Select Language / Välj Språk

Frågor & svar

Har du något problem med bilder, teckningar eller texter, eller har du andra upphovsrättsliga problem?
Då kan du söka bland 1 000-tals frågor & svar.. Svaren är gratis och täcker de mesta inom upphovsrätt och närliggande områden!
Bäst är att söka på ett eller flera nyckelord, t ex "fotografering".

Fråga: Hej! Jag har precis hittat bilder på mig inbakade i en mängd olika webtemplates som går att köpa på en amerikansk site. Varken jag som modell eller fotografen har gett tillåtelse till det här och jag är rätt förbannad. Siten har, av ren vänlighet, tagit ned dessa produkter efter att jag påpekat att det är fråga om bildstöld. Problemet nu är att lagstiftningarna är annorlunda i staterna. De vill nu ha bevis på att bilden är min/fotografens och vill ha registreringsno m.m för att helt sluta sälja dessa produkter. Sådant har vi ju inte i Sverige så hur skall jag göra för att bevisa att bilden faktiskt inte alls är royaltyfri & därmed stulen? Kan jag inte bevisa det så tänker de fortsätta sälja den & håva in pengar. Hur bevisar man egentligen vem som äger en bild? Hjälp!
Signatur : //Jessica

I USA tillämpar man att

I USA tillämpar man att bilder skall registreras hos myndigheterna för att men skall få ut ordentligt med skadestånd i domstol. När det gäller hela världen gäller dock internationella copyrightregler och världen i övrigt tillämpar inte registreringsförfarande. Du måste samarbeta med fotografen. Det är bara han som kan stoppa användningen vidare om det inte kan betecknas som reklam på det sättet de använder bilden/bilderna. Be fotografen ta fram en kontaktkarta på dina bilder om de finns som negativ och låt en vän - ej släkting- skriva ett intyg på engelska att det är du som har upphovsrätten till bilden. Är det digitala original, gör en utskrift och låt den vara underlag för intyget. Uppmana de som använder bilderna att omedelbart upphöra med saken. Har du utskrifter av intrånget kan de antagligen också stämmas, här i Sverige eller i USA. Hör av dig om du vill ha hjälp, teste@bildombudsmannen.se
Fråga: Hej! Jag tar en hel del bilder och publicerar en del av dem på Internet på diverse forum och på min egna hemsida. Jag har läst en del om bildstölder och sett hur många skriver långa haranger på sina hemsidor om att bilderna absolut inte får stjälas, lånas, länkas, visas och så vidare utan upphovsrättsinnehavarens godkännande. Själv vill jag göra precis tvärtom. Jag har inget emot att mina bilder sprids på Internet så länge det är i icke-kommersiella sammahang. Hur gör jag för att detta skall framgå tydligt?
Signatur : Oskar

Du kan ge sidan ett

Du kan ge sidan ett copyrightmärke och sedan skriva precis det du vill. Därefter ger du din emailadress så att den som undrar kan kontakta dig. Copyrightmärket talar om att du innehar upphovsrätten och kan beivra kommersiella intrång.
Fråga: Om en affisch för ett evenmang har blivit anmäld för t ex könsdiskriminering. Kan då affischen fotograferas av och publiceras bredvid en artikel som handlar om anmälan. På affischen finns bilder som skyddas av upphovsrätten. Får bokomslag fotograferas av i samband med publicering av recension o.dyl? /Karin
Signatur : Karin

Det finns undantag i

Det finns undantag i upphovsrättslagen om återgivandet av bild/verk vid dagshändelse och vid offentliggörande hos myndighet. Efter ny lagändring beträffande scientologibibeln är tolkningen av de här undantagen mer och mer diskuterade. Endast en domstol kan avgöra saken i detta fall. I samband med kritisk granskningen, men det skall vara en sådan och inget populärmässigt, kan bild utan upphovsmannens tillstånd användas. Det gör att bild kan publiceras fritt i samband med en recension. I båda fallen skall publiceringen ske i överensstämmelse med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet. Detta innebär att upphovsmannens namn måste anges och att man i samband med en recension endast får ange något eller några verk. Det får inte bli ett bildgalleri och en rads recension.
Fråga: Sålde en bild till ett skivbolag för många år sedan. Nu har de lagt ut min bild på Internet. Får de göra så? När vi gjorde upp om bilden till ett skivomslag var det aldrig tal om att bilden skulle få läggas ut på Internet.
Signatur : Arg

