inget skydd för privatpersoner att undvika fotografering på offentlig plats. men det låter lite oetiskt att langa upp en kamera i ansiktet på någon som sitter på en parkbänk. Är bilden väl tagen kan man inte hindra fotografen från att sälja bilden förutsatt att parkbänken är på offentlig plats. Beträfande vattenskidshowen kan du publicera öeralltutom i reklamsammanhang och på Internet om personerna är idetifierbara. Se ovan om ansvarig utgivare. Ingen får knycka din kamera ur näven på dig. Det är i så fal egenmäktigt förfarande och åtalbart.
Fråga: Hej. Jag har layoutat en annons för en organisation som sedan infört denna annons i en tidning vid flera tillfällen. Vid ett senare tillfälle granskade denna tidning organisationen och tryckte vad de kommenterade som en faksimil av annonsen. Finns att se här http://www.lundagard.se/3.php?art_section=3&thispaper=43&art_ID=1306 I min mening har de helt förvanskat annonsen då förklaringen till varför det finns en naken person på bilden står i den bortrivna texten. Enligt mig är en faksimil en exakt kopia, enligt redaktören är en faksimil "Avbildning i tryck av tidigare publicerad artikel eller bild som kan publiceras utan tillstånd från upphovsmannen. För att markera att det rör sig om ett faksimil ser texten eller bilden ofta ut att vara "utriven" med taggad kant." allt enligt http://www.schmitzpr.se/lexikon_d-f.htm Min fråga är helt enkelt om en tidning har rätt att återanvända vilket bildmaterial de vill bara de river av kanterna och skriver "faksimil" bredvid? Eller gäller inte annonser som upphovsrättsskyddat material? I det här fallet handlade inte artikel om annonsen i sig utan om organsationen, trots det drar redaktören paralleller till HM:s julkampanj. Är det en adekvat liknelse? Mvh H Ekstrand
Signatur : HE

Det är inte tillåtet att

Det är inte tillåtet att återpublicera upphovsrätsligt skyddat material i en facsimil. Sedan är det en fråga om din layout uppfyller verkshöjd i sig för att vara skyddat. Du kan ta kontakt med mig direkt via teste@bildombudsmannen.se
Fråga: Du skriver ofta att man ska skicka faktura då man upptäckt otillåten bildanvändning. Gäller det både till företag och privatpersoner? Hur går man tillväga med en fakturering, då man inte har eget företag eller registrerad firma? Jag undrar även vad som är lämligt att skriva på sin webbsida för att få folk att förstå att man inte får stjäla mina bilder, vilket jag varit med om (någon använde den på sin privata webbsida).
Signatur : Frida

Det går bra att fakturera

Det går bra att fakturera till den som stulit en bild och lagt ut den på en hemsida oavsätt om tjuven är en privatperson eller företag. Är man själv F-skattare skall den man fakturerar betala in sociala kostnader samt skatt. Utgår man ifrån BLF:s cirkaprislistas priser skall 25 procent dras av i sociala kostnader och därefter 30 procent skatt på återstående belopp. Dessa pengar skall den som betalar betala in till skattemyndigheten med uppgivande av ditt personnummer. Det kan se ut på följande sätt. Du faktuerar 100 kr och uppger att 25 procent dvs. 25 kronor skall dras för sociala kostnaer. Återstår 75 kr och avgår 30 procent i skatt = 22,50 kronor. Den fakturerade skall alltså betala in 47:50 kronor till skatemyndigheten i ditt namn och betala ut resterande del till dig 52:50 kr. Sätt ut copyrightmärket (c i en ring) och skriv copyright samt ditt namn. Det är viktigt att man själv sätter ut sitt eller fotografens namn under bilderna.
Fråga: Hej! Jag kan förstå att upphovsrättsmannen vill skydda sina rättigheter, men jag har en fråga utifrån bildköparens synvinkel (mer specifikt som privatkund). Jag tänkte ha en fotograf att ta privata porträtt, men jag vill ju inte att någon annan ska ha rätt till mina 'privata' bilder. På vilket sätt kan jag hindra det? Kan man helt avtala bort upphovsrätten, eller begränsa den så att fotografen måste ha mitt tillstånd för allt bruk av bilden? Eller kan fotografen sälja upphovsrätten för bilden till kunden? Jag förmodar att det är upphovsrätten som gör att många fotografer är ovilliga att sälja digital bildinformation i högupplösning.
Signatur : TE