Publicering gällde inte Internet

Eftersom uppgörelsen om publicering inte gällde Internet så kan inte skivbolaget lägga ut bilden utan att träffa avtal med upphovsmannen. I det här fallet bör du fakturera. BLF (Bildleverantörernas Förening) har en cirkaprislista som du kan beställa från BLF:s kansli, telefon 08-556 453 88. I cirkaprislistan framgår hur du skall debitera för Internetpublicering, eventuellt utelämnat namn och otillåten exemplarframställning (bildstöld).
Fråga: Vad säger lagen om fotografen/fotofirmans rättigheter till skolfotoporträtt vid publicering?Expressen har i ett helsidesrepotage samt på internet publicerat skolfotoporträtt utan att ange annat än privat som fotograf. Expressen kunde lätt ha kontrollerat med skolan vem som var deras bildleverantör om inte den dom fått bilden av kom ihåg detta. Det syns helt klart att det är en ateljetagen bild och inte kommer från familjens snapshots. Får tidningen publicera porträtt hur som helst med bara kundens medgivande i repotage sammanhang?
Signatur : Jan K

Nej det får Expressen inte.

Nej det får Expressen inte. Den som har tagit bilderna bör skicka Expressen en faktura för publiceringen. Titta också om bilden finns på hemsidan, då skall den faktureras särskilt. Priser kan fås i BLF:s cirkaprislista som du kan beställa via www.blf.se Är det problem med att få betalt återkom gärna.
Fråga: Hej! På en festival i somras tog jag en bild på ett band som jag tycker blev mycket bra. Det fanns ingen (i alla fall inte lättillgänglig) information om att fotografering var förbjudet, och jag hade kameran helt synligt runt halsen när jag gick in utan protester. Tror dock att det var förbjudet med upptagning av ljud och rörlig bild. Vem äger rättigheterna till bilden? Är det min vare sig bandet eller arrangören tycker om det eller inte?
Signatur : vilse i juridiken

Rättigheterna till blden är

Rättigheterna till blden är alltid uphovsmannens dvs. du själv. Bandet eller arangörern kan inte göra mycket åt om du använder bilderna i redaktionella sammanhang, däremot kan bandet kräva ersätning om du skulle vilja använda bilderna i reklamsammanhang (t ex för dig själv som fotograf) eller lägga ut bilderna på nätet. Allt under förutsättning at det ej rådde fotoförbund inom området. Om det rådde fotoförbund kan möjligen arangören vidta rätsliga åtgärder gentemot dig för intrång.
Fråga: Hejsan ! Jag driver en privat hemsida om mitt arbete som är inom den kommunala va-branchen,på hemsidan har jag lagt in foton som jag själv tagit. Nu till frågan...Häromdan när jag läste en tidning som heter Lokaltidningen så fanns där en artikel om min branch och vid denna artikel så fanns "min" bild från hemsidan... Är det ok att publicera den utan mitt tillstånd ??? Mvh Thomas
Signatur : Thomas

Nej det är inte tillåtet Du

Nej det är inte tillåtet Du bör skicka en räkning för att de stulit din bild. Priser för detta kan du finna i BLF:s cirkaprislista. som finns att köpa hos BLF:s kansli tel 08-556 453 88 (9-14) för 100 kr. Dels skall du debitera för publicering, men också för uteblivit namn på fotografen (om namnet var utelämnat) samt för bildstöld. Priser för de seare finner du i BLF:s leveransvillkor. Vill de inte betala kan Bildombudsmannen hjälpa dig gentemot ersättning enligt de villkor du finner på denna sida. Maila i så fall teste@bildombudsmannen.se
Fråga: Vad är det som gäller om jag tar kort på annans egendom? Jag vet vad som gäller när man fotograferar människor, men är det samma regler för djur/saker/mark som någon annan äger, utan tillstånd? Om jag tex står på offentlig mark men fotograferar annans ägor med t.ex. dennes bil eller häst, har denne då rätt att kräva ersättning av mig? Är det olagligt att göra så om jag senare publicerar dessa bilder på internet eller säljer dem vidare? Utgå ifrån att jag ej har konsulterat med ägaren.
Signatur : Undrande

Lagen om namn och bild i

Lagen om namn och bild i reklam liksom Personuppgiftslagen gäller endast levande människor. Djur eller döda föremål - undantaget konst som ej är stadigvarande placerade utomhus - kan du fotografera från allmän plats hur du vill. Det går också att från allmän plats fotografera människor och publicera redaktionellt utan att den som är avfotograferad kan invända. Det är först när bilden används i reklamsammanhang eller läggs ut på nätet som tillstånd från den avfotograferade måste finnas. Detta under svenska regler vid fotografering i Sverige. I vissa andra länder t.ex. i Frankrike gäller delvis andra regler.
Fråga: Hej En person tar en bild från min hemsida och publicerar på sin egen hemsida. Jag skickar faktura som igoreras och polisanmäler men det läggs ner. Hur långt efteråt kan jag komma med ersättnignskrav? Bilden plockades bort i och med att jag ställde krav på den som tagit bilden. Kan bildombudsmannen hjälpa mig fast jag är privatperson och inte har något företag.
Signatur : Daniel

Att ta en bild från någons

Att ta en bild från någons hemsida är ren stöld. Bildombudsmannen kan hjälpa dig, sänd ett email till teste@bildombudsmannen.se eller ring 08-778 78 14. Villkoren för Bildombudsmannens engagemang finner du på annan plats på denna hemsida. Krav kan ställs i tio år. Tyvärr lägger polisen/åklagaren ofta ned den här typen av fall trots att Sverige har internationella överenskommelser i vilka det framgår att Sverige skall prioritera dem. Men oavsett om det blir åtal för brott eller ej kan tvister av det här slaget drivas via domstol. Bildombudsmannen hjälper alla upphovsmän oavsett om de är företagare eller ej.
Fråga: Jag driver en webbsite där medlemmar kan lägga upp bilder som de själva tagit. Kan jag bli ansvarig för vilka bilder som läggs upp ? Vad ska jag göra för att skydda mig ?
Signatur : Blackred

Ja, du kan bli ansvarig

Ja, du kan bli ansvarig för det material som finns på sidan. Bästa sättet är att göra skriftliga avtal med de som lägger ut bilder på sidan att de ansvarar för alla krav som kan riktas gentemot dig för det material som de lägger ut på sidan. Det hindrar inte att du kanske blit betalningsskyldig, men att du i din tur har möjlighet att kräva motsvarande ersättning av den som lagt ut materialet.
Fråga: Hej. I work as a webmaster for a government institution. i was a photographer before and have taken lots of pictures which I use for all the different webpages. When I got the job it was specified that it wasn't a part of my job but I have done it anyway to make the website more alive and personal. My question is if I leave the company do they have the right to keep all the pictures I have taken and use them again when I am gone. I understand swedish but my writing isn't too good so please feel free to answer in Swedish thanks.
Signatur : Mads

Har du inget

Har du inget anställningsavtal om att du skall fotografera i din tjänst kan du troligtvis ta med dig samtliga bilder som du har gjort och förbjuda företaget från att använda dem vidare. Avgörande är vilket anställningsavtal som träffats och om andra överenskommelser träffats under anställningen. Bevisbördan ligger hos företaget om de anser att de äger rätten att fortsätta använda dina bilder. Bildombudsmannen har avgjort en del tvister i liknande fall och driver just nu en process gentemot Stockholms kommun för att de vidareförsålt anställda fotografers bilder utan att ha tillstånd till det.
Fråga: Hej! Vad gäller för lagar när man använder ett stort företags logo? Till exempel Microsoft, för att liva upp en recension lite. Kan man använda det om man skriver att logon tillhör det företaget (vilket alla ändå borde förstå).
Signatur : SJ