Fotografen kan sälja

Fotografen kan sälja upphovsrätten till kunden men det innebär inte att du automatiskt övertar negativ/original. Vanligtvis äger fotografen också rätt att anbända de sidobilder du inte köpt. Rätta sättet är nog det som du är inne på att avtal med fotografen om att han/hon inte får använda dina bilder utan ditt tillstånd och kanske sätta upp en hög vitessumma om detta ej följs.
Fråga: Får man i en reklambroschyr använda sig av ett känt konstverk som finns avbildat (fotograferat) i exempelvis en konstbok, om tavlans upphovsman varit död i minst 70 år? Eller har exempelvis muséet som äger tavlan ensamrätt till avbildningar av densamma?
Signatur : Valle

För att använda bilden

För att använda bilden behöver du egentligen tillstånd av den fotograf som har upphovsrätt till fotografiet av konstverket. I praktiken är det oerhört svårt för fotografen att veta att du använt just hans bild om bilden föreställer något som många fotograferat t.ex. Monalisa. Något tillstånd av museet behöver du inte.
Fråga: Hej, Har tänkt att trycka tröjor med skräckfilmer på. Ska man ha tillstånd från upphovsrättsinnehavaren för varje film? Om man tecknar bilderna själv, är det likadant då? Vad är det som gäller när det handlar om t-shirts?
Signatur : Skrik

Bilder på T-shirts är

Bilder på T-shirts är exemplarframställning. Det fordras tillstånd av upphovsmannen för att återge en bild på tröjan om du inte tillverkar en enda tröja för dig själv och inte visar upp den på offentlig plats. Tar du bilden ur en film kan du komma att behöva tillstånd av såväl filmbolag som filmaren som tagit bilden. Tecknar man av en bild är det samma sak. Det fordrar tillstånd av upphovsmannen till ursprungsverket. Det är inte tillåtet att manipulera en bild som någon annan skapat.
Fråga: Jag funderar på att lägga mina bilder på en hemsida så att jag har en samlad portfolio för mitt arbete. På flera av mina bilder finns det människor som jag inte har en aning om vilka de är, finns det ingen möjlighet att få publicera dem? Hur gör fotografer som plåtar för pressens nätupplagor? Det publiceras ju dagligen bilder på nyhetssidor osv där fotografen knappast kan ha tillstånd från alla människor som råkat fastna?
Signatur : Per

Mediaföretag är undantagna av

Mediaföretag är undantagna av personuppgiftslagen. Även konstnärlig verksamhet kan vara undantagen. Frågan är dock var den gränsen går. Det är ännu inte prövat om en professionell fotograf kan anses syssla med kommersiell verksamhet. De som kan ge ett bindande svar på den här typen av frågor är datainspektionen. Skriv ett brev till dem och be att få skriftligt svar. Enda sättet annars för att undvika tillstånd i enlighet med personuppgiftslagen - då du måste ha tillstånd av alla på bilden - är att skapa en nyhetssida och inregistrera en ansvarig utgivare.
Fråga: Får fotografer ta foton inne på privat mark (inhängnad) utan tillstånd från markägaren ?
Signatur : Lars

Nej, fotografering kan ske

Nej, fotografering kan ske utan tillstånd från allmän plats. Därifrån kan man fotografera allt som går att se även om det skulle vara inom annans tomtområde.
Fråga: exempel: jag laddar ner en bild till min dator från "www.blablablahost.com", sedan lägger jag upp den på min egen sida. Det är ju förbjudet. Är det här förbjudet: jag laddar inte ner bilden utan gör bara en "hänvisningsbild". HTML kod: bilden kommer från "www.blablablahost.com"
Signatur : Obbin