Normalt sätt skyddar

Normalt sätt skyddar inregistrering av varumärken endast mot att andra tillverkar liknande varor och säljer dessa under samma varumärke. Men är varumärket en bild eller symbol kan den ha upphovsrättsligt skydd som alla andra upphovsrättsligt skapade verk eller bilder. Handlar recensionen om Microsoft och den kan anses kritisk granskande om just Microsoft finns undantag i upphovsrättslagen som tillåter publicering i vissa fall - bl. a. måste god sed, t ex. den ideella rätten iakttas. Säkraste sättet att slippa bråk är att fråga företaget självt före publicering.
Fråga: Sålde bilder till ett skivbolag 1995. Nu har de lagt ut dem på Internet, vilket vi inte avtalade om. Får de verkligen göra så?
Signatur : Fotograf

Nej. Internet är ett eget

Nej. Internet är ett eget användande som måste ersättas särskilt. Eftersom du sålde dina bilder 1995 kan ni inte ha kommit överens om att skivbolaget skulle få lägga ut bilderna på Internet. Skicka faktura.
Fråga: Får jag avbilda en produkt (t ex Coca-Cola-burk) och arrangera bilden (digitalt eller verkligt) i syfte att skapa samhällskritik/satir/konst?
Signatur : Mari Lo

Svårt med entydigt svar

Det är svårt att ge ett entydigt svar på frågan. Mycket avgörs egentligen hur pass konstnärligt det görs. Samhällssatir och konst kan ibland anses vara tillåtet även om man använder sig av annans rätt t.ex. upphovsrätt eller rätt till varumärke. Det finns exempel på detta bl a i USA. I Sverige finns några fall där konstnären gått fri efter att ha använt sig av annan konstnärs verk. Att bara stoppa in ett konstverk och göra en egen version med hjälp av photoshop anses nog inte räcka. Inte heller får det anses vara satir att bara lägga till en egen pratbubbla på en annans upphovsrättsligt ägda bild.
Fråga: Om jag hittar en av mina bilder stulen på annans hemsida, hur skall jag göra då?
Signatur : Bestulen

Dokumentera stölden

Dokumentera stölden genom att skriva ut den sida där den är publicerad. Skicka faktura till den som svarar för hemsidan med den stulna bilden. Underlag för prissättning kan du bl a få genom att köpa en prislista från Bildleverantörernas Förening (BLF) www.blf.se eller emaila eija@blf.se Har du problem med att få betalt så kan jag hjälpa till mot ersättning, 500 kr plus moms för företag samt 1/3-del den ersättning som erläggs. Skicka gärna ett mail till mig teste@bildombudsmannen.se eller ring 08-778 78 14.
Fråga: Jag undrar vad som gäller om jag vill publicera en bild på ett bokomslag på Internet. Måste jag ha tillstånd från bokförlag, fotograf, formgivare eller författare?
Signatur : Anna

Det bästa är om du har

Det bästa är om du har tillstånd av alla, men jag anser att det viktigaste är att ha tillstånd av fotografen eller den som skapat verket på omslaget. Titeln på boken har knappast några rättigheter.
Fråga: Vid en offentlig tillställning tog jag en bild på Göran Persson. Bilden laddade jag upp på en webbplats där fotografer kritiserar varandras bilder. Vad jag föstår är detta formellt sett inte tillåtet om jag inte fått tillåtelse av Göran. (Kanske bryter jag mot lagen bara genom att nämna hans namn i denna fråga?) Men Göran är en offentlig person. Kan man betrakta bilden som en harmlös uppgift? Eller faller min bild utanför PUL om vi betraktar den som konstnärligt skapande?
Signatur : Sebastian

Man får inte publicera personuppgifter

Bilder är personuppgifter. Man får egentligen inte publicera personuppgifter om annan på nätet utan tillstånd av personen ifråga. Undantag är nyhetssajter eller nyhetsmässig diskussion som faller under yttrandefrihetsgrundlagen, Det återstår att se om bilden kan uppfattas som en nyhet i det här sammanhanget eller ej. Svar på detta kan endast ges av Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet ge, eller domstol. Skriv gärna till Datainspektionen och fråga. Politiker får räkna med att tåla mer av omvärlden. En svensk känd rikspolitiker kallades för "fitta" i ett herrmagasin för ett antal år sedan. Politikern stämde för förtal, men Stockholms tingsrätt ogillade åtalet och ansåg att ordet hade så vid betydelse att det inte var förtal.
Fråga: På ett offentligt forum upptäcker jag att man har sk djuplänkat flera av mina bilder som jag lagt upp på min hemsida, utan tillstånd. Hur ställer sig lagen till detta och vad rekommenderar du för åtgärd?
Signatur : Minime