Det anses vara olagligt att

Det anses vara olagligt att länka fram en annans bild på sin egen hemsida. Det finns inga rättsfall, men ett antal tvister i Irland och i USA som senare har gjorts upp i godo. I ett fall var det en mindre tidning som startade en nyhetsservice på sin hemsida genom att "hämta/länka" in andra stora mediers nyheter på sin egen hemsida och kunde då skapa trafik och annonser. Skall man visa en annans bild från sin hemsida anses det att besökaren måste lämna din sida och se att han/hon hamnar på en annan hemsida med den bild du hänvisar till. Så fort det verkar som om du hade hämtat hem en bild till din egen hemsida anses det vara en otillåten publicering. I det första rättsfallet om stulen bild på Internet i Sverige och kanske i Europa medverkade Staffan Teste som ombud och bildtjuven dömdes till dagsböter. I fallet som avsåg en dykarfirma i Västervik hävdades att bilderna hämtats från annan på Internet. Domstolen fäste inget avseende vid detta.
Fråga: Fråga:
Jag tog för en tid sedan en bild åt en tidning på en jubilar. Denna bild användes och jubilaren själv fick en kopia för eget bruk. Denna kopia har sedan lämnats vidare och bilden har, utan mitt tillstånd, hamnat på första bladet till vår turistguide. Bilden ligger dessutom på kommunens hemsida och saknar namnet på fotografen både i trycksaken och på hemsidan. Kommunen hävdar att de fått bilden privat och att det skall vara OK. Är detta verkligen rätt? Är det mitt eget fel för att jag lämnade ut den privata kopian? Är det inte kommunens skyldighet som ansvarig utgivare att kolla vart bilden kom ifrån? Kan jag som tagit bilden få ersättning av kommunen även då de inte fått bilden direkt av mej och hur går man enklast tillväga?
Signatur : Pettsson

Kommunen har gjort fel. De är

Kommunen har gjort fel. De är skyldiga att kontrollera att de har rätt att publicera bilden innan de gör så. Enklast är att du skickar räkning till kommunen. De hittar priser i BLF:s cirkaprislista (finns att köpa hos deras kansli 08-556 453 88). Ta betalt för publicering på de olika publiceringarna, avsaknad av namn samt bildstöld. De senare priserna finner du i leveransvillkoren. Har du därefter fortfarande problem åtar jag mig gärna att hjälpa dig, Mina villkor finner du på annan plats på hemsidan.
Fråga: För en tid sedan publicerades ett av mina foton på en websida för en kulturell institution, utan att jag tillfrågats. Jag tog kontakt med företaget för att påpeka detta, och då menade de att de inte har något juridiskt ansvar, eftersom den de fått bilden av skulle ha informerats innan om att bilder som skickades in måste vara "friköpta", eller att upphovsmannens tillstånd måste vara inhämtat. Men den som skickat in bilden (på företagets begäran, kan tilläggas) hade ju alltså inte tillstånd, trots detta publicerade företaget bilden på sin hemsida, också utan att ange fotografens namn. Nu undrar jag: kan företaget verkligen på detta sätt hävda att de inte kan hållas juridiskt ansvariga, trots att det i slutänden faktiskt är de som publicerat upphovsrättsskyddat material?
Signatur : Feli

Nej, företaget har fel. Den

Nej, företaget har fel. Den som köper in eller använder ett upphovsrättsligt skyddat material är tvungen att kontrollera att de har upphovsrätt. Skicka en faktura till den som publicerade bilden i enlighet med BLF:s cirkaprislista ´a 100 kr. Den kan fås från BLF:s kansli 08-556 453 88 mellan 9-14. Ta även betalt för att ditt namn inte fanns med och att företaget stulit bilden, priser finns i BLF:s leveransvillkor i samma prislista. Vill de inte betala kan du återkomma så åtar jag mig att hjälpa dig.
Fråga: Hej, Jag försörjer mig på att sälja egna teckningar och illustrationer via min hemsida (vissa är gratis att använda). Det finns tydliga regler på hur bilderna får användas, som t.ex. att jag inte tillåter professionellt kommersiellt bruk, och att källa alltid måste anges. Jag har stora problem med missbruk av bilderna och det senaste året har det börjat bli riktigt illa. Bl.a. är det ett tryckeri i Taiwan som illegalt producerar material med mina bilder och exporterar till hela världen, och det finns två liknande fall i Mexiko. Mitt namn finns inte med på någon av dessa produkter. I ett par fall är t.o.m. en annan person angiven som upphovsman. Ett annat problem är plagiarism. En tysk kvinna t.ex. baserar en stor del av det hon tecknar på mina bilder. Hon ritar en likadan eller väldigt lik version som hon sedan säljer som sin egen skapelse. Finns det något att göra åt dessa företeelser? Jag har förstås kontaktat dem utan framgång. Är det här något som du skulle kunna ta dig an? Eller är det bara att acceptera att sånt här händer med den här typen av verksamhet? Tack på förhand!
Signatur : Helena

Det är svårt med intrång i

Det är svårt med intrång i andra länder, men inte omöjligt. Hör av dig via mail teste@bildombudsmannen.se så kan vi diskutera vad som kan göras.
Fråga: Hejsan! Jag undrar om det räknas som reklam när bilder på mig finns i skyltfönstret för en fotobutik på stan? Ytterligare finns en bild som är tagen AV mig i deras fönster... Detta vet jag att inte är tillåtet, men hur bevisar jag det, när det var en digitalbild? Den finns daterad och i en mapp på min dator. Räcker det som bevis? Då det var bilder på min gamla kompis dotter, så har han kopierat över bilderna till sin dator, vilket i sin tur har hamnat hos hans flickvän och hon har ställt ut dem i skyltfönstret. Tack på förhand!
Signatur : Micke

Det räknas som reklam om

Det räknas som reklam om bilder ställs ut i fotobutiks skyltfönster, så langen om namn och bild i reklam är tilämplig och man kan begära ersättning. Beträffande din bild bör du kunna erhålla ett intyg av personerna på bilden att du tagit bilden. Med ett sådant intyg i handen kan du begära ersättning för at din bild visas i skyltfönstret.
Fråga: Är det tillåtet att smygfotografera eller fotografera personer mot deras vilja? Vad gäller för publicering?
Signatur : Utsatt

I Sverige finns inga förbud

I Sverige finns inga förbud emot detta förutsatt att fotograferingen sker från allmän plats. Bilderna är tillåtna för publicering utom på Internet eller i reklamsammanhang (om personerna är igenkännbara). Endast i de fall bilderna är ärekränkande kan någon vidtaga åtgärder emot bildpubliceringen. I Sverige finns inget personskydd emot publicering av bilder.
Fråga: Jag fotograferar mycket konserter och har alltid fototillstånd, antingen direkt för mig själv, eller för att jag recenserar spelningen åt något fanzine eller liknande. Jag vet att jag får använda fotona i ett redaktionellt sammanhang utan tillstånd från banden, men att tillstånd krävs i reklamsammanhang. Frågan är dock om jag får sälja framkallningar av fotona till privatpersoner, dvs. till privat bruk utan att de som köper får publicera dem (typ som "idolbilder")?
Signatur : Henrik

Enstaka bilder kan antagligen

Enstaka bilder kan antagligen inte möta något hinder. men skulle försäljningen ske i större utsträckning kan det uppfattas som kommersiell försäljning och reklam. Bäst är att skaffa tillstånd.
Fråga: Hej! Mitt företag producerar en årsrapport för kunds räkning och vi funderar på att använda relativt nytagna arkivbilder på personer i arbete (kundföretaget). Helst skulle man vilja kontakta personerna på bild och be om deras medgivande, men det blir ett otänkbart detektivarbete. Räcker det att vi har fotografens medgivande? Det är alltså inte reklam utan mer journalistiskt karaktär på rapporten. Har du några råd? Tack för snabbt svar! Vänliga hälsningar, Maria
Signatur : Maria

Min uppfatning är nog att

Min uppfatning är nog att även en årsrapport är att betrakta som reklam för företaget och då gäller lagen om namn och reklam i bild. Modelrelease behövs för att få använda bilderna, dvs. tillstånd fordras av personerna på bilden. Det räcker inte med enbart fotografens tillstånd. Gränsen för redaktionell publicering inom företag går troligen vid personaltidning. Det mesta av vad företagen annars producerar av skrifter kan komma att betraktas som reklam liksom företagets hemsida. Några klara rättsfall på området finns dock inte.
Fråga: Hej! Om en bild föreställande ett porträtt på en person (ej kändis) används som bokomslag räknas ju det som redaktionell användning och model release behövs ej. Förändras läget om a. bokomslaget används i annonser för att marknadsföra boken? b. boken säljs på internet, dvs omslaget ligger ute på nätet? Tack för hjälpen!
Signatur : Anna-Lena