Är det så att man djuplänkat

Är det så att man djuplänkat dvs fört över bilden till en annan hemsida så det ser ut som om bilden var placerad där, då har man gjort intrång i upphovsrätten. Skriv ut den hemsida där intrånget skett, datera den och skaffa ett opartiskt vittne som skriftligen dokumenterar att det är din bild. Därefter sänd en faktura. Prislista kan du få via BLF tel 08/556 453 88. Får du ingen rätsida på saken hjälper jag dig gärna tel 08/778 78 14.
Fråga: Hejsan. Vet du hur det ligger till med varunamn på domäner. Får jag tex registrera www.chevrolet.se utan att dom kan klaga på namnet??
Signatur : Mattias

Många har inregistrerat namn

Många har inregistrerat namn på detta sätt och sedan försökt sälja/sålt namnet till det företag dit namnet hör. Vissa företag har köpt upp namnen, men mer och mer vanligt är att man går till olika instanser för att få sitt eget namn. Vanligtvis får man också tillbaka det.
Fråga: "För att publicera en bild av en person på Internet så måste man ha personens medgivande. Men räcker det med en muntlig överenskommelse eller måste det finnas skriftligt? skrev Linda" Då frågar jag. Om vi har för avskt att fotografera uppemot 500 st personer/dag inom olika lagidrotter där dom avfotograferande är över 18 år, hur ställer sig deras muntliga Ok om någon sedan ångrar sig o vi plockar bort bilden/erna. Kan vi få en stämning på halsen? För det är som du förstår något tungt att stå med papper o penna för att få underskrifter på alla dessa människor. Räcker det kanske med att filma deras Ok som bevisunderlag? Tanken är att kunna sälja bilderna till privatpersonen precis som PIN Trotting gör på bl.a. Vasaloppet.
Signatur : Steffo

Det finns ingen rättspraxis

Svår fråga. Det finns ännu ingen rättspraxis om bilder på Internet. Enligt regeringsbeslut anses en bild vara en personuppgift och läggs den ut på Internet skall man ha personens medgivande enligt personuppgiftslagen. Den som är tillsynsmyndighet, Datainspektionen är den som närmast kan svara påfrågeställningen. Ett muntligt avtal skall annars i svensk rättspraxis gälla som ett skriftligt och jag har svårt att se att en domstol skulle kunna döma ut något eller i varje fall något högre belopp om man efter påpekande tagit bort bilden. I en frågespalt på en hemsida där frågande själv fick skriva in sina frågor och namn, klagade en person att hennes namn stod kvar efter ett år. Datainspektionen krävde att namnen skulle tas bort och i och med löfte om detta vidtogs ingen åtgärd.
Fråga: Hej, jag är en videofilmare och har sålt material tidigare till en kund. Nu upptäcker jag att kunden i andra produktioner använt filmade avsnitt som jag är upphovsman till. Får man verkligen göra så?
Signatur : Pelle

Kunden måste fråga dig

Nej, upphovsrätten är personlig. Kunden måste fråga dig och göra upp om ersättning för att använda ditt material på nytt, såvida du ej träffade avtal om annat när du sålde ditt material första gången, Det är upp till den som använder materialet att bevisa att han eller hon har tillstånd till det.
Fråga: Kan man verkligen ha delad upphovsrätt till en bild? Jag har tagit bilder av en dansgrupp och nu påstår dansgruppen att de skulle ha en delad upphovsrätt med mig.
Signatur : fotograf

Det är inte min uppfattning

Det är inte min uppfattning att man kan ha delad upphovsrätt till en bild på det här sättet. Fotografen har ensam upphovsrätt till sitt verk t ex en bild av en staty. Sedan är det en annan sak att konstnären kan ha en närstående rättighet dvs kan kräva ersättning för sitt verk när bilden publicerats. I ett kommande förslag till lagstiftning har föreslagits något liknande som i frågeställningen, men de fotoorganisationer som svarat på remissen har varit mycket negativa till någon ändring av nuvarande upphovsrättslag.
Fråga: Jag har fått veta att det är förbjudet att publicera bilder på folk om man inte först fått deras medgivande, men att det däremot är tillåtet att ha dessa för privat bruk. Om jag publicerar bilderna på en lösenordsskyddad hemsida där endast familjen har tillgång, vad gäller då?
Signatur : undran