Mitt svar är ja på båda

Mitt svar är ja på båda frågorna. Marknadsföring av boken på nätet eller i andra sammanhang t.ex. bokkataloger är reklam och lagen om namn och bild i reklam tillämplig. Porträtbilder på nätet utan tillstånd strider även mot Personuppgiftslagen. Modelrelease behövs för dess båda användningsområden.
Fråga: Hejsan! Jag har fotograferat ett brudpar i en båt. Denna bild har sedan köpts av en reklambyrå som använder den i en kampanj för ett företag. Brudparet har godkänt detta, dock har nu i efterhand båtägaren hört av sig och kräver ersättning för att hans båt är med på bilder i kampanjen. Har han något för detta! Vad gäller för kommersiell publikation av annat än människor, ex båtar som i detta fall?
Signatur : inte koll på just detta

Lagen om namn och reklam i

Lagen om namn och reklam i bild gäller enbart levande människor. Att få ut ersätning för båt, djur eller döda personer går nog inte om inte det finns ett löfte från din sida att beala ersättning från början.
Fråga: Om en annan artist framför mina låtar och går runt och säger att hon själv har skrivit dem...är det inte olagligt? Hon har lagt till sig själv som kompositör på en av mina låtar på en ljudfil på sin hemsida, hon har lämnat falska uppgifter i en musikrapport till radio och skickar runt demos med sitt namn på- fast det är mina låtar. Hur kan jag bevisa att jag skrivit dem? Låtskrivande är en del av mitt levebröd och här blir jag ju ifrågasatt och kränkt. Dessutom lägger stim titlarna vi tvistat om i ett halvår nu i "Dispyt" vilket innebär att jag inte får någon royaltie, inte ens för de som redan är utgivna (under mitt namn som det skall vara) med andra artister?? Vad kan jag göra? Kan du hjälpa mig eller jobbar du bara med bild tvister?
Signatur : Eva

Ifall du kan bevisa att du

Ifall du kan bevisa att du skrivit låtarna. Tidigare utgivna än vad den som stulit dem uppger så borde det inte vara svårt att få ordning på dina rättigheter. Jag jobbar inte enbart med bild utan hjälper till i alla sammanhang där upphovsmannens rättigheter ifrågasätts. Du kan ta kontakt med mig direkt, telefon 08-778 78 14.
Fråga: Hej, Jag har under flera år samlat på tv-spel av alla de slag och har privat tagit bilder av dessa. Min fråga är om jag har laglig rätt att lägga ut dessa på Internet för åskådning samt ifall jag kan ta betalt för bilderna om någon vill ha dem? Anlendningen till att jag frågar är att alla tv-spel inkl. förpakningar har en design (hur de ser ut) samt diverse texter och företagsloggos på sig som ursprungligen tillhör något annat företag. Kan jag ta foton av dessa och forfarande behålla rätten till bilden eller blir detta olagligt?
Signatur : Krister Nielsen

Om dina bilder innehåller

Om dina bilder innehåller andras fotografier eller teckningar (och design som uppfyller verkshöjd) måste du ha tillstånd av upphovsmännen som tagit dessa bilder eller gjort verken på omslaget. Annars begår du ett upphovsrättsligt intrång i deras rättigheter om du publicerar dina bilder på Internet eller säljer dem. Undantag finns för publicering i samband med en kritisk och vetenskaplig granskning av dessa verk och även omslaget bör då beröras. Ett sådant återgivande gäller ej för populärvetenskaplig kommersiell publicering. Du kan sälja dina bilder till någon som just gör en kritisk och vetenskaplig granskning, men bör då upplysa om vad som gäller. Innehåller omslagen bilder på personer måste du ha deras tillstånd också innan du publicerar dem på nätet. Du har en upphovsrätt och det är för dina fotografier i 50 år. de kan dock först spridas fritt då de upphovsmänn som skapat omslagen har varit döda i 70 år.

Sidor