Att publicera bilder på

Att publicera bilder på människor utan deras medgivande går bra i tidningar, böcker, film och i television. Det är när man lagrar ned dem i en databas som det är problematiskt. En publicering på en öppen hemsida på Internet får först ske efter tillstånd enligt personuppgiftslagen eftersom bilden utgör en personuppgift. Även en privat "hemsida" är en databas och lagen gör egentligen ingen skillnad på detta. En annan sak är att ingen utöver familjen kanske vet om att sidan finns.
Fråga: Hejsan. En liten fundering. Ifall vi gör en hemsida åt ett företag, det företaget skickar oss text och bilder som ska vara på hemsidan. Vi gör klart hemsidan och säljer den till företaget. Efter ett tag hör ett annat företag av sig till oss och påpekar att det var deras texter och bilder som vi la upp på hemsidan. Vems fel är det?
Signatur : Mattias

Företaget som gav er

Företaget som gav er bilderna och som ger ut hemsidan. Jag förutsätter att adressen till hemsidan är företagets. Det är alltid bäst att gardera upp sig med ett avtal med ett levererande företag att de är ansvariga för att relevanta upphovsrättsavtal finns beträffande det material som de levererar till er. Kom också ihåg att t ex fotografens namn alltid skall anges, så att ingen tvistefråga därom behöver uppstå.
Fråga: För att publicera en bild av en person på Internet så måste man ha personens medgivande. Men räcker det med en muntlig överenskommelse eller måste det finnas skriftligt?
Signatur : Linda

I Sverige gäller även

I Sverige gäller även muntliga avtal, men hur bevisar man vad som överenskommits vid en eventuell tvist? Bäst är skriftliga avtal med en beskrivning hur bilden får användas.
Fråga: Får jag med dataprogram ta fram en bild från en film och publicera den?
Signatur : Undrande

Nej, dels så manipulerar man

Nej, dels så manipulerar man filmen och skapar från ett filmverk ett fotografiskt verk, vilket man ej får göra utan upphovsmannens tillstånd, dels så har filmfotogrqfen eller upphovrättsinnehavarna till filmen rätt även till det fotografiska verket. Att publicera en sådan bild kan bli dyrt. Se priser i BLF:s cirkaprislista som du kan beställa på www.blf.se
Fråga: Jag har tagit en bild från Internet och överfört den till en T-shirt. Är det ok att jag massproducerar sådan T-shirt med t ex en idolbild?
Signatur : Undrande

Upphovsmannen har alltid sin rätt kvar.

Nej, upphovsmannen har alltid rätt till sitt ursprungliga verk även om det bearbetas. För att utnyttja någons verk kommersiellt måste man alltid ha upphovsrättsinnehavarens tillstånd.
Fråga: Låt oss säga att jag tar ett fotografi från nätet och förvanskar det så mycket så att det inte går att känna igen originalfotografiet. Detta kan hända om jag gör en ikon eller en logga och använder ett fotografi som råmaterial. Gäller upphovsrätten fortfarande för personen som tagit fotografiet, eller är det då jag som är ägare till den nya bilden jag skapat?
Signatur : Janne

Upphovsrätten gäller

Ja, upphovsrätten gäller fortfarande för det ursprungliga fotografiet och du har inte rätt att använda din nya skapelse, som du har upphovsrätt på, utan tillstånd från den som skapat det ursprungliga verket. Ett exempel är Gevaliaannonserna "Ett oväntat besök". De skapades av många fotografier, som köptes rättigheterna till och ett nytt verk skapades. Gevalia hade upphovsrätt till det nya bearbetade verket, men endast om man skaffat sig tillstånd av de ingående verken.
Fråga: Får man lägga ut bilder på personer på Internet hursomhelst?
Signatur : Stefan

Nej, en bild i databas räknas som personuppgift...

Nej, en bild i databas räknas som personuppgift. Man måste alltså ha tillstånd av personen på bilden innan man publicerar hans eller hennes bild. Undantaget är nyhetssidor med egna ansvariga utgivare.

Sidor